Gå til sidens indhold
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.

Hver femte privatansat er i et udenlandsk ejet firma

Udenlandsk ejede firmaer 2018

Ændret 19. november 2020 kl. 08:00

Der er desværre konstateret fejl i Regnskabsstatistikken for private byerhverv 2018, som er blevet rettet d.d. Da statistikken bidrager med en del af datagrundlaget for Udenlandsk ejede firmaer, er der ligeledes rettet i denne. Rettelserne har kun betydning for variablen omsætning, hvor den samlede omsætning for Udenlandsk ejede firmaer er nedjusteret fra 1.050 mia. kr. til 1044 mia. kr. Rettelserne er markeret med rødt.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

I 2018 var 21 pct. af lønmodtagerne i den private sektor ansat i et udenlandsk ejet firma. Det er næsten den samme andel som i 2017. De lidt over 7.600 udenlandsk ejede firmaer i Danmark udgjorde kun 2 pct. af det samlede antal firmaer, men de beskæftigede, hvad der svarer til 320.000 fuldtidsansatte i 2018. Omsætningen var på 1.044 mia. kr., svarende til 25 pct. af den samlede omsætning i den private sektor.

Andel af lønmodtagere ansat i udenlandsk ejet firma. Den private sektorKilde: www.statistikbanken.dk/ifatsf1.

Størst andel inden for information og kommunikation

Andelen af medarbejdere, der var ansatte i udenlandsk ejede firmaer, var med 30 pct. størst inden for branchegruppen information og kommunikation. Derefter fulgte industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed med 29 pct. Bygge og anlæg var med 7 pct. branchegruppen med den laveste andel medarbejdere ansat i udenlandsk ejede firmaer.

Flest er ansat i svenske firmaer

De fleste af de ansatte i udenlandsk ejede firmaer arbejdede i svensk ejede firmaer med 22 pct. Dernæst fulgte tysk ejede firmaer med 14 pct. og amerikansk ejede firmaer med 12 pct. Af de ansatte i de udenlandsk ejede firmaer arbejdede 69 pct. i firmaer, som havde en ejer fra et andet EU-land.

Lavere andel F&U beskæftigede inden for industri i udenlandsk ejede firmaer

I Danmark var 27 pct. af de forsknings- og udviklingsbeskæftigede inden for industrien beskæftiget i udenlandsk ejede firmaer i 2017. Det var en lavere andel end i de fleste andre lande. I Sverige var 54 pct. af de forsknings- og udviklingsbeskæftigede inden for industrien beskæftiget i udenlandsk ejede firmaer, mens andelen for Norge og Finland var 32 pct.

Forskning- og udviklingsbeskæftiget inden for industri. Andel beskæftigede i udenlandsk ejede firmaer. 2017Kilde: appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=fats_g1a_rd&lang=en.

Firmaer, fuldtidsansatte og omsætning i den private sektor. Fordelt på dansk og udenlandsk ejerskab

 

I alt

Dansk ejerskab

Udenlandsk ejerskab

 

2016

2017

2018

2016

2017

2018

2016

2017

2018

 

mia. kr.

Omsætning1

3783

4028

4221

2876

3044

3176

906

984

1044

 

tusinde

Fuldtidsansatte

1420

1450

1501

1121

1139

1181

299

311

320

 

antal

Firmaer

298313

303578

307238

291148

295913

299623

7165

7665

7615

Fuldtidsansatte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pr. firma

5

5

5

4

4

4

42

41

42

 

pct.

Omsætning1

100,0

100,0

100,0

76,0

75,6

75,3

24,0

24,4

24,7

Fuldtidsansatte

100,0

100,0

100,0

78,9

78,5

78,7

21,1

21,5

21,3

Antal firmaer

100,0

100,0

100,0

97,6

97,5

97,5

2,4

2,5

2,5

1 Omsætningen omfatter ikke pengeinstitutter og finansieringsvirksomhed, foreninger mv.
Kilde: www.statistikbanken.dk/ifatsf1.

Nyt fra Danmarks Statistik

14. september 2020 - Nr. 342

Hent som PDF
Næste udgivelse: 14. september 2021

Kontakt

Kilder og metode

På basis af oplysninger fra Nationalbanken, private datakilder og firmaernes officielle regnskaber dannes populationen af udenlandsk ejede firmaer. Oplysninger om firmaernes branche og størrelse er hentet fra den generelle firmastatistik. De udenlandsk ejede firmaer omfatter dem, det har været muligt at finde vha. ovennævnte kilder og det vurderes til at udgøre langt hovedparten. I forbindelse med offentliggørelse af nye tal kan der forekomme revisioner i tidligere offentliggjorte tal.
I statistikken er fastlæggelsen af et firmas ejerskab knyttet til den ultimative ejer, der har kontrol over firmaet, dvs. har mulighed for at fastlægge et firmas generelle strategi ved om nødvendigt at vælge en bestyrelse. Som hovedregel fortolkes den kontrollerende enhed som den ultimative ejer, der direkte eller indirekte besidder mere end 50 pct. af egenkapitalen eller aktionærenes stemmerettigheder. Ultimativ ejer skal forstås i relation til den direkte ejer, idet et firma umiddelbart kan være ejet (direkte) fra et land, selvom det i sidste ende (ultimativt) er ejet fra et andet land. Fx vil et firma i Danmark, der i første omgang er ejet fra fx Luxembourg, men som i sidste ende er ejet med kontrol fra Sverige, indgå i statistikken som et svensk firma. Tilsvarende vil et firma ejet direkte fra Luxembourg indgå som et dansk firma, hvis den ultimative ejer med kontrol er placeret i Danmark.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation