Gå til sidens indhold

Flybrancher tabte salg for 18 mia. kr. i 2020

Firmaernes salg ekskl. energi
Sæsonkorrigeret
339,6 mia. kr.
Januar 2021
-0,2 %
December 2020 - januar 2021

Firmaernes køb og salg januar 2021

Firmaernes salg i alt ekskl. energi mv. mistede salg for året 2020 med 22,3 mia. kr. eller 0,6 pct. sammenlignet med 2019. Salget er opgjort i faktiske tal altså tal, der er ikke-sæsonkorrigeret. De hårdest ramte brancher er relateret til flytransport, hvor branchen for ruteflyvninger tabte 65 pct. af salget, og branchen for serviceydelser i forbindelse med luftfart tabte 60 pct. af salget. Samlet blev tilbagegangen for de to brancher 18 mia. kr. Branchen for hoteller tabte 50 pct. kr. eller 7 mia. kr., når data for året 2020 sammenlignes med 2019.

Brancher med stort fald i salget i 2020 i forhold til salget i 2019, ikke-sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/fiks44, data fra brancher der ikke er underlagt diskretionshensyn. Branchen for distribution af elektricitet har et mindsket salg grundet brancheskift.

Udviklingen fra december 2020 til januar 2021

Firmaernes salg i alt ekskl. energi mv. faldt 0,2 pct. eller 0,5 mia. kr. fra december 2020 til januar 2021, når salget er korrigeret for sæsonudvikling og effekten af handelsdage. Denne udvikling er primært båret af salget i industrien, bygge og anlæg samt transport, men også landbruget har haft en pæn fremgang.

Firmaernes salg i løbende priser, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/fiks11

Fremgang i landbrug, byggeri i januar 2021 trods samlet fald

Firmaernes salg i alt ekskl. energi mv. opgjort ikke-sæsonkorrigeret i januar 2021 var 6,9 pct. eller 23,7 mia. kr. mindre end salget i januar 2020. Der ses dog fremgang inden for landbruget på 8,6 pct., bygge og anlæg på 7,3 pct.

Indberetning af moms under COVID-19

Firmaernes salg bygger på firmaernes momsbetalinger, som firmaerne indberetter til Skattestyrelsen. Under COVID-19 er indbetalingsfristerne blevet udskudt, hvilket har påvirket statistikkens datagrundlag. Fristen for at indberette moms for første og andet halvår af 2020 samt tredje og fjerde kvartal for 2020 var 1. marts 2021, og disse data er med i den offentliggørelse. Datagrundlaget i denne offentliggørelse er dermed igen på normalt niveau.

Imputeringsmodellen

For de firmaer, hvor der endnu ikke foreligger en momsindberetning, beregnes en værdi, der er baseret på deres tidligere momsindberetninger. For de brancher, der er særligt hårdt ramt under COVID-19, er det valgt at arbejde med en model, der bygger på supplerende indikatorer. Her benyttes bl.a. allerede offentliggjorte tal som Detailomsætningsindeks og Industriens produktion og omsætning samt eksperimentelle datakilder, som fx virksomhedernes forbrug af elektricitet.

Revisioner og særlige forhold

Firmaernes salg i alt ekskl. energi mv. revideres løbende. Det sæsonkorrigerede salg for oktober, november og december 2020 er revideret fra hhv. 331,2 mia. kr., 331,6 mia. kr. og 338,8 mia. kr. i den seneste Nyt fra Danmarks Statistik 2021:60 til hhv. 339,5 mia. kr., 340,1 mia. kr. og 340,1 mia. kr. i denne offentliggørelse. Det er en opjustering på hhv. 8,3 mia. kr., 8,5 mia. kr. og 1,3 mia. kr. svarende til hhv. 2,5 pct., 2,6 pct. og 0,4 pct.

Firmaernes salg ekskl. energi mv.

 

Sæsonkorrigeret

 

Ikke-sæsonkorrigeret

 

2019

2020

2021

 

2019

2020

2021

 

mia. kr.

I alt

4.028,3

3.989,9

 

 

4.021,8

3.999,5

 

Januar

329,1

351,8

339,6

 

316,9

341,7

318,0

Februar

331,7

335,9

.

 

295,3

305,4

.

Marts

325,5

338,2

.

 

326,8

344,0

.

