Gå til sidens indhold
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.

Fremgang i bilsalget i maj

Nyregistrerede personbiler
Sæsonkorrigeret
18.315
maj 2021
7,8 %
april-maj 2021

Nyregistrerede motorkøretøjer maj 2021

Der blev solgt 18.300 nye personbiler i maj opgjort i sæsonkorrigerede tal, og det er 7,8 pct. flere end i april. Tilgangen til husholdningerne lå 4,1 pct. højere i maj end i april, mens tilgangen til erhvervene lå 13,0 pct. højere. Det samlede salg i perioden marts-maj var 25,4 pct. højere end i december 2020 - februar 2021. For husholdningernes vedkommende var stigningen på 29,7 pct., mens erhvervene steg 19,8 pct. Vurderingen af de aktuelle udviklingsforløb i de sæsonkorrigerede tal skal foretages med megen forsigtighed, fordi COVID-19-restriktioner og afgiftsændringer i det seneste år har medført store ekstraordinære udsving i bilsalget. Elbiler og plugin hybrider fylder fortsat ikke meget blandt familiernes personbiler. Kun 0,7 pct. af familierne med bil er rene elbilister. Nedenfor ses der nærmere på, om elbiler og plugin hybrider er familiernes eneste bil eller hvilke konstellationer, de indgår i, hvis familien har flere biler.

Månedlig tilgang af nye personbiler, faktiske og sæsonkorrigerede værdierKilde: www.statistikbanken.dk/bil55

Elbiler og plugin hybrider fylder ikke meget

Bestanden af personbiler med en bruger i husholdningerne var ultimo maj ca. 2,6 mio., og det inkluderede leasingbiler. Heraf var 2,5 mio. fossilt drevet (benzin + diesel), og det svarer til 97,4 pct. Kun 30.800 eller 1,2 pct. er elbiler, mens 37.100 eller 1,4 pct. er plugin hybrider. Brugerne af bilerne kommer fra knap 2 mio. familier, hvoraf 517.000 havde flere biler. 483.000 af familierne med flere biler havde udelukkende fossilt drevne biler. De øvrige familier havde enten kun én bil af de forskellige biltyper eller forskellige kombinationer af fossilt drevne × elbiler × plugin hybrider.

Kun 0,7 pct. af bilfamilierne er rene elbilister

Der er jf. tabellen nedenfor 29.305 familier, der brugte en eller flere elbiler. Der var 13.996 familier heraf, som ikke samtidig havde en fossilt drevet bil. Ganske få heraf - 695 familier - havde både el og plugin hybrid, og der var dermed 13.301 familier, der er rene elbilister. Det svarer til 45,4 pct. af familierne med elbil, men kun 0,7 pct. af alle familierne med personbiler. 52 pct. af elbil-familierne havde en fossil bil ved siden af.

1 pct. af bilfamilierne anvender udelukkende plugin hybrid

Der var på tilsvarende vis 36.792 familier, der brugte en eller flere plugin hybrider. Der var 20.067 familier heraf, som ikke samtidig havde en fossilt drevet bil. Uden de 695 familier, der både havde el og plugin hybrid, var der 19.372 familier, der udelukkende anvendte en plugin hybrid. Det svarer til 52,7 pct. af familierne med plugin hybrid, men kun 1,0 pct. af alle familierne med personbiler. 45 pct. af plugin hybrid-familierne havde en fossil bil ved siden af.

Familier med bil fordelt efter drivmiddel. Pr. 31. maj 2021

 

Elbiler

 

I alt

Ingen bil

1+ bil

Fordeling

 

antal

pct.

Familier i alt

1963498

1934193

29305

100

Ingen fossil bil

33389

19393

13996

47,8

1 fossil bil

1441337

1428873

12464

42,5

2+ fossile biler

488772

485927

2845

9,7

Kun elbil, dvs. hverken fossil eller plugin hybrid

 

 

13301

45,4

 

Pluginhybrider

 

I alt

Ingen bil

1+ bil

Fordeling

 

antal

pct.

