Gå til sidens indhold
Gå til delmål 6.3: Styrk vandkvaliteten og rens og brug spildevand bedre Gå til delmål 6.3
Delmål 6.4: Delmål 6.4

Delmål 6.4

Inden 2030 skal effektiviteten af vandanvendelsen indenfor alle sektorer øges væsentligt, og der skal sikres bæredygtig indvinding af og forsyning med ferskvand for at imødegå vandknaphed, og væsentligt reducere antallet af mennesker, der lider af vandmangel, betydeligt.

Gå til delmål 6.5 Gå til delmål 6.5: Indfør integreret styring af vandressourcer

Indikatorer

6.4.1

6.4.2

Download data

Forklaring

Indikatoren er beregnet af Danmarks Statistik på basis af vandregnskabet, som værditilvæksten opgjort i 2010-priser, kædede værdier i forhold til forbruget af vand. Vandregnskabet er en del af Danmarks Statistiks grønne nationalregnskab og indikatoren er således i overensstemmelse med principperne i den internationale miljøregnskabsmanual SEEA2012 udgivet af FN, Verdensbanken, IMF, OECD og Eurostat.

Senest opdateret:

17-01-2023

Del sidens indhold: