Gå til sidens indhold
Delmål 2.1: Delmål 2.1

Delmål 2.1

Inden 2030 skal sult være udryddet, og alle mennesker - især de fattige og de mest sårbare, herunder småbørn, - skal sikres adgang til sikker, ernæringsrig og tilstrækkelig mad hele året rundt.

Gå til delmål 2.2 Gå til delmål 2.2: Stop alle former for fejlernæring

Indikatorer

2.1.1

2.1.2

Udbredelse af moderat eller alvorlig fødevareusikkerhed hos befolkningen, baseret på FIES (Food Insecurity Experience Scale)

0 procent

Forklaring

Danmark udarbejder ikke kontinuerlig og officiel statistik i overensstemmelse med metoden bag indikatoren. Dog vurderer Danmarks Statistik at fødevare-usikkerhed ikke er udbredt i Danmark.

Senest opdateret:

13-07-2022

Del sidens indhold: