Gå til sidens indhold
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.

Antallet af udsatte børn og unge er steget

Støtte til udsatte børn og unge (tillæg) 2017 forebyggende foranstaltninger

Der var 31. december 2017 registreret 53.066 udsatte børn og unge, som modtog mindst én social støtteforanstaltning fra kommunen. Det er en stigning på 3,0 pct. sammenlignet med 2016. Antallet af børn og unge, som modtog støtte i 2017, svarer til 3,5 pct. af alle 0-22 årige i Danmark. Stigningen fra 2016 til 2017 forårsages af flere forebyggende foranstaltninger og et mindre fald i antallet af anbringelser. De forebyggende foranstaltninger kan deles op i familie- og personrettede foranstaltninger. Antallet af familierettede foranstaltninger er steget 4,7 pct., mens de personrettede er steget med 1,7 pct. Antallet af anbragte børn er faldet med 1,1 pct.

Udsatte børn og unge på 0-22 år, fordelt efter foranstaltningstype. 31. december 2017

33.200 børn og unge får familierettet støtte

I alt modtager 33.258 børn og unge familierettet støtte. Familierettet støtte indeholder alt fra særlig konsulentbistand og rådgivning til forskellige former for økonomisk støtte. I 2017 er såkaldt "familiebehandling" den mest anvendte familierettede støtteforanstaltning til familier med udsatte børn og unge. "Familiebehandling" tilbydes til familier, hvor børn og unge mistrives, og hvor forældrene samtidig vurderes at have tilstrækkelige ressourcer til at have glæde af forløbet. Det er vigtigt at bemærke, at alle foranstaltninger registreres på det enkelte barn eller ung. Har en familie fem børn, hvoraf de to er udsatte, så vil familiebehandlingen registreres på disse to. Der er således flere børn og unge, der modtager familierettet støtte, end der er familier.

Især 0-5-årige får familierettet støtte

De 0-17-årige modtager mere familierettet end personrettet støtte, mens det modsatte gælder de 18-22-årige. For de 0-5-årige børn udgør familierettet støtte cirka 89 pct., for de 6-11-årige er det 77 pct., og for de 12-17-årige udgør de 65 pct. For de 18-22-årige er andelen af familierettet støtte på 37 pct.

Jævn stigning af unge, der modtager en forebyggende foranstaltning

Andelen af unge 18-22-årige, der modtager mindst én forebyggende foranstaltning er steget jævnt siden 2014 med lidt mere end 2.200 børn. Der var i alt 4.786 unge i 2014 der modtog hjælp pr. 31. december, mens der var 7.020 pr. 31. december 2017. Familierettet støtte til 18-22-årige er stort set ligeligt fordelt imellem piger og drenge, mens der er en overvægt af drenge for alle andre aldersgrupper og foranstaltningstyper.

Fald i andelen af anbragte unge 18-22-årige

Andelen af de anbragte børn har de sidste år været faldende, fra 14.375 i 2014 til 13.960 i 2017. Det skyldes især et fald på 9,0 pct. blandt unge på 18 år og derover, anbragt i efterværn. Der er også færre anbragte børn blandt de 12-17-årige og de 0-5-årige, mens der er en lille stigning i antallet af anbragte 6-11-årige på 2,8 pct. i 2017 i forhold til 2014.

Børn og unge 0-22-årige, der modtager mindst én social støtteforanstaltning. 31. december

 

2014

2015

2016

2017

 

pct.

Andel af børn og unge i Danmark registreret som udsat

2,9

3,2

3,3

3,5

 

antal personer

Udsatte børn og unge i alt, netto

45396

48949

51542

53066

Forebyggende foranstaltninger i alt, netto

36587

40615

43588

45226

Forebyggende personrettet i alt, netto

16182

17152

17494

17776

0-5-årige

839

838

766

699

6-11-årige

3639

3624

3603

3528

12-17-årige

7691

8199

8299

8715

18 år og derover

4012

4489

4824

4831

Uoplyst alder

1

2

2

3

Forebyggende familierettet i alt, netto

25052

28661

31558

33258

0-5-årige

4131

4562

4903

5117

6-11-årige

7786

9106

10173

10553

12-17-årige

12056

13392

14293

14780

18 år og derover

1075

1600

2184

2805

Uoplyst alder

4

1

5

3

Anbragte i alt, netto

14375

14188

14111

13960

0-5-årige

1612

1557

1548

1548

6-11-årige

3250

3291

3344

3342

12-17-årige

7183

7040

7059

6944

18 år og derover

2327

2296

2155

2118

Uoplyst alder

3

4

5

8

Anm.: Den samme person kan optræde under både forebyggende familierettet i alt, forebyggende personrettet i alt og under anbragte børn, hvorfor de tre talrækker ikke summer til den overordnede optælling af udsatte børn og unge i alt for det enkelte år.

Nyt fra Danmarks Statistik

5. december 2018 - Nr. 459

Hent som PDF
Næste udgivelse: 9. december 2019

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken er udarbejdet på grundlag af indberetninger fra alle landets 98 kommuner. Indberetningerne omhandler dels børn og unge, der i løbet af året har modtaget forebyggende støtte, dels indberetninger til Ankestyrelsen om børn anbragt uden for hjemmet. Det følger heraf, at udsatte børn og unge i statistikken er begrænset til at indeholde de børn og unge, som er anbragt, eller får en eller anden form for kommunal ydelse.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation


Tabeller fra Statistikbanken

Oversigt i Statistikbanken

Vis flere » « Minimer

Anden information

Seneste nyt om Social støtte