Gå til sidens indhold

Yderligere fald i konkurser og tabte job i april

Konkurser i aktive virksomheder
Sæsonkorrigeret
157
April 2021
-15,3 %
Fra marts til april 2021

Konkurser april 2021

Der var 157 erklærede/kundgjorte konkurser i april blandt aktive virksomheder, når der korrigeres for normale sæsonudsving. Det er 15,3 pct. færre end i marts. Konkurserne medførte 606 tabte job (omregnet til fuld tid) i faktiske tal, hvilket er 18,1 pct. færre end i marts. Antallet af konkurser i aktive virksomheder i perioden februar-april var 8,7 pct. lavere end i november-januar, mens jobtabet var 19,2 pct. lavere. Det totale antal konkurser i april var på 590 opgjort i faktiske tal. Lidt over halvdelen af disse kan henføres til tvangsopløsninger i januar, mens der ikke længere er nogen nævneværdig effekt af de mange tvangsopløsninger i oktober-november. Omkring en fjerdedel af konkurserne i april er i aktive virksomheder. Udviklingen i og omfanget af tvangsopløsninger er behandlet nærmere nedenfor.

Konkurser i aktive virksomheder, sæsonkorrigeret og trend samt konkursramte fuldtidsjobKilde: www.statistikbanken.dk/konk3 og egne beregninger baseret på tal fra Konkursregistret, der ikke kan genfindes i Statistikbanken

Tvangsopløsninger og konkursbegæringer indikerer kommende konkurser

Et IVS, ApS, A/S eller P/S kan lukkes på tre måder: Med betalingserklæring, ved frivillig (solvent) likvidation eller ved tvangsopløsning. Mens de to første er en lukning i 'god ro og orden', udtrykker den sidste et eller flere problemer i forhold til lovgivningen eller virksomhedens økonomi, fx manglende indsendelse af årsrapport til Erhvervsstyrelsen. Hvis forholdene ikke bliver bragt i orden, anmoder Erhvervsstyrelsen skifteretten om at foretage en tvangsopløsning.

Tvangsopløsninger resulterer relativt ofte i en konkurs. Af de 59.300 tvangsopløsninger, der er foretaget i perioden januar 2015 - april 2021, er 25.700 endt med en konkurs, svarende til 43 pct. Størstedelen af tvangsopløsningerne vedrører nulvirksomheder - ca. 52.700 - mens kun 6.600 vedrører aktive virksomheder. Det skal bemærkes, at ikke alle de i alt ca. 42.100 erklærede konkurser i perioden januar 2015 - april 2021 har en forudgående tvangsopløsning.

Tvangsopløsninger med efterfølgende konkurserKilde: Egne beregninger på særudtræk fra Erhvervsregistret, der ikke er i Statistikbanken

Tvangsopløsningernes forekomst og tid til konkurs

De fleste af tvangsopløsningerne sidste år lå i oktober og november, og de påvirkede med den vanlige forsinkelse på tre måneder konkurstallene i januar og februar, men har ikke nogen nævneværdig effekt på konkurserne i april. De er i stedet præget af det relativt store antal tvangsopløsninger i januar. Figuren nedenfor viser den tidsmæssige forskydning af konkursbegæringerne og konkurserne i forhold til tvangsopløsningerne. Afleveringsfristen for virksomhedernes årsrapport er igen i år blevet forlænget, denne gang med én måned, og der må derfor også til efteråret forventes forskydninger i det vanlige mønster for forekomsten af tvangsopløsninger og konkurser.

Tvangsopløsninger, konkursbegæringer og konkurserKilde: www.statistikbanken.dk/konk11e samt særudtræk fra Erhvervsregistret, der ikke er i Statistikbanken

De erklærede konkurser i april i faktiske tal

Danmarks Statistik har i alt modtaget data om 590 konkurserklæringer i april, hvoraf de 158 er i aktive virksomheder, der har ansatte og/eller en omsætning over 1 mio. kr. De resterende 432 konkurser er i de såkaldte nulvirksomheder, der ikke har ansatte og kun en mindre omsætning.

