Gå til sidens indhold
Gå til delmål 8.4: Brug ressourcerne effektivt i forbrug og produktion Gå til delmål 8.4
Delmål 8.5: Delmål 8.5

Delmål 8.5

Inden 2030 skal der opnås fuld og produktiv beskæftigelse og anstændigt arbejde for alle kvinder og mænd, herunder også unge og personer med handicap, og med lige løn for arbejde af samme værdi.

Gå til delmål 8.6 Gå til delmål 8.6: Hjælp flere unge i arbejde, uddannelse og træning

Indikatorer

8.5.1

8.5.2

Download data

Forklaring

Indikatoren følger ikke FN's definition. Grunden er, at definitionen kan betyde at de danske tal for den offentlige og private sektor ikke kan sammenlignes. I det offentlige har vi alle pension, som en del af vores løn, men det er ikke sikkert, at man har det i den private sektor. I den private sektor kan man i stedet blive aflønnet med en højere løn og så kan man selv vælge om man vil oprette en pensionsopsparing. Ifølge FN's definition, så skal pensionen ikke indgå, men så er sektorerne ikke sammenlignelige. Derfor bruger vi den danske definition af løn. Det er ikke muligt at opgøre antal personer med handicap, da Danmarks Statistik har ikke nogen fyldestgørende afgrænsning af personer med handicap på registerbasis.

Senest opdateret:

29-11-2023