Gå til sidens indhold

Mindre fald i transportarbejdet efter et års vækst

Godstransport
Sæsonkorrigeret
3,9 mia. tonkm
2. kvt. 2021
-1 %
fra 1. kvt. til 2. kvt. 2021

Godstransport med danske lastbiler 2. kvt. 2021

Det samlede transportarbejde (gods gange distance) med danske lastbiler faldt 1 pct. i andet kvartal 2021 sammenlignet med kvartalet før og endte på 3,9 mia. tonkm, når der korrigeres for sæsonudsving. Det skyldes et fald i den nationale kørsel på 3 pct., mens den internationale kørsel steg 11 pct. i andet kvartal. National transport udgør 85 pct. af de danske lastbilers samlede transportarbejde.

Transportarbejde ved kørsel med dansk lastbil, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/vg3

Stort fald i konkurser blandt vognmænd i 2020

I perioden fra 2015 til 2019 steg antallet af konkurser i vognmandsbranchen fra i gennemsnit 11 konkurser i kvartalet i 2015 til 26 konkurser i kvartalet i 2019 ifølge et særudtræk fra Danmarks Statistiks konkursstatistik.

I 2020 blev antallet af konkurser halveret i forhold til året før med 13 konkurser pr kvartal, men allerede de første to kvartaler i 2021 er niveauet af konkurser næsten på niveau med 2019.

De danske lastbilers transportarbejde er sideløbende med de stigende antal konkurser faldet siden 2015, men har siden første kvartal 2020 været stigende og steg 12 pct. fra fjerde kvartal 2019 til fjerde kvartal 2020. Stigningen har i 2021 været aftagende.

Antallet af nyregistrerede lastbiler har været relativ konstant på omkring 1.200 lastbiler i kvartalet frem til midten af 2019. I 2019 faldt det brat til omkring 1.000 nyregistrerede lastbiler i kvartalet.

Konkurser i vognmandsbranchen og antal nyregistrerede lastbilerKilde: www.statistikbanken.dk/bil5 og særudtræk fra www.statistikbanken.dk/konk4

Godstransport med danske lastbiler, sæsonkorrigeret

 

2019

2020

2021

Ændring

 

3. kvt.
 

4. kvt.
 

1. kvt.
 

2. kvt.
 

3. kvt.
 

4. kvt.
 

1. kvt.
 

2. kvt.
 

2. kvt. 2021
ift. 1. kvt. 2021

 

mio. tonkm

pct.

Transportarbejde i alt

3768

3393

3588

3612

3662

3814

3897

3871

-26

-0,7

National kørsel

3098

2878

2981

3072

3179

3163

3327

3239

-87

-2,6

Vognmandskørsel

2717

2519

2600

2603

2659

2750

2749

2749

0

0,0

Firmakørsel

380

358

381

468

520

413

578

490

-88

-15,1

International kørsel

670

515

607

541

483

651

570

632

62

10,8

Fra Danmark til udlandet

451

386

385

387

297

433

393

400

7

1,7

Fra udlandet til Danmark

138

83

158

113

120

134

111

150

39

34,8

Øvrig kørsel1

82

46

63

41

66

84

66

82

16

24,8

 

mio. ton

 

Pålæsset godsmængde i alt

43,9

37,9

46,8

43,5

43,4

44,3

44,3

44,7

0,5

1,1

National kørsel

42,6

37,0

45,4

42,5

42,5

43,3

43,3

43,7

0,4

1,0

Vognmandskørsel

36,3

30,7

38,5

35,5

34,6

36,3

35,7

35,7

-0,1

-0,2

Firmakørsel

6,3

6,3

7,0

7,0

7,8

7,0

7,6

8,1

0,5

6,8

International kørsel

1,3

0,9

1,4

1,0

0,9

1,0

0,9

1,0

0,0

4,5

Fra Danmark til udlandet

0,8

0,6

0,8

0,7

0,5

0,6

0,6

0,5

0,0

-2,8

Fra udlandet til Danmark

0,3

0,2

0,4

0,2

0,3

0,2

0,2

0,3

0,1

37,6

Øvrig kørsel1

0,3

0,1

0,2

0,1

0,1

0,2

0,2

0,1

0,0

-15,4

 

mio. km

 

Kørte km i alt

377

348

354

361

370

381

369

377

7

2,0

National kørsel

329

309

309

319

336

332

330

332

2

0,5

Vognmandskørsel

276

251

252

261

272

272

272

272

0

0,0

Firmakørsel

53

58

57

58

64

60

58

60

2

2,6

International kørsel

48

40

45

42

34

49

39

45

6

14,4

1 Tredjelandskørsel (kørsel mellem to andre lande end Danmark) og cabotagekørsel (kørsel internt i et andet land end Danmark).
Kilde: www.statistikbanken.dk/vg3

Godstransport
Sæsonkorrigeret
3,9 mia. tonkm
2. kvt. 2021
-1 %
fra 1. kvt. til 2. kvt. 2021

Nyt fra Danmarks Statistik

16. september 2021 - Nr. 329

Hent som PDF
Næste udgivelse: 17. december 2021

Kontakt

Kilder og metode

Transportarbejdet er opgjort i måleenheden tonkm, som udtrykker produktet af varepartiets vægt og den tilbagelagte afstand med lastbilen. En tonkm er således det arbejde, der foregår, når et ton flyttes en km. Usikkerheden på det samlede transportarbejde for et kvartal er ca. +/- 6 pct.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation


Tabeller fra Statistikbanken

Oversigt i Statistikbanken

Vis flere » « Minimer

Anden information

Seneste nyt om Godstransport