Gå til sidens indhold

Antallet af konkurser og tabte job er steget igen

Konkurser i aktive virksomheder
Sæsonkorrigeret
176
September 2021
51,7 %
Fra august til september 2021

Konkurser september 2021

Der var 176 erklærede/kundgjorte konkurser i september blandt aktive virksomheder, når der korrigeres for normale sæsonudsving, og det er 51,7 pct. flere end det rekordlave antal i august. Konkurserne medførte 1.248 tabte job (omregnet til fuld tid) i faktiske tal, hvilket er 277,0 pct. flere end i august - også rekordfå - og det højeste antal siden juli sidste år. Antallet af konkurser i aktive virksomheder i tredje kvartal var 7,5 pct. lavere end i andet kvartal, mens jobtabet var 33,7 pct. højere. Udviklingen i konkurser fordelt på branchegrupper over de senere år er behandlet nærmere nedenfor.

Konkurser i aktive virksomheder, sæsonkorrigeret og trend samt konkursramte fuldtidsjobKilde: www.statistikbanken.dk/konk3 og egne beregninger baseret på tal fra Konkursregistret, der ikke kan genfindes i Statistikbanken

Tvangsopløsningerne kommet som forventet

Efter den normale 'peak' på knap 3.800 tvangsopløsninger i august var niveauet mere normalt i september med ca. 350 tvangsopløsninger. Den udskudte afleveringsfrist for virksomhedernes årsrapporter har således ikke resulteret i et større antal tvangsopløsninger i september.

Tvangsopløsningerne i august har endnu ikke vist sig som konkurser, så stigningen i antallet af konkurser nævnt i første afsnit kan ikke henføres hertil. Det må med det normale tidsforløb på 3-4 måneder fra tvangsopløsning til konkurs forventes, at de først vil optræde i konkurstallene for november og december.

Tvangsopløsninger, konkursbegæringer og konkurserKilde: www.statistikbanken.dk/konk11e samt særudtræk fra Erhvervsregistret, der ikke er i Statistikbanken

Fire ud af ti konkurser i 2021 i erhvervsservice og finansiering mv,

Antallet af konkurser i årets første tre kvartaler ligger totalt set 26 pct. højere end gennemsnittet for den samme periode i årene 2016-2020, eller 5.800 mod 4.600. Stigningen er fremkommet ved 1.460 flere konkurser i nulvirksomheder og 260 færre konkurser i aktive virksomheder. Der er ingen branchegrupper med færre konkurser under et, om end der kun er lave stigninger for industri mv. og handel. Den kraftigste stigning er i branchegruppen finansiering og forsikring, hvor der i 2021 var 106 pct. flere konkurser end gennemsnittet for de foregående år. Branchegruppen erhvervsservice har den næststørste stigning på 65 pct. De to branchegrupper stod tilsammen for 39 pct. af alle konkurserne i de første tre kvartaler i 2021 mod i gennemsnit 27 pct. i 2016-2020.

Alle konkurser i første til tredje kvartal fordelt på udvalgte branchegrupperKilde: Egne beregninger på www.statistikbanken.dk/konk4

De erklærede konkurser i september i faktiske tal

Det totale antal konkurser i september var på 385 opgjort i faktiske tal, hvoraf de 184 eller 48 pct. var i aktive virksomheder, der har ansatte og/eller en omsætning ≥ 1 mio. kr. De resterende 201 konkurser var i de såkaldte nulvirksomheder, der ikke har ansatte og kun en mindre omsætning.

Region Hovedstaden stod for næsten halvdelen af de tabte job i september

Der blev tabt 1.248 job ved de 385 erklærede konkurser i september mod 331 tabte job i august. Region Hovedstaden stod for 44 pct. af de tabte job, mens Regionerne Sjælland og Syddanmark begge stod for 15 pct. Region Midtjylland stod for 14 pct. og Region Nordjylland for 11 pct.

