Gå til sidens indhold
Gå til delmål 3.3: Bekæmp smitsomme sygdomme Gå til delmål 3.3
Delmål 3.4: Delmål 3.4

Delmål 3.4

Inden 2030 skal tidlig dødelighed, som følge af ikke-smitsomme sygdomme, reduceres med en tredjedel gennem forebyggelse og behandling, og mental sundhed og trivsel skal fremmes.

Gå til delmål 3.5 Gå til delmål 3.5: Forebyg og behandl stof- og alkoholmisbrug

Indikatorer

3.4.1

3.4.2

Download data

Forklaring

Indikatoren er beregnet af Danmarks Statistik. Antallet af personer, der er døde af hhv. hjerte/karsygdomme, kræft, diabetes og KOL er sat i forhold til 100.000 personer i befolkningen. Indikatoren er baseret på FN's definition.

Senest opdateret:

12-07-2023