Gå til sidens indhold
Gå til delmål 15.2: Stop skovrydning og genopret ødelagte skove Gå til delmål 15.2
Delmål 15.3: Delmål 15.3

Delmål 15.3

Inden 2030 skal ørkendannelse bekæmpes, forringet land og jord genoprettes, herunder land påvirket af ørkendannelse, tørke og oversvømmelse, og det skal forsøges at opnå en jordforringelsesneutral verden.

Gå til delmål 15.4 Gå til delmål 15.4: Bevar økosystemer i bjergene

Indikatorer

15.3.1: Forringet jordareal

Andel af jordareal, der er forringet i forhold til totalt landområde

0 procent

Forklaring

Danmark har ikke metode og data som muliggør en egentlig beregning af denne indikator i overensstemmelse med definitionen. Det vurderes imidlertid, at jordarealets potentiale til produktive eller biologiske formål overordnet er fastholdt over tid. Der sker dog løbende en inddragelse af jordareal til fx urbane formål som bygninger og veje.

Senest opdateret:

15-08-2022