Gå til sidens indhold
Gå til delmål 10.3: Giv alle lige muligheder, og stop diskrimination Gå til delmål 10.3
Delmål 10.4: Delmål 10.4

Delmål 10.4

Der skal vedtages politikker, især finans-, løn- og socialpolitik, og gradvist opnås større lighed.

Gå til delmål 10.5 Gå til delmål 10.5: Reguler de globale finansielle markeder og institutioner bedre

Indikatorer

10.4.1

10.4.2

Download data

Forklaring

Indikatoren er beregnet af Danmarks Statistik på basis af nationalregnskabet. Indikatoren er således i overensstemmelse med principperne i de internationale nationalregnskabsmanualer ESA2010 og SNA2008. Indikatoren er beregnet som aflønning af ansatte delt med BNP. Indikatoren stemmer overens med FN's definition.

Senest opdateret:

14-07-2023