Gå til sidens indhold

Stigende produktion i industrien i juli

Industriens produktionsindeks
Sæsonkorrigeret
+3,2 %
juni 2021 til juli 2021

Industriens produktion og omsætning juli 2021

Industriens samlede produktionsindeks steg 3,2 pct. i juli primært trukket af medicinal- og maskinindustrien. Produktionen svinger en del på månedsbasis, og stigningen kommer da også efter et fald i juni. Set over perioden maj-juli, så steg produktionen 0,8 pct. i forhold til de foregående tre måneder. Industriens produktion og omsætning er første pejlemærke for udviklingen i dansk økonomi, som er baseret på indberetninger om virksomhedernes faktiske aktiviteter. Alle tal er korrigeret for normale sæsonudsving og prisudvikling.

Produktionsindeks, industri, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/ipop2015

Pæne stigninger i medicinal- og maskinindustrien

Produktionen steg med 11,5 pct. i medicinalindustrien og 9,4 pct. i maskinindustrien i juli, hvilket dermed var hovedårsagerne til den samlede stigning i industriens produktion. For begge brancher kommer stigningen i juli efter et fald i produktionen i juni. Set over perioden maj-juli i forhold til de foregående tre måneder, så faldt produktionen i medicinalindustri med 5,8 pct., mens produktionen i maskinindustri steg med 8,5 pct.

Seks brancher med fald i produktionen i juli

Produktionen faldt i seks ud af tolv brancher i juli. Faldene var dog af mindre karakter og betydning, og var samlet set ikke store nok til at trække det samlede indeks ned. Således var det størtste fald i produktionen i branchen tekstil- og læderindustri på 6,0 pct., men branchen vægter blot 1,1 pct. i det samlede indeks.

Stigende omsætning i juli

Industriens samlede omsætning steg med 4,1 pct. fra juni til juli, og lå i maj-juli 2,0 pct. over omsætningen i de foregående tre måender. Omsætningen steg 6,9 pct. på eksportmarkedet og faldt 1,0 pct. på hjemmemarkedet i juli. Omsætningen indgår sammen med virksomhedernes lagerforskydninger i beregningen af produktionen. Alle tal for omsætning er målt i løbende priser og korrigeret for normale sæsonudsving.

Industriens produktion og omsætning, sæsonkorrigeret. Juli 2021

 


 

Investerings-
godeindustri
 

Mellem-
produkt-
industri

Fremstilling af
varige
forbrugsgoder

Fremstilling af
ikke-varige
forbrugsgoder

Industri

 

 

 

Maj
- juli

Juli
 

Maj
- juli i

Juli
 

Maj
- juli

Juli
 

Maj
- juli

Juli
 

Maj
- juli

Juli
 

 

 

procentvis ændring i forhold til foregående tre måneder/måned

Produktionsindeks1

I alt

4,3

2,2

1,4

-0,5

2,7

1,4

-2,4

6,3

0,8

3,2

Omsætning2

I alt

0,9

11,0

3,3

-0,7

4,4

7,0

-0,1

3,4

2,0

4,1

 

Eksport

3,7

16,0

5,3

-0,6

2,6

10,7

0,0

4,1

3,1

6,9

 

Hjemme

-6,5

-2,9

1,6

-0,7

6,2

3,8

-0,3

1,7

-0,1

-1,0

 

 

vægte produktionsindeks

Vægte3

 

 

27,2

 

26,7

 

3,1

 

42,1

 

100,0

1 I faste priser.
2 I løbende priser.
3 Vægtene er et udtryk for de enkelte sektorers andel af værditilvæksten i den samlede industri i 2015.
Kilde: www.statistikbanken.dk/ipoo2015

Revisioner af tidligere offentliggjorte tal

Den samlede industriproduktion steg 3,5 pct. i maj og faldt 4,6 pct. i juni. I forhold til seneste offentliggørelse er udviklingen i produktionen således opjusteret med 0,6 procentpoint i maj og nedjusteret med 0,3 procentpoint i juni. Revisionerne skyldes forsinkede og ændrede indberetninger fra virksomhederne.

Øvrige indikatorer for eksport

Udenrigshandel med varer udarbejder også statistik om eksport, som alene omfatter varer, der krydser den danske grænse. Industriens produktion og omsætning omfatter både salg af varer produceret i og uden for Danmark. Der kan derfor være forskelle i udviklingstendenserne i de to statistikker. Betalingsbalance og udenrigshandel for juli 2021 bliver offentliggjort 8. september.

