Gå til sidens indhold
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.

Fortsat færre modtager kontanthjælpsydelser

Kontanthjælpsydelser (kvt.) 4. kvt. 2020

Fra maj til december faldt antallet af modtagere af kontanthjælpsydelser med 11.300 til et niveau på 113.800, som er det laveste niveau siden september 2008. De seneste fald efterfølger en periode på tre måneder (marts til maj) med mindre stigninger, som følge af COVID-19. De tal, som omtales i artiklen, er korrigeret for normale sæsonudsving.

Antal personer på kontanthjælpsydelser, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/kys01

Færre personer på de forskellige former for kontanthjælp i december

Fra november til december faldt antallet af personer på kontanthjælpsydelser i alt med 1.200, svarende til et fald på 1,0 pct., og der var fald inden for samtlige ydelsestyper. Relativt set faldt antallet af uddannelseshjælpsmodtagere mindst med 0,6 pct., mens antallet på forrevalidering faldt mest med 5,0 pct.   

Størst fald for de jobparate ydelsesmodtagere i december

Antallet af jobparate ydelsesmodtagere lå i december på 23.800, svarende til et fald på 700 eller 2,7 pct., siden november. Jobparate er her opgjort inklusive de åbenlyst uddannelsesparate. Begge grupper er vurderet til at kunne påtage sig et arbejde eller begynde på en uddannelse med det samme og er dermed samtidig dem, som indgår i opgørelsen af bruttoledigheden. Antallet af aktivitetsparate ydelsesmodtagere lå i december på 90.000, svarende til et fald på 500 eller 0,5 pct., siden november.

Stort set samme fald for begge køn og alle tre aldersgrupper i december

Faldet fra november til december var ligeligt fordelt mellem de to køn, da antallet af modtagere faldt med 1,1 pct. for mændene og med 0,9 pct. for kvinderne. Fordelt efter alder var der heller ikke de store forskelle. Her faldt antallet af 16-24-årige med 0,6 pct., mens antallet af 25-39-årige og 40-65-årige ydelsesmodtagere faldt med hhv. 1,1 og 1,2 pct. fra november til december.

Antal personer på kontanthjælpsydelser efter ydelsestype, visitation, køn og alder, sæsonkorrigeret

 

2020

Ændring

 

Juli

Aug.

Sept.

Okt.

Nov.

Dec.

Nov. 2020
- dec. 2020

.

1.000 personer

pct.

Kontanthjælpsydelser i alt

121,9

119,7

117,8

116,1

114,9

113,8

-1,0

Ydelsestype

 

 

 

 

 

 

 

Kontanthjælp

69,1

68,1

67,1

66,1

65,3

64,6

-1,1

Uddannelseshjælp

36,6

35,9

35,4

34,8

34,4

34,2

-0,6

Integrationsydelse mv.1

12,7

12,3

11,8

11,8

11,8

11,5

-2,0

Løntilskud

0,3

0,3

0,4

0,4

0,4

0,4

-4,7

Forrevalidering

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

-5,0

Revalideringsydelse

2,9

2,8

2,8

2,7

2,6

2,6

-2,4

Visitationskategori

 

 

 

 

 

 

 

Jobparat2

28,7

27,3

26,1

25,2

24,5

23,8

-2,7

Aktivitetsparat3

93,2

92,4

91,7

90,9

90,5

90,0

-0,5

Køn

 

 

 

 

 

 

 

Mænd

63,4

62,3

61,3

60,2

59,5

58,8

-1,1

Kvinder

58,4

57,5

56,6

55,9

55,5

54,9

-0,9

Alder

 

 

 

 

 

 

 

16-24 år

26,2

25,5

25,0

24,4

24,2

24,1

-0,6

25-39 år

46,0

45,1

44,4

43,9

43,5

43,1

-1,1

40-65 år4

49,7

49,1

48,4

47,7

47,2

46,6

-1,2

Anm.: I tabellen med opdeling efter ydelsestype stemmer totalerne ikke overens med summen af undergrupperne, fordi en person kan optræde under flere forskellige kontanthjælpsydelser i løbet af en måned.
1 Serien integrationsydelse er ikke sæsonkorrigeret, hvorfor det er de faktiske tal for denne ydelse der indgår i tabellen.
2 Inkl. åbenlyst uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere. Jobparate eller åbenlyst uddannelsesparate er samtidig de personer, der, alt andet lige, indgår som bruttoledige kontanthjælpsmodtagere i den registerbaserede ledighedsstatistik.
3 Inkl. uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere og personer med uoplyst visitationskategori. I uoplyst indgår bl.a. modtagere af revalideringsydelse, da de ikke tildeles visitationskategorier.
4 Fra og med januar 2019 medtælles der flere og flere 65-årige på kontanthjælpsydelser pga. den gradvise forøgelse af folkepensionsalderen.
Kilde: www.statistikbanken.dk/kys01

Nyt fra Danmarks Statistik

11. marts 2021 - Nr. 86

Hent som PDF
Næste udgivelse: 11. juni 2021

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken omfatter personer, som modtager kontanthjælpsydelser, dvs. kontanthjælp og beslægtede ydelser. Tallene for de tre seneste måneder er foreløbige og vil blive revideret ved næste kvartals offentliggørelser. Modtagere af kontanthjælpsydelser bliver indplaceret i visitationskategorier i forhold til deres rådighedsforpligtigelse for arbejdsmarkedet. Modtagere, der er visiteret som enten jobparate eller åbenlyst uddannelsesparate, indgår, alt andet lige, i den registerbaserede bruttoledighed.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation


Tabeller fra Statistikbanken

Oversigt i Statistikbanken

Vis flere » « Minimer

Anden information

Seneste nyt om Offentligt forsørgede