Gå til sidens indhold
Gå til delmål 3.4: Red flere fra at dø af ikke-smitsomme sygdomme, og styrk mental sundhed Gå til delmål 3.4
Delmål 3.5: Delmål 3.5

Delmål 3.5

Forebyggelse og behandling af rusmiddelmisbrug, herunder narkotikamisbrug og skadelig brug af alkohol, skal styrkes.

Gå til delmål 3.6 Gå til delmål 3.6: Nedbring antallet af dræbte og sårede i trafikken

Indikatorer

3.5.1

3.5.2

Dækningsgrad af behandling (medicinsk og psykosocial behandling samt rehabilitering og efterbehandling) af rusmiddelafhængighed

Udråbstegn: Ingen data på indikator eller data under udarbejdelse. Læs beskrivelsen under ikonet for at få specificeret dette.

Forklaring

Ifølge Sundhedsstyrelsen udarbejdes der ikke kontinuerlig og officiel statistik på dækningsgraden af alkohol- og stofafhængige i Danmark.

Senest opdateret:

13-07-2022

Del sidens indhold: