Gå til sidens indhold
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.

Faldet i konkurser fortsætter i maj

Konkurser i aktive virksomheder
Sæsonkorrigeret
152
Maj 2021
-5,2 %
Fra april til maj 2021

Konkurser maj 2021

Der var 152 erklærede/kundgjorte konkurser i maj blandt aktive virksomheder, når der korrigeres for normale sæsonudsving. Det er 5,2 pct. færre end i april. Konkurserne medførte 733 tabte job (omregnet til fuld tid) i faktiske tal, hvilket er 21 pct. flere end i april. Antallet af konkurser i aktive virksomheder i perioden marts-maj 2021 var 19,3 pct. lavere end i december 2020 - februar 2021, mens jobtabet var 21,8 pct. lavere. Det totale antal konkurser i maj var på 508 opgjort i faktiske tal. En femtedel kan henføres til tvangsopløsninger i januar. 30 pct. af konkurserne i maj var i aktive virksomheder. De københavnske konkurser er blevet dyrere mht. tabt omsætning og tabte job under COVID-19 end tidligere. Se mere om udviklingen i de forskellige landsdele senere i artiklen.

Konkurser i aktive virksomheder, sæsonkorrigeret og trend samt konkursramte fuldtidsjobKilde: www.statistikbanken.dk/konk3 og egne beregninger baseret på tal fra Konkursregistret, der ikke kan genfindes i Statistikbanken

Geografisk fordeling af konkurser

Der har i gennemsnit været 592 konkurser i alt hver måned i perioden efter COVID-19 - fra marts 2020 til maj 2021 - og det er lidt flere end i perioden januar 2015 til februar 2020, hvor der var 544 konkurser. Der er ikke nogen nævneværdig forskel på fordelingen på landsdele i de to perioder, og dvs. at der ikke antalsmæssigt er nogen landsdele, der er 'stukket af' under COVID-19.

Selv om der gennemsnitligt set har været flere konkurser under COVID-19, er den gennemsnitlige konkursramte omsætning på 1,24 mia. kr. pr. måned mindre end de 1,36 mia. kr. i den foregående periode. Det samme gælder det gennemsnitligt antal tabte job med 945 pr. måned under COVID-19 mod 964 i den foregående periode.

Når man sammenholder landsdelenes andele af konkurserne med deres andele af den tabte omsætning og de tabte job, er der ingen udpræget proportionalitet hverken før eller under COVID-19. Fx har konkurserne i Københavns omegn været relativt 'billige' mht. tabt omsætning og job, mens konkurserne i Sydjylland, Vestjylland og Nordjylland har været relativt 'dyre'. Det er også bemærkelsesværdigt, at der har været en meget kraftig stigning i Byen Københavns andele af den tabte omsætning og de tabte job fra den første til den anden periode, og det selv om andelen af konkurserne er gået ned. Konkurserne er med andre ord skiftet fra at være billige før COVID-19 til at være gennemsnitlige efterfølgende.

Konkurser, tabt omsætning og tabte job før og efter COVID-19 fordelt på landsdele

 

Konkurser

 

Tabt omsætning

 

Tabte job

 

Jan. 2015
- feb. 2020

Mar. 2020
- maj 2021

 

Jan. 2015
- feb. 2020

Mar. 2020
- maj 2021

 

Jan. 2015
- feb. 2020

Mar. 2020
- maj 2021

 

antal

 

mia. kr.

 

antal

I alt

33725

8874

 

84423

18653

 

59739

14178

Gns./måned

544

592

 

1362

1244

 

964

945

 

pct.

Byen København

28,1

26,3

 

18,8

26,4

 

14,6

26,8

Københavns omegn

16,6

17,1

 

9,7

8,9

 

10,3

13,3

Nordsjælland

7,2

7,4

 

4,3

6,6

 

5,9

5,8

Østsjælland

4,0

3,9

 

6,3

4,6

 

5,1

3,8

Vest- og Sydsjælland

7,6

7,7

 

7,2

6,5

 

9,2

7,5

Bornholm

0,3

0,3

 

0,2

0,5

 

0,3

0,6

Fyn

5,5

7,4

 

6,7

3,7

 

9,3

4,7

Sydjylland

6,8

5,7

 

12,4

8,3

 

10,9

9,1

Østjylland

11,9

12,7

 

14,7

10,0

 

14,5

10,8

Vestjylland

4,5

3,1

 

8,1

9,4

 

8,0

5,8

Nordjylland

6,8

6,0

 

9,8

9,7

 

10,5

8,5

Kilde: www.statistikbanken.dk/konk3 samt egne beregninger på tal, der ikke er i Statistikbanken

De erklærede konkurser i maj i faktiske tal

Danmarks Statistik har i alt modtaget data om 508 konkurserklæringer i maj, hvoraf de 150 er i aktive virksomheder, der har ansatte og/eller en omsætning ≥ 1 mio. kr. De resterende 358 konkurser er i de såkaldte nulvirksomheder, der ikke har ansatte og kun en mindre omsætning.

Flere tabte job i maj

Der blev tabt 733 job ved de 508 erklærede konkurser i maj mod 606 tabte job i april. 38 pct. af de tabte job i april var i Region Hovedstaden, 34 pct. i Region Midtjylland og 9 pct. i Region Syddanmark. Region Nordjylland stod for 5 pct. af de tabte job, mens Region Sjælland stod for de resterende 14 pct.

Tvangsopløsninger, efterfølgende konkurser og tidsforløb. Januar 2015 - maj 2021

 

Tvangsopløsninger

Konkurser1

Andel

Gennemsnit

Median

 

antal

pct.

dage

I alt

59425

25941

43,7

114

93

Aktive virksomheder

6582

3507

53,3

115

73

Nulvirksomheder

52843

22434

42,5

114

95

1 Kun konkurser med en forudgående tvangsopløsning.
Kilde: Egne beregninger på særudtræk fra Erhvervsregistret, der ikke er i Statistikbanken

Konkurser og tabte job i udvalgte branchegrupper og i regioner mv.

 

2020

2021

 

Maj

Juni

Juli

Aug.

Sept.

Okt.

Nov.

Dec.

Jan.

Feb.

Mar.

Apr.

Maj

 

antal

Sæsonkorrigerede i alt

697

529

490

503

484

361

333

468

1202

1376

846

653

593

Heraf i aktive virksomheder

213

174

186

182

185

180

181

186

228

200

182

161

152

Faktiske i alt

591

455

479

304

409

413

450

714

1112

1194

866

590

508

Landbrug, skovbrug og fiskeri

12

10

9

5

20

14

22

16

15

11

15

8

7

Industri, råstofindvinding og

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

forsyningsvirksomhed

30

13

19

13

21

19

23

26

47

50

34

17

16

Bygge og anlæg

110

80

100

62

78

79

88

116

145

150

126

83

68

Handel og transport mv.

167

142

148

86

125

145

126

227

318

329

231

172

126

Ejendomshandel og udlejning

14

19

9

8

10

9

19

15

23

23

17

12

12

Erhvervsservice

116

91

90

54

80

71

81

122

201

225

182

136

191

Øvrige brancher, ex. uoplyste

127

87

84

71

62

68

80

192

363

406

261

162

88

Uoplyst aktivitet

15

13

20

5

13

8

11

0

0

0

0

0

0

Hovedstaden

297

222

230

151

150

160

180

376

621

825

474

297

179

Sjælland

117

78

79

48

60

48

68

91

102

97

82

57

53

Syddanmark

51

67

66

36

80

73

81

82

101

83

109

121

152

Midtjylland

88

56

82

50

87

95

82

116

219

145

140

75

91

Nordjylland

38

32

22

19

32

37

39

49

69

44

61

40

33

 

antal tabte fuldtidsjob

I alt

894

705

1295

578

1155

867

736

1075

810

773

740

606

733

Hovedstaden

439

290

834

245

290

252

295

664

382

290

297

201

275

Sjælland

142

104

105

104

193

113

78

144

146

109

104

70

106

Syddanmark

86

81

200

34

256

113

157

111

128

42

59

100

63

Midtjylland

98

111

137

76

212

331

103

136

92

299

119

152

251

Nordjylland

129

119

19

119

204

58

103

20

62

33

161

83

38

Kilde: www.statistikbanken.dk/konk4 (branchegeupper), konk15 (enkeltbrancher) konk8 og egne beregninger.

Konkurser i aktive virksomheder
Sæsonkorrigeret
152
Maj 2021
-5,2 %
Fra april til maj 2021

Nyt fra Danmarks Statistik

7. juni 2021 - Nr. 212

Hent som PDF
Næste udgivelse: 6. juli 2021

Kontakt

Kilder og metode

Beskæftigelsesoplysningerne stammer fra eIndkomst-systemet (for seneste afsluttede kvartal) og omsætningsoplysningerne er fra Firmaernes køb og salg (for seneste afsluttede år). Trenden i den første figur er beregnet  vha. modellen X12-Arima. Trendværdierne for de seneste seks måneder er behæftet med usikkerhed, da beregningerne til en vis grad er baseret på forecastede konkurstal for de kommende måneder. Serien for tabte job i den første figur er udglattet med et Hodrick-Prescott filter (HP-filter).

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation


Seneste nyt om Erhvervslivets struktur