Gå til sidens indhold
Gå til delmål 11.5: Reducer skaderne på grund af naturkatastrofer Gå til delmål 11.5
Delmål 11.6: Delmål 11.6

Delmål 11.6

Inden 2030 skal den negative miljøbelastning pr. indbygger reduceres, herunder ved at lægge særlig vægt på luftkvalitet og på husholdnings- og anden affaldsforvaltning.

Gå til delmål 11.7 Gå til delmål 11.7: Skab sikre og inkluderende grønne offentlige rum

Indikatorer

11.6.1

11.6.2

Andel af kommunalt affald, der indsamles og håndteres på regulerede affaldsbehandlingssteder, ud af den samlede genererede mængde kommunalt affald, opdelt efter by

100 procent

Forklaring

Danmark udarbejder ikke kontinuerlig og officiel statistik i overensstemmelse med metoden bag indikatoren. Danmarks Statistik vurderer dog at alt eller næsten alt affald i Danmark indsamles og behandles tilstrækkeligt.

Senest opdateret:

20-07-2022