Gå til sidens indhold
Gå til delmål 10.6: Udviklingslandene skal repræsenteres bedre i finansielle institutioner Gå til delmål 10.6
Delmål 10.7: Delmål 10.7

Delmål 10.7

Der skal faciliteres en velordnet, sikker, regulær og ansvarlig migration og mobilitet af for personer, herunder gennem implementering af planlagte og velforvaltede migrationspolitikker.

Gå til delmål 10.a Gå til delmål 10.a: Tag særlige hensyn til udviklingslandene (special and differential treatment)

Indikatorer

Antal lande med migrationspolitik, der muliggør en forsvarlig, sikker, planmæssig og ansvarlig migration og mobilitet for mennesker

Flueben: Danmark opfylder Verdensmålet

Forklaring

Danmark udarbejder ikke kontinuerlig og officiel statistik i overensstemmelse med metoden bag indikatoren. Migrationspolitik indgår dog som en velforvaltet del af den nationale lovgivning og den offentlige forvaltning.

Senest opdateret:

20-07-2022