Gå til sidens indhold
Gå til delmål 11.a: Styrk god national og regional byplanlægning Gå til delmål 11.a
Delmål 11.b: Delmål 11.b

Delmål 11.b

Inden 2020 skal der ske en betydelig stigning i antallet af byer og bosættelser, der vedtager og gennemfører integrerede politikker og planer, der stræber mod inklusion, ressourceeffektivitet, modvirkning og tilpasning til klimaændringer, modstandsdygtighed over for katastrofer, og som udvikler og gennemfører helhedsorienteret katastrofe- risikostyring på alle niveauer, i overensstemmelse med Sendai-rammen for Katastrofe- og Risikoforebyggelse (Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030).

Gå til delmål 11.c Gå til delmål 11.c: Støt de mindst udviklede lande til at bygge solidt og bæredygtigt

Indikatorer

11.b.1

11.b.2

Andel af lande, der vedtager og gennemfører lokale katastroferisikostyrings- strategier i overensstemmelse med Sendai-rammen for katastrofe- og risikoforebyggelse 2015-2030a

Minus ikon: Danmark opfylder ikke Verdensmålet

Forklaring

Ifølge Beredskabsstyrelsen følger Danmark ikke systematisk Sendai-rammen for katastrofe- og risikoforebyggelse 2015-2030a. Dog anvendes mange af delelementerne fra Sendai rammen som en integreret del af Danmarks katastrofe og risikoforebyggelse.

Senest opdateret:

15-08-2022