Færre tabte job i april

Der blev tabt 606 job ved de 590 erklærede konkurser i april mod 740 tabte job i marts. 33 pct. af de tabte job i april var i Region Hovedstaden, 25 pct. i Region Midtjylland og 17 pct. i Region Syddanmark. Region Nordjylland stod for 14 pct. af de tabte job, mens Region Sjælland stod for 12 pct.

Tvangsopløsninger, efterfølgende konkurser og tidsforløb. Januar 2015 - april 2021

 

Tvangsopløsninger

Konkurser1

Andel

Gennemsnit

Median

 

antal

pct.

dage

I alt

59276

25657

43,3

114

93

Aktive virksomheder

6582

3484

52,9

115

73

Nulvirksomheder

52694

22173

42,1

114

94

1 Kun konkurser med en forudgående tvangsopløsning.
Kilde: Egne beregninger på særudtræk fra Erhvervsregistret, der ikke er i Statistikbanken

Konkurser og tabte job i udvalgte branchegrupper og i regioner mv.

 

2020

2021

 

Apr.

Maj

Juni

Juli

Aug.

Sept.

Okt.

Nov.

Dec.

Jan.

Feb.

Mar.

Apr.

 

antal

Sæsonkorrigerede i alt

493

670

528

489

502

483

360

338

470

1216

1376

851

657

Heraf i aktive virksomheder

194

205

173

186

183

184

180

182

188

229

205

185

157

Faktiske i alt

494

591

455

479

304

409

413

450

714

1112

1194

866

590

Landbrug, skovbrug og fiskeri

9

12

10

9

5

20

14

22

16

15

11

15

8

Industri, råstofindvinding og

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

forsyningsvirksomhed

23

30

13

19

13

21

19

23

26

47

50

34

17

Bygge og anlæg

49

110

80

100

62

78

79

88

116

145

150

126

83

Handel og transport mv.

189

167

142

148

86

125

145

126

227

318

329

231

172

Ejendomshandel og udlejning

9

14

19

9

8

10

9

19

15

23

23

17

12

Erhvervsservice

79

116

91

90

54

80

71

81

122

201

225

182

136

Øvrige brancher, ex. uoplyste

118

127

87

84

71

62

68

80

192

363

406

261

162

Uoplyst aktivitet

18

15

13

20

5

13

8

11

0

0

0

0

0

Hovedstaden

296

297

222

230

151

150

160

180

376

621

825

474

297

Sjælland

54

117

78

79

48

60

48

68

91

102

97

82

57

Syddanmark

58

51

67

66

36

80

73

81

82

101

83

109

121

Midtjylland

59

88

56

82

50

87

95

82

116

219

145

140

75

Nordjylland

27

38

32

22

19

32

37

39

49

69

44

61

40

 

antal tabte fuldtidsjob

I alt

2155

894

705

1295

578

1155

867

736

1075

810

773

740

606

Hovedstaden

1538

439

290

834

245

290

252

295

664

382

290

297

201

Sjælland

37

142

104

105

104

193

113

78

144

146

109

104

70

Syddanmark

327

86

81

200

34

256

113

157

111

128

42

59

100

Midtjylland

215

98

111

137

76

212

331

103

136

92

299

119

152

Nordjylland

38

129

119

19

119

204

58

103

20

62

33

161

83

Kilde: www.statistikbanken.dk/konk4 (branchegeupper), konk15 (enkeltbrancher) konk8 og egne beregninger.

Konkurser i aktive virksomheder
Sæsonkorrigeret
157
April 2021
-15,3 %
Fra marts til april 2021

Nyt fra Danmarks Statistik

6. maj 2021 - Nr. 169

Hent som PDF
Næste udgivelse: 7. juni 2021

Kontakt

Kilder og metode

Beskæftigelsesoplysningerne stammer fra eIndkomst-systemet (for seneste afsluttede kvartal) og omsætningsoplysningerne er fra Firmaernes køb og salg (for seneste afsluttede år). Trenden i den første figur er beregnet  vha. modellen X12-Arima. Trendværdierne for de seneste seks måneder er behæftet med usikkerhed, da beregningerne til en vis grad er baseret på forecastede konkurstal for de kommende måneder. Serien for tabte job i den første figur er udglattet med et Hodrick-Prescott filter (HP-filter).

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation