Gå til sidens indhold

Formue i fast ejendom steg 80.000 kr. i gennemsnit

Husholdningernes formue i fast ejendom 2020

Husholdningernes samlede formue i fast ejendom steg med 116 mia. kr. i 2020, og udgør dermed 4.141 mia. kr. ultimo 2020. Det vil sige, at hver familie, som ejer fast ejendom (andelsboliger undtaget), i gennemsnit har haft en stigning i formuen i fast ejendom på ca. 80.000 kr. i 2020. Dette er næsten en fordobling i forhold til 2019, hvor den gennemsnitlige formue steg med ca. 43.000 kr. Væksten i 2019 var aftagende sammenlignet med tidligere år, og stigningen i 2020 var således tilbage på niveau med 2018 for hele landet. For familier i Region Sjælland var væksten imidlertid fortsat aftagende, mens familier i Region Midtjylland i 2020 oplevede største procentvise vækst, og som samtidig var den største i regionen siden finanskrisen.

Ændring i husholdningernes gennemsnitlige formue i fast ejendomKilde: www.statistikbanken.dk/ejerfof1

Formue i fast ejendom vokser mest for familier i Region Hovedstaden

I årene 2017-2020 har det været familier i Region Hovedstaden, der har oplevet den største vækst. I den periode er deres gennemsnitlige formue i fast ejendom vokset med ca. 317.000 kr. Mens gennemsnittet for formue i fast ejendom for familier i resten af landet er steget ca. 157.000 kr.

Markedsværdien af sommerhuse i vækst i hele landet

Baseret på ejendommens placering i stedet for familiernes bopæl steg den gennemsnitlige markedsværdi for sommerhuse på tværs af alle regioner med 93.000 kr. i 2020, og stigningen i landsgennemsnittet var nogenlunde jævnt fordelt over alle regionerne. For enfamiliehuse og ejerlejligheder har det især været Region Hovedstaden og Region Midtjylland, der har haft den største vækst i markedsværdierne.

Ændring i gennemsnitlig markedsværdi 2019-2020Kilde: www.statistikbanken.dk/ejdfoe1

Enfamiliehuse i Region Hovedstaden koster mest

Den gennemsnitlige markedsværdi af et enfamiliehus i Region Hovedstaden kostede 4,0 mio. kr., ultimo 2020, hvilket er væsentligt over landsgennemsnittet på 2,3 mio. kr. En gennemsnitlig ejerlejlighed i Region Hovedstaden havde en markedsværdi på 2,8 mio. kr., mens landsgennemsnittet var 2,3 mio. kr. Sommerhusene med størst gennemsnitlig markedsværdi findes i Region Syddanmark, hvor et sommerhus kostede 1,6 mio. kr., mens landsgennemsnittet for sommerhuse udgjorde 1,4 mio. kr.

Gennemsnitlig markedsværdi for udvalgte ejendomstyper. Ultimo 2020Kilde: www.statistikbanken.dk/ejdfoe1

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

Tallene for 2020 er foreløbige tal

Tallene for 2020 er foreløbige og vil blive opdateret endeligt i næste udgivelse. De endelige tal beregnes på baggrund af opdateret bestandsdata og gældskomponenter. Gældskomponenter og dermed beregnet friværdi er ikke tilgængelige for 2020 og er derfor udeladt.

Vedrørende statistikbanktabellerne www.statistikbanken.dk/ejerfof1 og ejerfof2 til denne udgivelse er der blevet lavet om i opgørelsen af enhederne gennemsnit (kr.)  og familier med fast ejendom (antal) for, gæld og beregnet friværdi (komponenttyper B og C). Nu tælles kun antal familier med gæld af pågældende type. Størrelsen Total (mio. kr.) er uændret for komponenttype B. Der er for komponenttype A.1 Fast ejendom, fjernet familier med 0-værdi, som følge af manglende offentlig vurdering eller undtagelse fra offentlig vurdering, hvilket påvirker antal og gennemsnit. Disse ændringer er ført tilbage til 2004 for begge tabeller. Den beregnede friværdi i komponenttype C er ændret således, at den ikke længere inkluderer andelsboliger. Denne ændring er beregnet for 2014-2019.

Nyt fra Danmarks Statistik

25. marts 2021 - Nr. 106

Hent som PDF
Næste udgivelse: 25. marts 2022

Kontakt

Kilder og metode

Denne statistik er et resultat af beregninger med Danmarks Statistiks registerbaserede boligmodel, der estimerer markedsværdien af boligformuen i Danmark på baggrund af faktiske salg. Statistikken omfatter personer og enkeltmandsvirksomheder i husholdningssektoren, som ejer fast ejendom.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation