Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Privat overnatning via platforme sker i storbyerne

It-anvendelse i befolkningen (tema) 2018 deleøkonomi

Køb af overnatning udbudt af private personer via digitale platforme som fx Airbnb er væsentligt mere udbredt i storbyerne end i resten af landet. Næsten hver femte københavner klikker sig til overnatning udbudt af private. Dermed er københavnerne de flittigste købere af privat overnatning. Herefter følger aarhusianerne, aalborggenserne og odenseanerne. Det viser den seneste undersøgelse om danskernes it vaner.

Privat overnatning booket via internettet fordelt på købers og udbyders bopæl. 2018

Ti pct. flere finder privat overnatning på nettet

Én ud af ti danskere købte overnatning på internettet udbudt af private i 2017. Et år senere er andelen 11 pct. Den seneste undersøgelse fra 2018 viser dermed en stigning på 10 pct. i forhold til 2017. Køb af overnatning hos private er fortsat mest udbredt blandt de 25-34 årige.

Danskerne er mindre villige til at dele eller udleje egen bolig mv.

Danskerne vil hellere leje andres bolig end dele deres egen bolig eller sommerhus med fremmede. Andelen af danskere, der udbyder privat overnatning, er med 4 pct. væsentligt lavere end de 11 pct., der køber overnatning hos andre. Alligevel er der på udbudssiden også sket en stigning i forhold til 2017, hvor andelen lå på 3 pct. Salg af privat overnatning er mest udbredt blandt 25-44-årige. Den geografiske opdeling viser, at udbud af privat overnatning ─ i lighed med køb af overnatning fra private ─ er mest udbredt i storbyerne.

Også virksomheder benytter sig af private overnatninger

Hver tiende virksomhed køber overnatning hos private via digitale platforme, men der er stor variation mellem brancherne. Inden for information og kommunikation bruger 22 pct. af virksomhederne private overnatningstjenester, mens andelen kun er 3 pct. for virksomhederne inden for bygge og anlæg. Andelen af virksomheder, der anvender private indlogeringstjenester, er 15 pct. inden for erhvervsservice og 8-9 pct. inden for handel samt transport og industri mv. Læs mere om virksomhedernes køb af deleøkonomiske tjenester i Nyt fra Danmarks Statistik 2018:350, Flest i Hovedstaden køber logi hos private på nettet.

Køb af privat overnatning er mere populært i nabolandene end i Danmark

Når det handler om at købe overnatning fra andre privatpersoner via digitale platforme, ligger danskernes deltagelse i deleøkonomien betydeligt under EU-gennemsnittet. Det fremgår af nye tal fra Eurostat, at 19 pct. af EU-borgerene købte overnatning fra private i 2018. Andelen var 18 pct. i 2017. Irland ligger i top med hele 26 pct. efterfulgt af Storbritannien og Spanien. Danmark ligger også lavt i forhold til de øvrige nordiske lande.

Køb af overnatning hos private via internettet i udvalgte EU-lande. 2018

Privat overnatning formidlet på digitale platforme fordelt på købers og udbyders bopæl og alder. 2018

 

Køber overnatning

Udbyder overnatning

 

pct. af befolkning

Byen København

18

7

Region Hovedstaden uden Byen København

11

4

Region Sjælland

8

1

Odense

13

4

Region Syddanmark uden Odense

9

4

Aarhus

14

6

Region Midtjylland uden Aarhus

8

3

Aalborg

13

6

Region Nordjylland uden Aalborg

8

2

 

 

 

Alle

11

4

16-24 år

12

4

25-34 år

16

6

35-44 år

13

6

45-54 år

12

4

55-64 år

7

2

65-74 år

4

2

Nyt fra Danmarks Statistik

29. januar 2019 - Nr. 27

Hent som PDF
Næste udgivelse: Ingen planlagt

Kontakt

Kilder og metode

Undersøgelsen er baseret på resultaterne fra ca. 5.500 gennemførte interview i marts-maj i året, blandt et repræsentativt udsnit af den danske befolkning i alderen 16-89 år. Stikprøven er dannet ved simpel tilfældig udvælgelse fra cpr-registret.

Internetbrugere er defineret som de personer, der har svaret ja til at bruge internet i de seneste tre måneder, i det seneste år eller for mere end et år siden.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation