Gå til sidens indhold
Delmål 15.1: Delmål 15.1

Delmål 15.1

Inden 2020 skal der sikres bevarelse, genoprettelse og bæredygtig brug af økosystemer på land og i ferskvand og deres tjenesteydelser, specielt skove, vådområder, bjerge og tørområder i henhold til forpligtigelser under internationale aftaler.

Gå til delmål 15.2 Gå til delmål 15.2: Stop skovrydning og genopret ødelagte skove

Indikatorer

15.1.1

15.1.2

Download data

Forklaring

Indikatoren er opgjort af Københavns universitet og er baseret på internationale definitioner af skov. Indikatoren stemmer overens med FN’s definition. Læs mere om afgræsninger og beregninger her.

Senest opdateret:

30-07-2020