Gå til sidens indhold
Gå til delmål 12.6: Virksomheder skal opfordres til at agere bæredygtigt Gå til delmål 12.6
Delmål 12.7: Delmål 12.7

Delmål 12.7

Der skal fremmes bæredygtige offentlige indkøbspraksis i overensstemmelse med nationale politikker og prioriteter.

Gå til delmål 12.8 Gå til delmål 12.8: Udbred forståelse for bæredygtig livsstil

Indikatorer

12.7.1: Handlingsplaner for bæredygtige indkøb

Implementeringsgrad af politikker og handlingsplaner for bæredygtige offentlige indkøb

Flueben: Danmark opfylder Verdensmålet

Forklaring

Belysning af denne indikator bygger på et spørgeskema, som FN udsender til landene. På baggrund af den danske besvarelse vurderer FN, at Danmark fører politikker og handlingsplaner for bæredygtige offentlige indkøb. FN rangerer Danmark til 'Kategori 2: Middel-lavt implementeringsniveau'.

Senest opdateret:

20-07-2022