Gå til sidens indhold

Færre konkurser og tabte job i marts

Konkurser i aktive virksomheder
Sæsonkorrigeret
192
Marts 2021
-7,3 %
Fra februar til marts 2021

Konkurser marts 2021

Der var 192 erklærede/kundgjorte konkurser i marts blandt aktive virksomheder, når der korrigeres for normale sæsonudsving. Det er 7,3 pct. færre end i februar. Konkurserne medførte 740 tabte job (omregnet til fuld tid) i faktiske tal, hvilket er 4,3 pct. færre end i februar. Antallet af konkurser i aktive virksomheder i første kvartal 2021 var 14,3 pct. højere end i fjerde kvartal 2020, mens jobtabet var 13,3 pct. lavere. Effekten af de mange tvangsopløsninger i oktober-november 2020 er nu klinget noget af, så det totale antal konkurser i marts på 866 opgjort i faktiske tal er noget mindre end i januar-februar. Kun knap en fjerdedel heraf er i aktive virksomheder. Udviklingen i og omfanget af tvangsopløsninger er behandlet nærmere nedenfor.

Konkurser i aktive virksomheder, sæsonkorrigeret og trend samt konkursramte fuldtidsjobKilde: www.statistikbanken.dk/konk3 og egne beregninger baseret på tal fra Konkursregistretl, der ikke kan genfindes i Statistikbanken.

Tvangsopløsninger og konkursbegæringer indikerer kommende konkurser

Et IVS, ApS, A/S eller P/S kan lukkes på tre måder: Med betalingserklæring, ved frivillig (solvent) likvidation eller ved tvangsopløsning. Mens de to første er en lukning i 'god ro og orden', udtrykker den sidste et eller flere problemer i forhold til lovgivningen eller virksomhedens økonomi, fx manglende indsendelse af årsrapport til Erhvervsstyrelsen. Hvis forholdene ikke bliver bragt i orden, anmoder Erhvervsstyrelsen skifteretten om at foretage en tvangsopløsning.

Tvangsopløsninger resulteter relativt ofte i en konkurs. Af de de 58.800 tvangsopløsninger, der er foretaget i perioden januar 2015 - marts 2021, er 25.200 endt med en konkurs, og det svarer til 43 pct. Størstedelen af tvangsopløsningerne vedrører nulvirksomheder - ca. 52.300 - mens kun 6.500 vedrører aktive virksomheder. Det skal bemærkes, at en konkurserklæring ikke forudsætter en forudgående tvangsopløsning. Der var således i alt ca. 41.500 erklærede konkurser i perioden januar 2015 - marts 2021.

Tvangsopløsninger med efterfølgende konkurserKilde: Egne beregninger på særudtræk fra Erhvervsregistret, der ikke er i Statistikbanken.

Tvangsopløsningernes forekomst og tid til konkurs

De fleste af tvangsopløsningerne sidste år lå i oktober og november, og de påvirkede med den vanlige forsinkelse på tre måneder konkurstallene i januar og februar, som var ekstraordinært høje. Effekten af de mange tvangsopløsninger er klinget af i forhold til det totale antal konkurser i marts - 866 - som dog stadig er i den høje ende. Det relativt store antal tvangsopløsninger i januar har endnu ikke sat sig spor i konkurstallene. Figuren nedenfor viser den tidsmæssige forskydning af konkursbegæringerne og konkurserne i forhold til tvangsopløsningerne.

Tvangsopløsninger, konkursbegæringer og konkurserKilde: www.statistikbanken.dk/konk11e samt særudtræk fra Erhvervsregistret, der ikke er i Statistikbanken.

De erklærede konkurser i marts i faktiske tal

Danmarks Statistik har i alt modtaget data om 866 konkurserklæringer i marts, hvoraf de 201 er i aktive virksomheder, der har ansatte og/eller en omsætning over 1 mio. kr. De resterende 665 konkurser er i de såkaldte nulvirksomheder, der ikke har ansatte og kun en mindre omsætning.

