Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

STEM-studerende næsten fordoblet på ti år

Studerende ved ordinære uddannelser i Danmark (tillæg) 2017/2018

Set over en tiårig periode fra 2008-2018 er der sket en markant vækst i antallet af studerende, der påbegynder en STEM-uddannelse. Siden 2008 er tilgangen på STEM-uddannelserne steget med 6.982 personer, svarende til en stigning på 94 pct. Samtidig er den samlede tilgang på videregående uddannelser steget med 55 pct. Hermed er væksten i tilgang på STEM-uddannelser markant højere end væksten i den samlede tilgang på de videregående uddannelser.

Tilgang fordelt på STEM-uddannelser og alle videregående uddannelserKilde: Baseret på særkørsel, der ikke findes i statistikbanken.

Hvad står STEM for

Betegnelsen STEM-uddannelser er den engelske forkortelse for Science, Technology, Engineering og Mathematics. Betegnelsen overlapper, men er ikke identisk med de danske fagområder såsom naturvidenskab, teknisk videnskab, det it-faglige område m.m.

En ud af to STEM-studerende har ikke en STEM-forælder

Ud af samtlige STEM-studerende i 2018 var der 52 pct., som ikke havde mindst en forælder med en højest fuldført STEM-uddannelse. Denne andel har ligget relativt stabil over de sidste ti år, hvor andelen i 2008 var på 53 pct.

Til sammenligning var andelen af alle studerende som ikke havde mindst en STEM-forælder på 58 pct. i 2018 og 61 pct. i 2008.

En ud af fire studerende med mindst en STEM-forælder vælger STEM

26 pct. af alle studerende med mindst en STEM-forælder valgte i 2018 en STEM-uddannelse. Til sammenligning valgte 23 pct. blandt alle studerende at påbegynde en STEM-uddannelse.

Flest mænd med en STEM-uddannelsesbaggrund

Mænd er generelt overrepræsenterede på STEM-uddannelser, og i 2018 var 72 pct. af studerende, der påbegyndte en STEM-uddannelse, mænd. Kønsopdelingen på STEM-uddannelser er nærmest uændret set over en tiårig periode. Andelen af mænd på STEM-uddannelser i 2008 var ligesom i 2018 på 72 pct. og i den mellemliggende periode har andelen været tæt på uændret.

Dette kommer også til udtryk i kønsopdelingen for STEM-forældre. Når der ses nærmere på studerende, der kun har én STEM-forælder, fremgår det, at fædre har den langt største andel af STEM-uddannelsesbaggrund blandt forældrene. Samlet set var der 6.029 STEM-studerende i 2018, der havde én STEM-forælder, hvoraf 5.447 var fædre. Dette svarer til en andel på 90 pct. Kønsopdelingen for STEM-forældre er ligeledes næsten uændret, hvor fædres andel i 2008 var på 92 pct. og 90 pct. i 2018.

Teknologiske fagområder er størst

I 2018 valgte 35 pct. af de studerende, der tog STEM-uddannelser, fagområdet teknik, teknologi og industriel produktion, som bl.a. omfatter uddannelserne maskinmester, laborant og produktionsteknolog.

Fagområdet informations- og kommunikationsteknologi (IKT), som udgjorde 22 pct. af STEM-uddannelserne i 2018, omfatter bl.a. uddannelserne datamatiker, datalogi og softwareteknologi.

Naturvidenskab havde en andel på 21 pct. af STEM-uddannelser i 2018, og omfatter bl.a. uddannelser som biologi, farmaci og matematik.

Bygge- og anlægsteknik med en andel på 17 pct. af STEM-uddannelser i 2018 omfatter bl.a. uddannelserne bygningskonstruktør og arkitekt.

Mekanik, jern og metal var det mindste fagområde med en andel på 5 pct., og består bl.a. af maskinteknik og produktion (produktionsteknik).

STEM-uddannelser fordelt på fagområderKilde: Baseret på særkørsel, der ikke findes i statistikbanken.

Nyt fra Danmarks Statistik

2. september 2019 - Nr. 317

Hent som PDF
Næste udgivelse: 12. marts 2020

Kontakt

Kilder og metode

Tallene stammer fra Elevregistret og registret over befolkningens højest fuldførte uddannelse. Påbegyndt i året dækker over personer, der påbegyndte en videregående uddannelse i perioden 1. oktober året før - 30. september aktuelt år. Tallene for det seneste år er foreløbige og erfaringsmæssigt sker der en korrektion i forbindelse med næste års indberetning.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation