Gå til sidens indhold
Gå til delmål 5.4: Sæt pris på ulønnet omsorgsarbejde og del ansvaret i hjemmet Gå til delmål 5.4
Delmål 5.5: Delmål 5.5

Delmål 5.5

Kvinder skal sikres fuld og effektiv deltagelse og lige muligheder for lederskab på alle niveauer i beslutningsprocesser inden for politik, økonomi og det offentlige liv.

Gå til delmål 5.6 Gå til delmål 5.6: Giv alle adgang til reproduktiv sundhed og rettigheder

Indikatorer

5.5.1

5.5.2

Download data

Forklaring

Indikatoren er beregnet af Danmarks Statistik. Antallet af kvindelige lønmodtagere i ledelse er sat i forhold til antallet af lønmodtagere i ledelse i alt.

Senest opdateret:

13-12-2021