Familier i alt

1963498

1926706

36792

100

Ingen fossil bil

33389

13322

20067

54,5

1 fossil bil

1441337

1427320

14017

38,1

2+ fossile biler

488772

486064

2708

7,4

Kun plugin hybrid bil, dvs. hverken fossil eller el

 

 

19372

52,7

Kilde: Egne beregninger på basis af data i bilregistret. Findes ikke i Statistikbanken.

Tilgangen i de seneste 12 måneder er steget 5,2 pct.

Den samlede tilgang af nye biler de seneste 12 måneder var på 205.000 eller 5,2 pct. flere end i den foregående periode. Tilgangen til husholdningerne steg med 7.600 til 122.800 biler, mens den steg med 2.500 i erhvervene til 82.200. De fossildrevne biler - benzin og diesel - gik 12,8 pct. tilbage i forhold til de foregående 12 måneder, mens elbilerne steg med 153 pct. og plugin hybriderne med 434 pct.

Tilgang af nye personbiler, sæsonkorrigeret

 

2020

2021

 

2021

 

Dec.
 

Jan.
 

Feb.
 

Mar.
 

Apr.
 

Maj
 

 

Mar.-maj/
dec.-feb.

Maj/
apr.

 

antal

 

pct.

Tilgang i alt

23170

9293

11502

19834

16992

18315

 

25,4

7,8

I husholdningerne

14580

4445

5942

11983

9991

10404

 

29,7

4,1

I erhvervene

8590

4848

5560

7852

7002

7911

 

19,8

13,0

Kilde: www.statistikbanken.dk/bil5 og bil55

Køb, leasing og tilgang af nye køretøjer, faktiske tal

 

Maj

Æn-
dring

 

Juni 2019
- maj 2020

Juni 2020
- maj 2021

Æn-
dring

 

2020

2021

 

 

 

 

 

 

antal

pct.

 

antal

pct.

Nye personbiler i alt

11546

17022

47,4

 

194932

205016

5,2

Benzin

8059

9817

21,8

 

130923

119696

-8,6

Diesel

2528

2532

0,2

 

52065

39838

-23,5

El

372

1149

208,9

 

6511

16469

152,9

Plugin hybrid mv.

587

3524

500,3

 

5433

29013

434,0

Husholdningerne

 

 

 

 

 

 

 

Køb

5411

7711

42,5

 

87858

94247

7,3

Privatleasing

2287

2108

-7,8

 

27358

28602

4,5

Samlet tilgang

7698

9819

27,6

 

115216

122849

6,6

Erhvervene

 

 

 

 

 

 

 

Køb

6135

9311

51,8

 

107074

110769

3,5

Ikke-leasingbiler (a)

856

1497

74,9

 

16168

19225

18,9

Til leasing

5279

7814

48,0

 

90906

91544

0,7

Erhvervsleasing (b)

2992

5706

90,7

 

63548

62942

-1,0

Samlet tilgang (a+b)

3848

7203

87,2

 

79716

82167

3,1

Erhvervskøretøjer i alt

2079

3229

55,3

 

35037

37570

7,2

Varebiler

1808

2857

58,0

 

30371

33470

10,2

Lastbiler

169

171

1,2

 

2096

1997

-4,7

Sættevognstrækkere

90

133

47,8

 

1928

1631

-15,4

Busser

12

68

466,7

 

642

472

-26,5

Kilde: www.statistikbanken.dk/bil55

Nyregistrerede personbiler
Sæsonkorrigeret
18.315
maj 2021
7,8 %
april-maj 2021

Nyt fra Danmarks Statistik

10. juni 2021 - Nr. 219

Hent som PDF
Næste udgivelse: 9. juli 2021

Kontakt

Kilder og metode

Trenden i den første figur er beregnet af sæsonkorrek-tionsprogrammet jDemetra, som benytter modellen X12-Arima.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation