Gå til sidens indhold
Gå til delmål 15.3: Stop ørkendannelse og genopret udpint jord Gå til delmål 15.3
Delmål 15.4: Delmål 15.4

Delmål 15.4

Inden 2030 skal der sikres beskyttelse af bjergøkosystemer, herunder deres biodiversitet, for at kunne øge deres evne til at bidrage til bæredygtig udvikling.

Gå til delmål 15.5 Gå til delmål 15.5: Beskyt biodiversitet og naturlige levesteder

Indikatorer

15.4.1

15.4.2

Omfang af beskyttede områder af vigtige steder i forhold til bjerg biodiversitet

Udråbstegn: Ingen data på indikator eller data under udarbejdelse. Læs beskrivelsen under ikonet for at få specificeret dette.

Forklaring

Dokumentationen bag indikatoren definerer ikke Danmark som et land med bjergområder.

Senest opdateret:

15-08-2022