Gå til sidens indhold

Færre end 150 konkurser i juli

Konkurser i aktive virksomheder
Sæsonkorrigeret
146
juli 2021
-9,9 %
fra juni til juli 2021

Konkurser juli 2021

Der var 146 erklærede/kundgjorte konkurser i juli blandt aktive virksomheder, når der korrigeres for normale sæsonudsving. Det er 9,9 pct. færre end i juni. Konkurserne medførte 788 tabte job (omregnet til fuld tid) i faktiske tal, hvilket er 82,8 pct. flere end i juni. Antallet af konkurser i aktive virksomheder i perioden maj-juli var 14,1 pct. lavere end i februar-april, mens jobtabet var 7,9 pct. lavere. Udviklingen i og omfanget af tvangsopløsninger er behandlet nærmere nedenfor.

Konkurser i aktive virksomheder, sæsonkorrigeret og trend samt konkursramte fuldtidsjobKilde: www.statistikbanken.dk/konk3 og egne beregninger baseret på tal fra Konkursregistret, der ikke kan genfindes i Statistikbanken

Tvangsopløsninger og konkursbegæringer indikerer kommende konkurser

Et IVS, ApS, A/S eller P/S kan lukkes på tre måder: Med betalingserklæring, ved frivillig (solvent) likvidation eller ved tvangsopløsning. Mens de to første er en lukning i 'god ro og orden', udtrykker den sidste et eller flere problemer i forhold til lovgivningen eller virksomhedens økonomi, fx manglende indsendelse af årsrapport til Erhvervsstyrelsen. Hvis forholdene ikke bliver bragt i orden, anmoder Erhvervsstyrelsen skifteretten om at foretage en tvangsopløsning.

I knap halvdelen af tilfældene resulterer en tvangsopløsning ofte i en konkurs. Af de 59.800 tvangsopløsninger, der er foretaget i perioden januar 2015 - juli 2021, er 26.500 endt med en konkurs, svarende til 44 pct. For de konkursramte virksomheder er der gennemsnitligt set forløbet 114 dage fra tvangsopløsningen til konkursen. Gennemsnittet dækker over 141-153 dage i 2015 og 2016 og 81-90 dage i 2019 og 2020. Størstedelen af tvangsopløsningerne vedrører nulvirksomheder - ca. 53.100 - mens kun 6.700 vedrører aktive virksomheder. Det skal bemærkes, at ikke alle de i alt ca. 43.500 erklærede konkurser i perioden januar 2015 - juli 2021 har en forudgående tvangsopløsning.

Tvangsopløsninger med efterfølgende konkurserKilde: Egne beregninger på særudtræk fra Erhvervsregistret, der ikke er i Statistikbanken

De erklærede konkurser i juli i faktiske tal

Det totale antal konkurser i juli var på 454 opgjort i faktiske tal, hvoraf de 144 eller 32 pct. var i aktive virksomheder, der har ansatte og/eller en omsætning ≥ 1 mio. kr. De resterende 310 konkurser var i de såkaldte nulvirksomheder, der ikke har ansatte og kun en mindre omsætning.

Region Midtjylland stod for en tredjedel af de tabte job i juli

Der blev tabt 788 job ved de 454 erklærede konkurser i juli mod 431 tabte job i juni. 25 pct. af de tabte job i juni var i Region Hovedstaden, 36 pct. i Region Midtjylland og 18 pct. i Region Syddanmark. Region Nordjylland stod for 10 pct. af de tabte job, mens Region Sjælland stod for de resterende 11 pct.

Tvangsopløsninger, efterfølgende konkurser og tidsforløb. Januar 2015 - juli 2021

 

Tvangsopløsninger

Konkurser1

Andel

Gennemsnit

Median

 

antal

pct.

dage

I alt

59829

26457

44,2

114

93

Aktive virksomheder

6685

3581

53,6

114

72

Nulvirksomheder

53144

22876

43,0

114

94

1 Kun konkurser med en forudgående tvangsopløsning.
Kilde: Egne beregninger på særudtræk fra Erhvervsregistret, der ikke er i Statistikbanken

Konkurser og tabte job i udvalgte branchegrupper og i regioner mv.

 

2020

2021

 

Juli

Aug.

Sept.

Okt.

Nov.

Dec.

Jan.

Feb.

Mar.

Apr.

Maj

Juni

Juli

 

antal

Sæsonkorrigerede i alt

499

502

483

360

332

471

1206

1382

845

650

583

540

459

Heraf i aktive virksomheder

191

182

185

179

180

185

225

198

181

159

154

162

146

Faktiske i alt

479

304

409

413

450

714

1112

1194

866

590

508

486

454

Landbrug, skovbrug og fiskeri

9

5

20

14

22

16

15

11

15

8

7

12

8

Industri, råstofindvinding og

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

forsyningsvirksomhed

19

13

21

19

23

26

47

50

34

17

16

22

30

Bygge og anlæg

100

62

78

79

88

116

145

150

126

83

68

82

74

Handel og transport mv.

148

86

125

145

126

227

318

329

231

172

126

132

122

Ejendomshandel og udlejning

9

8

10

9

19

15

23

23

17

12

12

15

10

Erhvervsservice

90

54

80

71

81

122

201

225

182

136

191

92

81

Øvrige brancher, ex. uoplyste

84

71

62

68

80

192

363

406

261

162

88

131

128

Uoplyst aktivitet

20

5

13

8

11

0

0

0

0

0

0

0

1

Hovedstaden

230

151

150

160

180

376

621

825

474

297

179

216

230

Sjælland

79

48

60

48

68

91

102

97

82

57

53

67

60

Syddanmark

66

36

80

73

81

82

101

83

109

121

152

73

64

Midtjylland

82

50

87

95

82

116

219

145

140

75

91

87

69

Nordjylland

22

19

32

37

39

49

69

44

61

40

33

43

31

 

antal tabte fuldtidsjob

I alt

1295

578

1155

867

736

1075

810

773

740

606

733

431

788

Hovedstaden

834

245

290

252

295

664

382

290

297

201

275

152

195

Sjælland

105

104

193

113

78

144

146

109

104

70

106

70

83

Syddanmark

200

34

256

113

157

111

128

42

59

100

63

105

145

Midtjylland

137

76

212

331

103

136

92

299

119

152

251

76

285

Nordjylland

19

119

204

58

103

20

62

33

161

83

38

28

80

Kilde: www.statistikbanken.dk/konk4 (branchegeupper), konk15 (enkeltbrancher) konk8 og egne beregninger.

Konkurser i aktive virksomheder
Sæsonkorrigeret
146
juli 2021
-9,9 %
fra juni til juli 2021

Nyt fra Danmarks Statistik

6. august 2021 - Nr. 281

Hent som PDF
Næste udgivelse: 6. september 2021

Kontakt

Kilder og metode

Beskæftigelsesoplysningerne stammer fra eIndkomst-systemet (for seneste afsluttede kvartal) og omsætningsoplysningerne er fra Firmaernes køb og salg (for seneste afsluttede år). Trenden i den første figur er beregnet  vha. modellen X12-Arima. Trendværdierne for de seneste seks måneder er behæftet med usikkerhed, da beregningerne til en vis grad er baseret på forecastede konkurstal for de kommende måneder. Serien for tabte job i den første figur er udglattet med et Hodrick-Prescott filter (HP-filter).

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation


Seneste nyt om Erhvervslivets struktur