Tvangsopløsninger, efterfølgende konkurser og tidsforløb. Januar 2015 - september 2021

 

Tvangsopløsninger

Konkurser1

Andel

Gennemsnit

Median

 

antal

pct.

dage

I alt

63660

26772

42,1

114

93

Aktive virksomheder

7301

3669

50,3

113

71

Nulvirksomheder

56359

23103

41,0

114

94

1 Kun konkurser med en forudgående tvangsopløsning.
Kilde: Egne beregninger på særudtræk fra Erhvervsregistret, der ikke er i Statistikbanken

Konkurser og tabte job i udvalgte branchegrupper og i regioner mv.

 

2020

2021

 

Sept.

Okt.

Nov.

Dec.

Jan.

Feb.

Mar.

Apr.

Maj

Juni

Juli

Aug.

Sept.

 

antal

Sæsonkorrigerede i alt

472

363

338

466

1222

1387

842

646

577

530

449

352

431

Heraf i aktive virksomheder

182

177

181

183

225

198

182

159

151

162

144

116

176

Faktiske i alt

409

413

450

714

1112

1194

866

590

508

486

454

194

385

Landbrug, skovbrug og fiskeri

20

14

22

16

15

11

15

8

7

12

8

3

6

Industri, råstofindvinding og

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

forsyningsvirksomhed

21

19

23

26

47

50

34

17

16

22

30

6

14

Bygge og anlæg

78

79

88

116

145

150

126

83

68

82

74

34

77

Handel og transport mv.

125

145

126

227

318

329

231

172

126

132

122

56

116

Ejendomshandel og udlejning

10

9

19

15

23

23

17

12

12

15

10

5

11

Erhvervsservice

80

71

81

122

201

225

182

136

191

92

81

35

71

Øvrige brancher, ex. uoplyste

62

68

80

192

363

406

261

162

88

131

128

55

89

Uoplyst aktivitet

13

8

11

-

-

-

-

-

-

-

1

-

1

Hovedstaden

150

160

180

376

621

825

474

297

179

216

230

81

182

Sjælland

60

48

68

91

102

97

82

57

53

67

60

22

45

Syddanmark

80

73

81

82

101

83

109

121

152

73

64

21

54

Midtjylland

87

95

82

116

219

145

140

75

91

87

69

50

64

Nordjylland

32

37

39

49

69

44

61

40

33

43

31

20

40

 

antal tabte fuldtidsjob

I alt

1155

867

736

1075

810

773

740

606

733

431

788

331

1248

Hovedstaden

290

252

295

664

382

290

297

201

275

152

195

79

555

Sjælland

193

113

78

144

146

109

104

70

106

70

83

24

184

Syddanmark

256

113

157

111

128

42

59

100

63

105

145

10

191

Midtjylland

212

331

103

136

92

299

119

152

251

76

285

70

178

Nordjylland

204

58

103

20

62

33

161

83

38

28

80

148

140

Kilde: www.statistikbanken.dk/konk4 (branchegeupper), konk15 (enkeltbrancher) konk8 og egne beregninger.

Konkurser i aktive virksomheder
Sæsonkorrigeret
176
September 2021
51,7 %
Fra august til september 2021

Nyt fra Danmarks Statistik

6. oktober 2021 - Nr. 361

Hent som PDF
Næste udgivelse: 5. november 2021

Kontakt

Kilder og metode

Beskæftigelsesoplysningerne stammer fra eIndkomst-systemet (for seneste afsluttede kvartal) og omsætningsoplysningerne er fra Firmaernes køb og salg (for seneste afsluttede år). Trenden i den første figur er beregnet  vha. modellen X12-Arima. Trendværdierne for de seneste seks måneder er behæftet med usikkerhed, da beregningerne til en vis grad er baseret på forecastede konkurstal for de kommende måneder. Serien for tabte job i den første figur er udglattet med et Hodrick-Prescott filter (HP-filter).

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation


Seneste nyt om Erhvervslivets struktur