Gå til sidens indhold
Gå til delmål 9.1: Byg bæredygtig infrastruktur Gå til delmål 9.1
Delmål 9.2: Delmål 9.2

Delmål 9.2

En inklusiv og bæredygtig industrialisering skal fremmes, og industriens andel af beskæftigelsen og bruttonationalproduktet skal øges i betydelig grad inden 2030 i overensstemmelse med nationale forhold. l de mindst udviklede lande skal industriens markedsandel fordobles.

Gå til delmål 9.3 Gå til delmål 9.3: Giv flere adgang til finansielle markeder og tjenesteydelser

Indikatorer

9.2.1

9.2.2

Download data

Forklaring

Indikatoren er beregnet af Danmarks Statistik på basis af nationalregnskabet, som fremstillingsindustriens værditilvæksts andel af den samlede værditilvækst opgjort i løbende priser. Indikatoren er således i overensstemmelse med principperne i de internationale nationalregnskabsmanualer ESA2010 og SNA2008.

Senest opdateret:

01-07-2024