Gå til sidens indhold
Gå til delmål 11.2: Skab billige og bæredygtige transportsystemer Gå til delmål 11.2
Delmål 11.3: Delmål 11.3

Delmål 11.3

Inden 2030 skal byudvikling gøres mere inkluderende og bæredygtig, og kapaciteten til en inddragende, integreret og bæredygtig boligplanlægning og forvaltning i alle lande skal styrkes.

Gå til delmål 11.4 Gå til delmål 11.4: Beskyt verdens kultur- og naturarv

Indikatorer

11.3.1

11.3.2
Forholdet mellem arealanvendelsesraten (LCR) og befolkningstilvækst

Download data

Forklaring

Indikatoren er beregnet af Danmarks Statistik med udgangspunkt i arealregnskabet, samt befolkningsstatistikken. Indikatoren viser hvordan arealforbruget til infrastruktur og bebyggelse udvikler sig i forhold til befolkningsvæksten. Når indikatoren er større end 1 betyder det at arealforbruget til bebyggelse og infrastruktur vokser hurtigere end befolkningen. Arealanvendelse til landbrugsafgrøder er ikke medregnet. Udviklingen i begge størrelser er beregnet som gennemsnittet pr. år over de seneste 5 år – indikatoren for 2021 vedrører således udviklingerne i perioden 2016-2021. Arealregnskabet er en del af Danmarks Statistiks grønne nationalregnskab og indikatoren er således i overensstemmelse med principperne i den internationale miljøregnskabsmanual SEEA2012 udgivet af FN, Verdensbanken, IMF, OECD og Eurostat.

Senest opdateret:

04-03-2024