Industriens produktion, sæsonkorrigeret. Juli 2021

 

 

2021

Feb.-apr./
maj-juli.

Juni/ juli

 

Vægte1

Feb.

Mar.

Apr.

Maj

Juni

Juli

 

 

 

 

indeks 2015 = 100

ændring i pct.

Industri

100,0

117,0

123,1

118,8

123,0

117,4

121,2

0,8

3,2

Føde-, drikke- og tobaksvareindustri

14,1

110,4

117,4

110,6

112,6

112,7

109,4

-1,1

-2,9

Tekstil- og læderindustri

1,1

103,3

113,2

114,5

126,2

124,3

116,8

11,0

-6,0

Træ- og papirindustri, trykkerier

4,0

100,7

96,3

97,7

94,3

96,2

99,4

-1,6

3,3

Kemisk industri og olieraffinaderier mv.

7,1

112,2

120,6

124,9

119,9

129,3

127,4

5,3

-1,5

Medicinalindustri

20,1

142,9

146,4

138,2

142,7

122,9

137,0

-5,8

11,5

Plast-, glas- og betonindustri

7,0

109,9

127,7

116,7

122,8

124,6

128,6

6,1

3,2

Metalindustri

8,7

104,2

109,8

107,2

106,0

107,8

106,9

-0,2

-0,8

Elektronikindustri

6,0

118,6

118,2

114,7

129,1

123,1

124,0

7,0

0,7

Fremstilling af elektrisk udstyr

3,4

116,2

121,7

118,4

116,8

119,7

116,5

-0,9

-2,7

Maskinindustri

14,0

101,4

104,2

101,5

120,4

101,6

111,1

8,5

9,4

Transportmiddelindustri

1,5

108,7

118,4

113,7

107,2

114,0

115,6

-1,2

1,4

Møbler og anden industri mv.

13,0

122,9

133,7

131,6

129,0

130,2

130,1

0,3

-0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investeringsgodeindustri

27,2

109,4

115,5

110,8

122,1

112,8

115,3

4,3

2,2

Mellemproduktindustri

26,7

110,9

121,3

115,6

115,2

119,0

118,4

1,4

-0,5

Fremstilling af varige forbrugsgoder

3,1

110,3

115,8

118,3

115,3

118,3

120,0

2,7

1,4

Fremstilling af ikke-varige forbrugsgoder

42,1

127,0

132,1

125,9

129,3

119,5

127,0

-2,4

6,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Industri ekskl. medicinalindustri

79,9

110,5

117,2

113,9

118,1

116,0

117,2

2,8

1,0

Industri ekskl. fremst. af motorer,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vindmøller og pumper

93,7

119,9

126,3

122,4

124,2

120,8

123,9

0,1

2,6

1 Vægtene er et udtryk for de enkelte branchegruppers og sektorers andel af værditilvæksten i den samlede industri i 2015.
Kilde: www.statistikbanken.dk/ipop2015

Industriens produktionsindeks
Sæsonkorrigeret
+3,2 %
juni 2021 til juli 2021

Nyt fra Danmarks Statistik

7. september 2021 - Nr. 315

Hent som PDF
Næste udgivelse: 7. oktober 2021

Kontakt

Kilder og metode

Trenden i figuren er beregnet ved et centreret nimåneders glidende gennemsnit af faktiske observationer. Det glidende gennemsnit er i enden af tidsserien beregnet på færre observationer, idet gennemsnittet ikke anvender forecastede observationer. Brancherne i industrien er grupperet i fire sektorer. Investeringsgoder er produktionsmidler i form af fast realkapital fx maskiner. Mellemprodukter er materialer, som andre erhverv videreforarbejder, fx kemiske produkter. Varige forbrugsgoder er fx møbler. Ikke-varige forbrugsgoder er fx fødevarer, tøj og medicin. EUROSTAT udsender desuden hver måned en pressemeddelse, som kan findes på Eurostats hjemmeside. Pressemeddelelsen udsendes ca. midt på måneden efter alle EU-lande har indsendt deres data. Det skal bemærkes, at EUROSTAT i sin pressemeddelse kommenterer på udviklingen i industrien inkl. råstofudvinding og energiforsyning.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation