Gå til sidens indhold
Gå til delmål 5.1: Stop diskrimination af kvinder og piger Gå til delmål 5.1
Delmål 5.2: Delmål 5.2

Delmål 5.2

Alle former for vold mod alle kvinder og piger i de offentlige og private rum skal elimineres, herunder menneskehandel og seksuel og andre former for udnyttelse.

Gå til delmål 5.3 Gå til delmål 5.3: Stands tvangsægteskaber og omskæring

Indikatorer

5.2.1

5.2.2

Andel af kvinder og piger fra 15 år, der har været udsat for seksuel vold begået af andre personer end en intim partner i de foregående 12 måneder, opdelt efter alder og sted for volden

Download data

Forklaring

Indikatoren er beregnet af Justitsministeriets Forskningskontor. Antallet af kvinder, der har angivet, at de har været udsat for tvangssamleje indenfor de seneste 12 måneder er sat i forhold til alle kvinder (angivet i pct.). Indikatoren adskiller sig fra FN's definition på følgende måde: 1) Indikatoren omfatter kvinder i alderen 16-74 år på interviewtidspunktet. FN's definition er 15 år eller ældre. 2) Indikatoren omfatter kvinder, der har angivet, at de har været udsat for tvangssamleje. FN's definition omfatter også kvinder, der har været udsat for andre former for seksuel vold end tvangssamleje. Fra 2019 omfatter indikatoren også kvinder, der har været udsat for andre former for seksuel vold end tvangssamleje. Dog er fordelingen af sted for volden fortsat kun for kvinder, som har været udsat for tvangssamleje.

Senest opdateret:

17-05-2024