Færre tabte job i marts

Der blev tabt 740 job ved de 866 erklærede konkurser i marts mod 773 tabte job i februar. 40 pct. af de tabte job i marts var i Region Hovedstaden, 16 pct. i Region Midtjylland og 8 pct. i Region Syddanmark. Region Nordjylland stod for 22 pct. af de tabte job, mens Region Sjælland stod for 14 pct.

Tvangsopløsninger, efterfølgende konkurser og tidsforløb. Januar 2015 - marts 2021

 

Tvangsopløsninger

Konkurser1

Andel

Gennemsnit

Median

 

antal

pct.

dage

I alt

58814

25163

42,8

114

93

Aktive virksomheder

6541

3466

53,0

115

73

Nulvirksomheder

52273

21697

41,5

114

94

1 Kun konkurser med en forudgående tvangsopløsning.
Kilde: Egne beregninger på særudtræk fra Erhvervsregistret, der ikke er i Statistikbanken.

Konkurser og tabte job i udvalgte branchegrupper og i regioner mv.

 

2020

2021

 

Mar.

Apr.

Maj

Juni

Juli

Aug.

Sept.

Okt.

Nov.

Dec.

Jan.

Feb.

Mar.

 

antal

Sæsonkorrigerede i alt

321

480

668

527

489

503

485

361

335

475

1222

1371

871

Heraf i aktive virksomheder

152

192

204

173

184

181

185

179

183

189

230

207

192

Faktiske i alt

295

494

591

455

479

304

409

413

450

714

1112

1194

866

Landbrug, skovbrug og fiskeri

17

9

12

10

9

5

20

14

22

16

15

11

15

Industri, råstofindvinding og

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

forsyningsvirksomhed

19

23

30

13

19

13

21

19

23

26

47

50

34

Bygge og anlæg

49

49

110

80

100

62

78

79

88

116

145

150

126

Handel og transport mv.

96

189

167

142

148

86

125

145

126

227

318

329

231

Ejendomshandel og udlejning

9

9

14

19

9

8

10

9

19

15

23

23

17

Erhvervsservice

47

79

116

91

90

54

80

71

81

122

201

225

182

Øvrige brancher, ex. uoplyste

52

118

127

87

84

71

62

68

80

192

363

406

261

Uoplyst aktivitet

6

18

15

13

20

5

13

8

11

0

0

0

0

Hovedstaden

101

296

297

222

230

151

150

160

180

376

621

825

474

Sjælland

46

54

117

78

79

48

60

48

68

91

102

97

82

Syddanmark

53

58

51

67

66

36

80

73

81

82

101

83

109

Midtjylland

61

59

88

56

82

50

87

95

82

116

219

145

140

Nordjylland

34

27

38

32

22

19

32

37

39

49

69

44

61

 

antal tabte fuldtidsjob

I alt

1056

2155

894

705

1295

578

1155

867

736

1075

810

773

740

Hovedstaden

309

1538

439

290

834

245

290

252

295

664

382

290

297

Sjælland

124

37

142

104

105

104

193

113

78

144

146

109

104

Syddanmark

250

327

86

81

200

34

256

113

157

111

128

42

59

Midtjylland

87

215

98

111

137

76

212

331

103

136

92

299

119

Nordjylland

286

38

129

119

19

119

204

58

103

20

62

33

161

Kilde: www.statistikbanken.dk/konk4 (branchegeupper), konk15 (enkeltbrancher) konk8 og egne beregninger.

Konkurser i aktive virksomheder
Sæsonkorrigeret
192
Marts 2021
-7,3 %
Fra februar til marts 2021

Nyt fra Danmarks Statistik

8. april 2021 - Nr. 124

Hent som PDF
Næste udgivelse: 6. maj 2021

Kontakt

Kilder og metode

Beskæftigelsesoplysningerne stammer fra eIndkomst-systemet (for seneste afsluttede kvartal) og omsætningsoplysningerne er fra Firmaernes køb og salg (for seneste afsluttede år). Trenden i den første figur er beregnet  vha. modellen X12-Arima. Trendværdierne for de seneste seks måneder er behæftet med usikkerhed, da beregningerne til en vis grad er baseret på forecastede konkurstal for de kommende måneder. Serien for tabte job i den første figur er udglattet med et Hodrick-Prescott filter (HP-filter).

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation