Gå til sidens indhold

De billigste konkurser i statistikkens minde

Konkurser i aktive virksomheder
Sæsonkorrigeret
164
Juni 2021
4,8 %
Fra maj til juni 2021

Konkurser juni 2021

Der var 164 erklærede/kundgjorte konkurser i juni blandt aktive virksomheder, når der korrigeres for normale sæsonudsving. Det er 4,8 pct. flere end i maj. Konkurserne medførte 431 tabte job (omregnet til fuld tid) i faktiske tal, hvilket er 41,2 pct. færre end i maj. Antallet af konkurser i aktive virksomheder i andet kvartal var 20,8 pct. lavere end i første kvartal, mens jobtabet var 23,8 pct. lavere. Jobtabet og den samlede konkursramte omsætning i juni er ikke set lavere i perioden siden 2009, som denne statistik dækker. Se mere herom nedenfor.

Konkurser i aktive virksomheder, sæsonkorrigeret og trend samt konkursramte fuldtidsjobKilde: www.statistikbanken.dk/konk3 og egne beregninger baseret på tal fra Konkursregistret, der ikke kan genfindes i Statistikbanken

Tabte job og konkursramt omsætning siden 2009

Siden 2009, hvor denne statistik begyndte, har konkurserne i aktive virksomheder i gennemsnit medført 1.132 tabte job pr. måned, hvilket svarer til 6,6 job pr. konkursramt virksomhed. Der har været store udsving med høje tal i de første år efter finanskrisen, men selv om COVID-19 har præget økonomien siden foråret 2020, er de 431 tabte job i juni det laveste månedlige jobtab i statistikkens levetid. Det samme gælder gennemsnittet på 3,3 tabte job pr. aktiv virksomhed. Der er ingen tabte job uden for kategorien aktive virksomheder.

Konkurserne i de aktive virksomheder siden 2009 har på tilsvarende vis medført en mistet omsætning på 1,74 mia. kr. i gennemsnit pr. måned siden 2009, hvilket svarer til 8,7 mio. kr. pr. virksomhed. Disse tal har i endnu højere grad end de tabte job været præget af meget store udsving, men også her kan der ikke spores en effekt af COVID-19 på junitallene. En mistet omsætning på 524 mio. kr. er det laveste i perioden, og gennemsnittet på 3,4 mio. kr. pr. virksomhed er det næstlaveste. De aktive virksomheder står for 97-99 pct. af den konkursramte omsætning.

Tabte job og tabt omsætning pr. konkurs i aktive virksomhederKilde: www.statistikbanken.dk/konk3 og egne beregninger baseret på tal fra Konkursregistret, der ikke kan genfindes i Statistikbanken

De erklærede konkurser i juni i faktiske tal

Det totale antal konkurser i juni var på 486 opgjort i faktiske tal, hvoraf de 152 eller 31 pct. var i aktive virksomheder, der har ansatte og/eller en omsætning ≥ 1 mio. kr. De resterende 334 konkurser er i de såkaldte nulvirksomheder, der ikke har ansatte og kun en mindre omsætning.

Rekordfå tabte job i juni

Der blev tabt 431 job ved de 486 erklærede konkurser i juni mod 733 tabte job i maj. 35 pct. af de tabte job i juni var i Region Hovedstaden, 18 pct. i Region Midtjylland og 24 pct. i Region Syddanmark. Region Nordjylland stod for 6 pct. af de tabte job, mens Region Sjælland stod for de resterende 16 pct.

Tvangsopløsninger, efterfølgende konkurser og tidsforløb. Januar 2015 - juni 2021

 

Tvangsopløsninger

Konkurser1

Andel

Gennemsnit

Median

 

antal

pct.

dage

I alt

59621

26224

44,0

114

93

Aktive virksomheder

6669

3552

53,3

114

72

Nulvirksomheder

52952

22672

42,8

114

95

1 Kun konkurser med en forudgående tvangsopløsning.
Kilde: Egne beregninger på særudtræk fra Erhvervsregistret, der ikke er i Statistikbanken

Konkurser og tabte job i udvalgte branchegrupper og i regioner mv.

 

2020

2021

 

Juni

Juli

Aug.

Sept.

Okt.

Nov.

Dec.

Jan.

Feb.

Mar.

Apr.

Maj

Juni

 

antal

Sæsonkorrigerede i alt

531

491

504

485

362

330

470

1198

1382

848

653

591

548

Heraf i aktive virksomheder

177

186

181

185

179

181

185

225

199

182

160

157

164

Faktiske i alt

455

479

304

409

413

450

714

1112

1194

866

590

508

486

Landbrug, skovbrug og fiskeri

10

9

5

20

14

22

16

15

11

15

8

7

12

Industri, råstofindvinding og

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

forsyningsvirksomhed

13

19

13

21

19

23

26

47

50

34

17

16

22

Bygge og anlæg

80

100

62

78

79

88

116

145

150

126

83

68

82

Handel og transport mv.

142

148

86

125

145

126

227

318

329

231

172

126

132

Ejendomshandel og udlejning

19

9

8

10

9

19

15

23

23

17

12

12

15

Erhvervsservice

91

90

54

80

71

81

122

201

225

182

136

191

92

Øvrige brancher, ex. uoplyste

87

84

71

62

68

80

192

363

406

261

162

88

131

Uoplyst aktivitet

13

20

5

13

8

11

0

0

0

0

0

0

0

Hovedstaden

222

230

151

150

160

180

376

621

825

474

297

179

216

Sjælland

78

79

48

60

48

68

91

102

97

82

57

53

67

Syddanmark

67

66

36

80

73

81

82

101

83

109

121

152

73

Midtjylland

56

82

50

87

95

82

116

219

145

140

75

91

87

Nordjylland

32

22

19

32

37

39

49

69

44

61

40

33

43

 

antal tabte fuldtidsjob

I alt

705

1295

578

1155

867

736

1075

810

773

740

606

733

431

Hovedstaden

290

834

245

290

252

295

664

382

290

297

201

275

152

Sjælland

104

105

104

193

113

78

144

146

109

104

70

106

70

Syddanmark

81

200

34

256

113

157

111

128

42

59

100

63

105

Midtjylland

111

137

76

212

331

103

136

92

299

119

152

251

76

Nordjylland

119

19

119

204

58

103

20

62

33

161

83

38

28

Kilde: www.statistikbanken.dk/konk4 (branchegeupper), konk15 (enkeltbrancher) konk8 og egne beregninger.

Konkurser i aktive virksomheder
Sæsonkorrigeret
164
Juni 2021
4,8 %
Fra maj til juni 2021

Nyt fra Danmarks Statistik

6. juli 2021 - Nr. 254

Hent som PDF
Næste udgivelse: 6. august 2021

Kontakt

Kilder og metode

Beskæftigelsesoplysningerne stammer fra eIndkomst-systemet (for seneste afsluttede kvartal) og omsætningsoplysningerne er fra Firmaernes køb og salg (for seneste afsluttede år). Trenden i den første figur er beregnet  vha. modellen X12-Arima. Trendværdierne for de seneste seks måneder er behæftet med usikkerhed, da beregningerne til en vis grad er baseret på forecastede konkurstal for de kommende måneder. Serien for tabte job i den første figur er udglattet med et Hodrick-Prescott filter (HP-filter).

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation


Seneste nyt om Erhvervslivets struktur