Gå til sidens indhold

Mindre tilbagegang i bilsalget i juli

Nyregistrerede personbiler
Sæsonkorrigeret
15.791
juli 2021
-1,9 %
juni-juli 2021

Nyregistrerede motorkøretøjer juli 2021

Der blev solgt 15.800 nye personbiler i juli opgjort i sæsonkorrigerede tal, og det er 1,9 pct. færre end i juni. Tilgangen til husholdningerne lå 5,9 pct. lavere i juli end i juni, mens tilgangen til erhvervene lå 4,1 pct. højere. Det samlede sæsonkorrigerede salg i perioden maj-juli var 4,5 pct. højere end i februar-april. For husholdningernes vedkommende var stigningen på 4,1 pct., mens erhvervene steg 4,9 pct. Vurderingen af udviklingen i de sæsonkorrigerede tal skal foretages med megen forsigtighed, fordi COVID-19-restriktioner og afgiftsændringer i det seneste år har medført store ekstraordinære udsving i bilsalget. Der er i denne artikel fokus på importen af brugte elbiler og plugin hybrider.

Månedlig tilgang af nye personbiler, faktiske og sæsonkorrigerede værdierKilde: www.statistikbanken.dk/bil55

Importerede brugte elbiler og plugin hybrider yder et betydeligt bidrag

Salgstallene for nye elbiler og plugin hybrider fortæller ikke hele historien om, hvor mange af disse køretøjer, der er kommet på gaden i de senere år. Udover de nye biler er der inden for de seneste 12 måneder således sket en ganske betydelig stigning i salget af importerede brugte elbiler og plugin hybrider. De brugte elbiler og plugin hybrider er typisk et par år gamle. Fænomenet hænger bl.a. sammen med, at der kan spares et betydeligt beløb i forhold til danske priser ved at købe en nyere brugt bil i Tyskland.

Mens der i den seneste 12-månedersperiode august 2020 - juli 2021 blev registreret 18.800 nye elbiler, blev der også registreret 6.200 importerede brugte, og det giver en samlet tilgang på 24.900 elbiler. I den foregående 12-månedersperiode blev der registreret 6.900 nye og 1.300 brugte. Gennemsnitsalderen for de brugte elbiler i den seneste periode er 1,9 år.

De tilsvarende tal for plugin hybriderne de seneste 12 måneder er 32.500 nye og 5.700 brugte. I den foregående 12-månedersperiode blev der registreret 8.900 nye og 1.600 brugte. Gennemsnitsalderen for de brugte plugin hybrider er ca. 2,6 år.

Salget af de brugte biler udgør kun en delmængde af de faktisk importerede biler. I den seneste 12-månedersperiode blev der importeret 10.000 elbiler, mens der kun blev registreret 6.200. Der blev i den samme periode importeret 8.000 plugin hybrider, og der blev registreret 5.700. Det følger heraf, at der er sket en betydelig lageropbygning af endnu uregistrerede elbiler og plugin hybrider.

Registreringer af nye og importerede brugte elbiler og plugin hybriderKilde: www.statistikbanken.dk/bil51 og egne beregninger på data, der ikke er i Statistikbanken.

Tilgangen i de seneste 12 måneder er steget 3,8 pct.

Den samlede tilgang af nye biler de seneste 12 måneder var på 201.900 eller 3,8 pct. flere end i den foregående periode. Tilgangen til husholdningerne faldt med 400 til 118.200 biler, mens den steg med 7.800 i erhvervene til 83.800. De fossildrevne biler - benzin og diesel - gik 15,7 pct. tilbage i forhold til de foregående 12 måneder, mens elbilerne steg med 174 pct. og plugin hybriderne med 264 pct.

Tilgang af nye personbiler, sæsonkorrigeret

 

2021

 

2021

 

Feb.
 

Mar.
 

Apr.
 

Maj
 

Juni
 

Juli
 

 

Maj-juli/
feb.-apr.

Juli/
juni

 

antal

 

pct.

Tilgang i alt

10335

19609

17413

17579

16097

15791

 

4,5

-1,9

I husholdningerne

5147

11907

10636

10221

9593

9023

 

4,1

-5,9

I erhvervene

5188

7702

6778

7358

6504

6768

 

4,9

4,1

Kilde: www.statistikbanken.dk/bil5 og bil55

Køb, leasing og tilgang af nye køretøjer, faktiske tal

 

Juli

Æn-
dring

 

Aug. 2019
- juli 2020

Aug. 2020
- juli 2021

Æn-
dring

 

2020

2021

 

 

 

 

 

 

antal

pct.

 

antal

pct.

Nye personbiler i alt

19102

13570

-29,0

 

194526

201945

3,8

Benzin

11897

7423

-37,6

 

128835

113945

-11,6

Diesel

4182

1842

-56,0

 

49888

36657

-26,5

El

486

1341

175,9

 

6860

18764

173,5

Plugin hybrid mv.

2537

2964

16,8

 

8943

32579

264,3

Husholdningerne

 

 

 

 

 

 

 

Køb

9337

6280

-32,7

 

89704

91274

1,8

Privatleasing

3120

1810

-42,0

 

28841

26881

-6,8

Samlet tilgang

12457

8090

-35,1

 

118545

118155

-0,3

Erhvervene

 

 

 

 

 

 

 

Køb

9765

7290

-25,3

 

104822

110671

5,6

Ikke-leasingbiler (a)

1612

1249

-22,5

 

15856

19404

22,4

Til leasing

8153

6041

-25,9

 

88966

91267

2,6

Erhvervsleasing (b)

5033

4231

-15,9

 

60125

64386

7,1

Samlet tilgang (a+b)

6645

5480

-17,5

 

75981

83790

10,3

Erhvervskøretøjer i alt

2225

2209

-0,7

 

34311

38540

12,3

Varebiler

1994

1853

-7,1

 

30001

34103

13,7

Lastbiler

99

113

14,1

 

1942

2020

4,0

Sættevognstrækkere

64

134

109,4

 

1745

1825

4,6

Busser

68

109

60,3

 

623

592

-5,0

Kilde: www.statistikbanken.dk/bil55

Nyregistrerede personbiler
Sæsonkorrigeret
15.791
juli 2021
-1,9 %
juni-juli 2021

Nyt fra Danmarks Statistik

10. august 2021 - Nr. 286

Hent som PDF
Næste udgivelse: 9. september 2021

Kontakt

Kilder og metode

Trenden i den første figur er beregnet af sæsonkorrek-tionsprogrammet jDemetra, som benytter modellen X12-Arima.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation