Gå til sidens indhold

Producent- og importpriser for varer stiger fortsat

Producent- og importprisindeks for varer juli 2021

Det samlede producentprisindeks for varer er i juli 2021 steget med 11,8 pct. i forhold til samme måned sidste år. Stigningen i producentprisindekset er den største årsstigning siden september 2008. I denne måned ses stigninger for alle hovedgrupper; energiforsyning, råstofindvinding og industri på hhv. 149,3, 49,7 og 2,2 pct., som er listet efter deres bidrag til stigningen i det samlede producentprisindeks. De enkelte hovedgrupper udgør hhv. 6,7, 4,3 og 88,3 pct. af det samlede producentprisindeks. Importprisindeks for varer er i samme periode steget med 8,9 pct. Stigningen i importprisindekset er den største stigning i indeksets historie. Udviklingen i importprisindekset er hovedsageligt drevet af stigningen i industri på 6,9 pct., samt en stigning i råstofindvinding på 56,3 pct. Udviklingen inden for industri er bl.a. drevet af metalindustri og kemivareindustri. Industri udgør ca. 96 pct. af importprisindekset og er derfor udslagsgivende for udviklingen i det samlede importprisindeks for varer, hvor råstofindvinding kun udgør 3,1 pct. Stigningerne for både det samlede producentprisindeks og importprisindekset skal ses i sammenhæng med at indeksene var på et lavt niveau i juli 2020 som følge af nedlukningen af Danmark i marts 2020 pga. COVID-19.

Producent- og importprisindeks for varerKilde: www.statistikbanken.dk/pris4315

Indeksene viser udviklingen i danske producenters og importørers priser

Producentprisindeks for varer belyser udviklingen i danske producenters salgspriser på det danske marked og eksportmarkedet. Importprisindeks for varer belyser prisudviklingen i danske importørers købspriser. Priserne er opgjort uden afgifter.

Alternative årsudviklinger

Producent- og importprisindekset har i de seneste måneder haft store årsstigninger, som skal ses i sammenhæng med det lavere indeksniveau umiddelbart efter COVID-19 indtraf i marts 2020. Hvis man for sammenlignelighedens skyld ser på udviklingen mellem denne måneds indeks og den tilsvarende måned fra før COVID-19, dvs. udviklingen mellem juli 2021 og juli 2019, er udviklingen for det samlede producentprisindeks og importprisindekset hhv. 9,5 og 5,5 pct. De alternative årsudviklinger ville være de største siden juni 2011 og maj 2011 for hhv. det samlede producentprisindeks og importprisindekset, hvis man ser bort fra årsudviklingerne siden marts 2021. Således er der fortsat markante årsstigninger, selvom man forsøgsvist ser bort fra det lave indeksniveau efter COVID-19's start.

Fortsat stigende priser på månedsbasis

Det samlede producentprisindeks for varer er steget med 1,6 pct. set i forhold til juni måned. I denne måned skyldes udviklingen stigninger i energiforsyning og industri på hhv. 9,0 og 0,7 pct.

Importprisindeks for varer er steget i juli med 2,0 pct. set i forhold til juni måned. I denne måned skyldes udviklingen hovedsageligt en stigning i industri på 1,6 pct. Stigningen i industri er bl.a. drevet af stigende priser i metalindustri og kemivareindustri.

Producent- og importprisindeks for varer

 

2017

2020

2021

Ændring

 

Vægt-
forde-
ling

Juli
 

Maj

 

Juni

 

Juli

Juni - juli
2021
 

Juli 2020
- juli 2021
 

 

 

indeks 2015 = 100

pct.

Producentprisindeks for samlet dansk

 

 

 

 

 

 

 

Produktion

 

 

 

 

 

 

 

Råstofindvinding, industri, energi-

 

 

 

 

 

 

 

og vandforsyning

100,00

102,2

108,6

112,5

114,3

1,6

11,8

Råstofindvinding og industri

92,53

102,8

105,0

106,7

107,6

0,8

4,7

Råstofindvinding

4,27

83,5

111,7

123,4

125,0

1,3

49,7

Industri

88,26

103,5

103,9

105,1

105,8

0,7

2,2

Energiforsyning

6,70

84,4

155,3

193,0

210,4

9,0

149,3

Vand-, kloak- og affaldsindustri

0,76

101,9

104,4

104,4

102,5

-1,8

0,6

 

 

 

 

 

 

 

 

Producentprisindeks for dansk produktion

 

 

 

 

 

 

 

til hjemmemarkedet

 

 

 

 

 

 

 

Råstofindvinding, industri, energi-

 

 

 

 

 

 

 

og vandforsyning

100,00

101,8

116,1

122,0

124,9

2,4

22,7

Råstofindvinding og industri

84,93

103,0

109,9

111,7

112,9

1,1

9,6

Råstofindvinding

6,77

78,4

111,5

113,7

114,8

1,0

46,4

Industri

78,16

105,1

108,5

110,2

111,4

1,1

6,0

Energiforsyning

13,31

..

..

..

..

..

..

Vand-, kloak- og affaldsindustri

1,76

101,9

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Producentprisindeks for dansk produktion

 

 

 

 

 

 

 

til eksport

 

 

 

 

 

 

 

Råstofindvinding, industri og energiforsyning

100,00

102,0

102,5

104,9

105,9

1,0

3,8

Råstofindvinding og industri

98,34

102,5

101,6

103,3

103,9

0,6

1,4

Råstofindvinding

2,37

80,5

92,7

124,5

127,1

2,1

57,9

Industri

95,96

102,3

101,0

101,8

102,3

0,5

0,0

Energiforsyning

1,66

..

..

..

 

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Importprisindeks

 

 

 

 

 

 

 

Råstofindvinding, industri,

 

 

 

 

 

 

 

og energiforsyning

100,00

99,0

104,7

105,7

107,8

2,0

8,9

Råstofindvinding og industri

99,48

98,7

103,9

105,0

106,8

1,7

8,2

Råstofindvinding

3,11

94,3

133,2

139,7

147,4

5,5

56,3

Industri

96,36

98,7

102,9

103,8

105,5

1,6

6,9

Energiforsyning

0,52

39,3

195,8

191,4

255,9

33,7

551,1

Anm. 1: Udvikling i totalindeks kan afvige fra udviklingen i den direkte sammenvejning af underindeks pga. afrunding og kædning.
Anm. 2: Indeks markeret med '..' offentliggøres ikke af diskretionshensyn.
Anm. 3: Der indgår interne afregningspriser i prisindeksene.
Anm. 4: Indekstallene for januar 2021 er beregnet med vægte fra 2017. Indekstallene for 2020 er beregnet med vægte fra 2016.
Kilde: www.statistikbanken.dk/pris4315

Nyt fra Danmarks Statistik

16. august 2021 - Nr. 291

Hent som PDF
Næste udgivelse: 16. september 2021

Kontakt

Kilder og metode

Producentprisindeks for varer belyser udviklingen i danske producenters salgspriser på det danske marked og eksportmarkedet. Importprisindeks for varer belyser prisudviklingen i danske importørers købspriser. Priserne er opgjort uden afgifter. Denne udgivelse er en af flere konjunkturindikatorer fra Danmarks Statistik. Læs mere om konjunkturindikatorer og de nyeste nøgletal på www.dst.dk/konjunkturdata.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation