Gå til sidens indhold

Inflationen stiger markant mere i EU end i Danmark

Inflationen i Danmark
+1,8 %
Aug. 2020 - aug. 2021
Kerneinflationen i Danmark
(inflation eksklusive energi og ikke-forarbejdede fødevarer)
+0,9 %
Aug. 2020 - aug. 2021

EU-harmoniseret forbrugerprisindeks august 2021

Inflationen i Danmark steg i august 2021 til 1,8 pct. fra 1,7 pct. i juli 2021. I samme periode steg inflationen i de 27 EU-lande (uden Storbritannien) til 3,2 pct. fra 2,5 pct. Det er den højeste årsstigning i EU siden november 2011, hvor stigningen var 3,3 pct. I euroområdet steg inflationen til 3,0 pct. fra 2,2 pct. i juli. I både Danmark og EU er det i høj grad prisændringer på brændstof og elektricitet, der holder årsstigningen oppe i august. I 17 EU-lande er drift af transportmidler og herunder brændstof den produktgruppe, der trækker mest op i inflationen i august. Kerneinflationen (inflation eksklusive energi og ikke-forarbejdede fødevarer) i Danmark steg til 0,9 pct. i august fra 0,8 pct. måneden før. I samme periode i EU-27 (uden Storbritannien) steg kerneinflationen til 1,9 pct. fra 1,2 pct., og i euroområdet steg den til 1,6 pct. fra 0,9 pct. Inflationen beregnes som udviklingen i det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP) over det seneste år, mens kerneinflationen er en hyppigt anvendt indikator for inflationsudviklingen på længere sigt.

Inflationen samt kerneinflationen i Danmark, EU og euroområdetKilde: EUROSTAT og danske tal på www.statistikbanken.dk/pris117

Litauen, Polen, Estland og Malta har yderpunkterne i inflationen i EU

Litauen, Polen og Estland havde den højeste inflation i EU-27 (uden Storbritannien) i august på 5,0 pct., mens Malta havde den laveste inflation på 0,4 pct.

Inflationen i EU-27 (uden Storbritannien) samt Island, Norge og Schweiz. August 2021Kilde: EUROSTAT og danske tal på www.statistikbanken.dk/pris117
Inflationen i Danmark
+1,8 %
Aug. 2020 - aug. 2021
Kerneinflationen i Danmark
(inflation eksklusive energi og ikke-forarbejdede fødevarer)
+0,9 %
Aug. 2020 - aug. 2021

Nyt fra Danmarks Statistik

22. september 2021 - Nr. 344

Hent som PDF
Næste udgivelse: 25. oktober 2021

Kontakt

Kilder og metode

HICP bliver opgjort på baggrund af de priser, forbrugerne betaler for varer og tjenester og måler forbrugerprisernes udvikling på en sammenlignelig måde i EU-landene, Island, Norge, Schweiz og Storbritannien.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation