Gå til sidens indhold

Rekordfå konkurser og tabte job i august

Konkurser i aktive virksomheder
Sæsonkorrigeret
120
August 2021
-15,3 %
Fra juli til august 2021

Konkurser august 2021

Der var 120 erklærede/kundgjorte konkurser i august blandt aktive virksomheder, når der korrigeres for normale sæsonudsving. Det er 15,3 pct. færre end i juli og det laveste i statistikkens levetid siden 2009. Konkurserne medførte 331 tabte job (omregnet til fuld tid) i faktiske tal, hvilket er 58,0 pct. færre end i juli. Også jobtabet er det laveste siden 2009. Antallet af konkurser i aktive virksomheder i perioden juni-august var 13,7 pct. lavere end i marts-maj, mens jobtabet var 25,4 pct. lavere. Tvangsopløsningerne og de forventede konkurser er behandlet nærmere nedenfor.

Konkurser i aktive virksomheder, sæsonkorrigeret og trend samt konkursramte fuldtidsjobKilde: www.statistikbanken.dk/konk3 og egne beregninger baseret på tal fra Konkursregistret, der ikke kan genfindes i Statistikbanken

Tvangsopløsningerne kommer som forventet

Lidt over 3.400 virksomheder blev tvangsopløst i august. I et normalt årsforløb er det i denne måned, at sagerne om tvangsopløsning forekommer i størst tal, bl.a. pga. manglende aflevering af virksomhedernes årsrapport. Antallet i år er lidt under 'normalen' for de foregående år, men det kan ikke afvises, at den udskudte afleveringsfrist på én måned parallelt med sidste års udskydelse også vil resultere i et relativt stort antal i den kommende måned.

Tvangsopløsninger, konkursbegæringer og konkurserKilde: www.statistikbanken.dk/konk11e samt særudtræk fra Erhvervsregistret, der ikke er i Statistikbanken

Tvangsopløsninger og konkursbegæringer indikerer kommende konkurser

Tvangsopløsningerne giver under alle omstændigheder en indikation på de konkurser, der kan forventes i de kommende måneder. Erfaringerne fra 2015-2020 viser, at ca. 45 pct. af tvangsopløsningerne ender med en konkurs. Med det normale tidsforløb på 3-4 måneder fra tvangsopløsning til konkurs, må der derfor i oktober-december forventes ca. 1.500 konkurser fra tvangsopløsningerne i august. Næsten ni ud af ti vil være i nulvirksomheder. 

Det totale antal konkurser bliver større, idet ikke alle konkurser har en forudgående tvangsopløsning. I perioden 2015-2020 udgjorde konkurserne med forudgående tvangsopløsning to tredjedele af samtlige konkurser.

Tvangsopløsninger med efterfølgende konkurserKilde: Egne beregninger på særudtræk fra Erhvervsregistret, der ikke er i Statistikbanken

De erklærede konkurser i august i faktiske tal

Det totale antal konkurser i juli var på 194 opgjort i faktiske tal, hvoraf de 81 eller 42 pct. var i aktive virksomheder, der har ansatte og/eller en omsætning ≥ 1 mio. kr. De resterende 113 konkurser var i de såkaldte nulvirksomheder, der ikke har ansatte og kun en mindre omsætning.

Region Nordjylland stod for næsten halvdelen af de tabte job i august

Der blev tabt 331 job ved de 194 erklærede konkurser i august mod 788 tabte job i juli. Region Nordjylland stod for 45 pct. af de tabte job, 24 pct. var i Region Hovedstaden, 21 pct. i Region Midtjylland, Region Sjælland stod for 7 pct. og de resterende 3 pct. i Region Syddanmark.

Tvangsopløsninger, efterfølgende konkurser og tidsforløb. Januar 2015 - august 2021

 

Tvangsopløsninger

Konkurser1

Andel

Gennemsnit

Median

 

antal

pct.

dage

I alt

62984

26570

42,2

114

93

Aktive virksomheder

6829

3600

52,7

114

72

Nulvirksomheder

56155

22970

40,9

114

94

1 Kun konkurser med en forudgående tvangsopløsning.
Kilde: Egne beregninger på særudtræk fra Erhvervsregistret, der ikke er i Statistikbanken

Konkurser og tabte job i udvalgte branchegrupper og i regioner mv.

 

2020

2021

 

Aug.

Sept.

Okt.

Nov.

Dec.

Jan.

Feb.

Mar.

Apr.

Maj

Juni

Juli

Aug.

 

antal

Sæsonkorrigerede i alt

534

489

363

337

468

1217

1386

842

643

573

526

446

351

Heraf i aktive virksomheder

199

187

180

182

185

225

197

180

157

149

159

141

120

Faktiske i alt

304

409

413

450

714

1112

1194

866

590

508

486

454

194

Landbrug, skovbrug og fiskeri

5

20

14

22

16

15

11

15

8

7

12

8

3

Industri, råstofindvinding og

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

forsyningsvirksomhed

13

21

19

23

26

47

50

34

17

16

22

30

6

Bygge og anlæg

62

78

79

88

116

145

150

126

83

68

82

74

34

Handel og transport mv.

86

125

145

126

227

318

329

231

172

126

132

122

56

Ejendomshandel og udlejning

8

10

9

19

15

23

23

17

12

12

15

10

5

Erhvervsservice

54

80

71

81

122

201

225

182

136

191

92

81

35

Øvrige brancher, ex. uoplyste

71

62

68

80

192

363

406

261

162

88

131

128

55

Uoplyst aktivitet

5

13

8

11

-

-

-

-

-

-

-

1

-

Hovedstaden

151

150

160

180

376

621

825

474

297

179

216

230

81

Sjælland

48

60

48

68

91

102

97

82

57

53

67

60

22

Syddanmark

36

80

73

81

82

101

83

109

121

152

73

64

21

Midtjylland

50

87

95

82

116

219

145

140

75

91

87

69

50

Nordjylland

19

32

37

39

49

69

44

61

40

33

43

31

20

 

antal tabte fuldtidsjob

I alt

578

1155

867

736

1075

810

773

740

606

733

431

788

331

Hovedstaden

245

290

252

295

664

382

290

297

201

275

152

195

79

Sjælland

104

193

113

78

144

146

109

104

70

106

70

83

24

Syddanmark

34

256

113

157

111

128

42

59

100

63

105

145

10

Midtjylland

76

212

331

103

136

92

299

119

152

251

76

285

70

Nordjylland

119

204

58

103

20

62

33

161

83

38

28

80

148

Kilde: www.statistikbanken.dk/konk4 (branchegeupper), konk15 (enkeltbrancher) konk8 og egne beregninger.

Konkurser i aktive virksomheder
Sæsonkorrigeret
120
August 2021
-15,3 %
Fra juli til august 2021

Nyt fra Danmarks Statistik

6. september 2021 - Nr. 313

Hent som PDF
Næste udgivelse: 6. oktober 2021

Kontakt

Kilder og metode

Beskæftigelsesoplysningerne stammer fra eIndkomst-systemet (for seneste afsluttede kvartal) og omsætningsoplysningerne er fra Firmaernes køb og salg (for seneste afsluttede år). Trenden i den første figur er beregnet  vha. modellen X12-Arima. Trendværdierne for de seneste seks måneder er behæftet med usikkerhed, da beregningerne til en vis grad er baseret på forecastede konkurstal for de kommende måneder. Serien for tabte job i den første figur er udglattet med et Hodrick-Prescott filter (HP-filter).

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation


Seneste nyt om Erhvervslivets struktur