Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Tre ud af ti ledige er økonomisk sårbare

Levevilkårsundersøgelsen 2020

Af personer, der definerede sig selv som ledige i Levevilkårsundersøgelsen i 2020, var 29 pct. økonomisk sårbare (pdf) - en indikator der indgår i FN's bæredygtighedsmål om fattigdomsreduktion. Færrest økonomisk sårbare fandtes blandt de beskæftigede og folkepensionister. Her var andelen 4 pct. for begge grupper. Blandt studerende var 12 pct. økonomisk sårbare. Betragtes gruppen af personer uden for arbejdsmarkedet i øvrigt, heriblandt førtidspensionister, var andelen 25 pct. Levevilkårsundersøgelsen tegner et billede af folks egen oplevelse af deres økonomiske situation og eventuelle afsavn i hverdagen.

Andel økonomisk sårbare, fordelt efter selvdefineret socioøkonomisk status. 2020Kilde: Særkørsel på baggrund af Levevilkårsundersøgelsen, www.statistikbanken.dk/10054

Personer med økonomiske udfordringer har også flest lån

I 2020 var der som noget særligt spurgt ind til lån, der ikke relaterer sig til den primære bolig. Blandt andet var der spurgt ind til, hvor mange lån folk har, hvad de er brugt til og hvem lånet er taget hos. Lånene ses i forhold til hvor let/svært, det var for husstandene at få pengene til at slå til. I 2020 levede 8 pct. af befolkningen i husstande, der havde svært eller meget svært ved at få pengene til at slå til. Andelen er faldet lidt siden 2019. Blandt disse økonomisk udfordrede husstande havde 38 pct. mere end et lån ud over lån til deres primære bolig. Det samme gjorde sig kun gældende for 9 pct. af dem, der har let eller meget let ved at lade pengene slå til.

Andelen af husstande, der har mere end et lån udover lån til primær bolig. 2020Kilde: Særkørsel på baggrund af Levevilkårsundersøgelsen, www.statistikbanken.dk/10054

Næsten en ud af ti har kviklån

Der var også stor forskel mellem lånetyper afhængig af økonomisk overskud. For alle grupper gjaldt det, at lån i banker og realkreditinstitutter var mest udbredt - det var også her de fleste bil- og sommerhuslån var placeret. I 2020 havde omkring 18 pct. af landets husstande lån i en bank eller et realkreditinstitut, 9 pct. havde kviklån, 7 pct. havde lån i forbindelse med køb på afbetaling og 5 pct. havde lån hos venner eller familie.

Kviklån og familielån mest udbredt blandt økonomisk udfordrede

Blandt de 8 pct. af de adspurgte, som angav, at de havde svært eller meget svært ved at få pengene til at slå til i hverdagen, var særligt kviklån samt lån hos venner og familie særligt udbredte med hhv. 24 pct. og 21 pct. Endelig havde 13 pct. af gruppen lån i forbindelse med køb på afbetaling. Modsat benytter de, som havde let eller meget let ved at få pengene til at slå til, sig i ringere grad af andre typer lån end banklån. Her havde 6 pct. lån i forbindelse med køb på afbetaling, 4 pct. havde kviklån og kun 2 pct. havde lån hos familie og venner.

Andel med lån efter type af udlåner og hvor let/svært det er at få pengene til at slå til. 2020Kilde: Særkørsel på baggrund af Levevilkårsundersøgelsen, www.statistikbanken.dk/10054

Levevilkårsundersøgelsen og COVID-19

Spørgeskemaet blev sendt ud 27. februar 2020, bare to uger inden nedlukningen af store dele af aktiviteten i Danmark. Hvilke konsekvenser nedlukningen har haft på svarene er ikke undersøgt til bunds på nuværende tidspunkt, men vil være omdrejningspunktet i en særudgivelse af Nyt fra Danmarks Statistik, der offentliggøres i april 2021. Denne udgivelse er baseret på foreløbige tal og datagrundlaget vil blive gennemgået af Eurostat. Eurostats datakonfrontation kan give anledning til mindre ændringer i den danske opgørelse, hvilket vil blive ajourført i Statistikbanken i forbindelse med offentliggørelsen i april 2021.

Nyt fra Danmarks Statistik

23. februar 2021 - Nr. 56

Hent som PDF
Næste udgivelse: 26. april 2021

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken bygger på interviews med husstande, hvor kun en af husstandens voksne medlemmer er blevet interviewet, men det antages, at svarene dækker alle husstandsmedlemmerne inkl. børnene. Undersøgelsen bygger på en stikprøve og er derfor behæftet med statistisk usikkerhed. Man skal derfor være varsom med fortolkning af små niveauforskelle, særligt hvis man betragter mindre undergrupper af befolkningen. Undersøgelsen er en del af den fælles europæiske undersøgelse Statistics on Income and Living Conditions, SILC, der gennemføres i alle EU's medlemslande og i fx Norge og Schweiz. Formålet er bl.a. at belyse fattigdom og social udstødelse. Man skal derfor være varsom med tolkningen af resultaterne og især ved sammenligninger over tid. Undersøgelsen er del af den fælles europæiske undersøgelse Statistics on Income and Living Conditions, SILC, der gennemføres i alle EU's medlemslande og i visse andre lande. Formålet er bl.a. at belyse fattigdom og social udstødelse. Kun en meget begrænset del af undersøgelsen offentliggøres af Danmarks Statistik, men EU's statistiske kontor, Eurostat, offentliggør en lang række detaljer om situationen i EU-landene.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation


Seneste nyt om Levevilkårsundersøgelsen