April

336,7

310,5

.

 

330,9

305,7

.

Maj

332,7

308,4

.

 

334,1

297,8

.

Juni

331,0

328,3

.

 

332,4

339,1

.

Juli

338,5

331,4

.

 

323,5

318,6

.

August

335,1

329,4

.

 

325,3

311,0

.

September

338,0

336,4

.

 

342,4

346,3

.

Oktober

353,0

339,5

.

 

371,9

354,2

.

November

342,5

340,1

.

 

351,7

348,2

.

December

334,4

340,1

.

 

370,7

387,6

.

Kilde: www.statistikbanken.dk/fiks11

Firmaernes salg i udvalgte erhvervshovedgrupper

 

Sæsonkorrigeret

Ikke-sæsonkorrigeret

 

Dec.
2020
 

Jan.
2021
 

Æn-
dring
 

Aug.2020
- okt.
2020

Nov.2020
- jan.
2021

Æn-
dring
 

Jan.
2020
 

Jan.
2021
 

Æn-
dring
 

 

mia. kr.

pct.

mia. kr.

pct.

mia. kr.

pct.

I alt ekskl. energi mv.

340,1

339,6

-0,2

1005,3

1019,8

1,4

341,7

318,0

-6,9

I alt inkl. energi mv.

393,3

396,4

0,8

1150,9

1179,6

2,5

393,4

382,8

-2,7

Heraf:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Landbrug, skovbrug og fiskeri

9,7

11,7

20,2

29,8

31,8

6,9

9,1

9,8

8,6

Industri

67,9

69,9

2,9

196,3

205,4

4,6

73,3

64,8

-11,6

Bygge og anlæg

25,8

27,6

6,9

76,7

79,7

3,9

20,4

21,9

7,3

Handel

127,4

123,5

-3,1

382,6

379,0

-0,9

118,0

111,6

-5,5

Handel med biler og

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motorcykler

16,2

14,4

-11,1

46,1

46,0

-0,3

14,0

12,7

-9,3

Engroshandel

79,9

78,5

-1,7

238,2

237,1

-0,4

76,0

70,7

-7,0

Detailhandel

31,4

30,6

-2,4

98,3

96,0

-2,4

28,1

28,2

0,6

Transport

36,0

37,3

3,6

101,6

107,7

6,0

39,0

36,5

-6,4

Hoteller og restauranter

3,4

1,8

-45,3

13,4

9,0

-32,6

4,6

1,5

-67,2

Information og kommunikation

16,4

16,4

0,2

48,5

49,1

1,3

17,3

17,5

1,4

Finansiering og forsikring

7,4

6,8

-7,0

20,3

21,9

7,6

8,3

7,7

-7,5

Ejendomshandel og udlejning

7,7

7,3

-4,2

20,0

21,5

7,5

10,0

11,0

10,0

Anm.: Visse ydelser er ikke momspligtige, fx personbefordring, så statistikken viser ikke alt salg.
Kilde: www.statistikbanken.dk/fiks11

Firmaernes salg ekskl. energi
Sæsonkorrigeret
339,6 mia. kr.
Januar 2021
-0,2 %
December 2020 - januar 2021

Nyt fra Danmarks Statistik

12. marts 2021 - Nr. 88

Hent som PDF
Næste udgivelse: 16. april 2021

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken er baseret på oplysninger, som firmaerne meddeler Skattestyrelsen ved moms-angivelsen. Yderligere oplysninger om Firmaernes køb og salg kan ses på www.dst.dk/fiks_info. Køb og salg i visse branchegrupper, fx landbrug, skovbrug og fiskeri, er for en stor dels vedkommende imputeret, dvs. estimeret, da en stor del af firmaerne indberetter moms kvartalsvist eller halvårligt, og revisioner i disse branchegrupper er normalt større end i andre branchegrupper. Køb og salg er opgjort i løbende priser uden moms, men inklusive punktafgifter. Der er anvendt indirekte sæsonkorrektion. For enkelte brancher er der ikke fundet sæsonbestemt variation. Firmaernes køb og salg består både af indenlandsk og udenlandsk handel, men oplysningerne om ikke-momspligtigt salg, herunder eksport, er behæftet med en vis usikkerhed. Det samme gælder dermed også firmaernes salg i alt.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation