Gå til sidens indhold

Stabil andel afbryder videregående uddannelse

Fuldførte videregående uddannelser 2019/2020

Ændret 06. maj 2021 kl. 11:00

Teksten i sidste del af andet afsnit er blevet præciseret, og overskriften til fjerde afsnit er blevet rettet i forhold til oprindelig version.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

I de sidste 15 år har andelen af 30-35-årige, der har afbrudt en videregående uddannelse uden senere at fuldføre en anden uddannelse, ligget meget stabilt på omkring 5 pct. hvert eneste år. Dette skal ses i sammenhæng med, at der har været en konstant stigning i andelen i aldersgruppen, der har fuldført en videregående uddannelse. Igen i 2020 blev der sat rekord i dette. 42,3 pct. i aldersgruppen har fuldført en videregående uddannelse.

30-35-årige med en fuldført eller afbrudt videregående uddannelseKilde: www.statistikbanken.dk/status40

COVID-19-pandemien kan have indflydelse

Det kan dog ikke udelukkes, at COVID-19-pandemien har haft en vis effekt på stigningen i personer med fuldført videregående uddannelse, idet der er kommet færre indvandrere til Danmark, og statistikken kun medtager videregående uddannelser taget i Danmark. Når der er færre indvandrere i befolkningen, vil der alt andet lige også være en større andel i befolkningen, der har taget en videregående uddannelse i Danmark, da indvandrere oftere har taget en uddannelse i deres hjemland.

Forældres uddannelse i forhold til børnenes

Blandt de personer, hvis forældre har en videregående uddannelse, er der stadig stor forskel på andelen med en fuldført videregående uddannelse afhængig af, hvilken type uddannelse forældrene har. Blandt de personer, hvor den højest fuldførte uddannelse hos forældrene er en kort videregående uddannelse, er det 54,9 pct., der har en videregående uddannelse. Hvis det i stedet er en mellemlang videregående uddannelse, er det 66,4 pct., og hvis det er en lang videregående uddannelse, er det 79,9 pct., som har fuldført en videregående uddannelse. Til sammenligning er det for personer, hvor forældrene har hhv. grundskole, erhvervsuddannelse og gymnasial uddannelse som højest fuldførte 23,2 pct., 39,8 pct. og 47,4 pct., der har fuldført.

Jo højere uddannelse forældre har, jo mindre sandsynlighed for afbrud

Samme tendens ses, hvis man kigger på afbrudte i forhold til fuldførte. For at give det mest fyldestgørende billede af, hvem der falder fra, ses der her på andelen af afbrudte ud af alle, der har påbegyndt en videregående uddannelse. Blandt personer, hvor forældrenes højest fuldførte uddannelse er en lang videregående uddannelse, har 6,1 pct. afbrudt uddannelsen, mens det er 10,4 pct., hvis det er en kort videregående uddannelse. Største andel afbrud findes hos de personer, hvor forældrene har en grundskole som højest fuldførte uddannelse. Her er det 15,9 pct., der har afbrudt.

Andel med afbrudt videregående uddannelse blandt 30-35-årige, der har påbegyndt videregående uddannelse fordelt på forældres uddannelseKilde: www.statistikbanken.dk/status42

29-årige er aldersgruppen, hvor flest har en videregående uddannelse i 2020

Hvis man ser på alle aldre mellem 25 og 45 år, er det blandt 29-årige, man finder flest med en videregående uddannelse. 44 pct. af de 29-årige havde i 2020 en fuldført videregående uddannelse. Det er ikke bare aldersgruppen med flest videregående uddannede i 2020, men også den historisk højest uddannede i alle årene siden 2005.

Aldersgruppen mellem 25 og 45 år med størst
andel med en videregående uddannelse

I året

Alder for størst andel

Pct.

2005

31 år

32,4

2006

32 år

33,2

2007

33 år

33,8

2008

31 år

34,5

2009

32 år

35,5

2010

33 år

36,1

2011

32 år

36,6

2012

33 år

37,1

2013

34 år

37,4

2014

35 år

37,7

2015

36 år

37,9

2016

37 år

38,1

2017

28 år

39,6

2018

29 år

41,2

2019

30 år

42,6

2020

29 år

44,0

Kilde: www.statistikbanken.dk/status40

Nyt fra Danmarks Statistik

28. april 2021 - Nr. 157

Hent som PDF
Næste udgivelse: 27. april 2022

Kontakt

Kilder og metode

Opgørelsen bygger på uddannelsesinstitutionernes indberetning til Elevregisteret. Uddannelser og kurser taget i udlandet indgår ikke i Elevregisteret og indgår derfor ikke i denne opgørelse. Gruppen af personer med ukendt uddannelsesniveau består hovedsagligt af indvandrere. I nogle tilfælde har en studerende taget flere uddannelser på flere niveauer. Kun den seneste uddannelse er talt med i denne opgørelse. Elevregistret
er et forløbsregister, hvor man kan følge den enkelte studerende gennem dennes uddannelseskarriere.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation