Gå til sidens indhold
Gå til delmål 3.1: Reducér mødredødeligheden Gå til delmål 3.1
Delmål 3.2: Delmål 3.2

Delmål 3.2

Inden 2030 skal der sættes en stopper for forebyggelige dødsfald blandt nyfødte og børn under 5 år, med en målsætning i alle lande om at reducere den neonatale dødelighed til maksimalt 12 dødsfald pr. 1000 levendefødte børn og reducere dødelighed hos børn under 5 år til maksimalt 25 dødsfald pr. 1.000 levendefødte børn.

Gå til delmål 3.3 Gå til delmål 3.3: Bekæmp smitsomme sygdomme

Indikatorer

3.2.1

3.2.2

Download data

Forklaring

Indikatoren er beregnet af Danmarks Statistik. Antallet af døde under 5 år sat i forhold til antal levendefødte børn. Indikatoren er baseret på FN's definition.

Senest opdateret:

12-07-2023