Gå til sidens indhold
Delmål 7.1: Delmål 7.1

Delmål 7.1

Inden 2030 skal der sikres universel adgang til pålidelig og moderne energiforsyning til en overkommelig pris.

Gå til delmål 7.2 Gå til delmål 7.2: Forøg den globale procentdel af bæredygtig energi

Indikatorer

7.1.1

7.1.2

Andel af befolkningen, der primært benytter sig af miljøvenlige brændstoffer og miljøvenlig teknologi

100 procent

Forklaring

Som højindkomstland antages det - jf. metoden bag indikatoren - at Danmark benytter brændstoffer og teknologier, som ikke medfører indendørs luftforening.

Senest opdateret:

20-07-2022

Del sidens indhold: