Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Beskæftigelsen er faldet i næsten hele EU

Arbejdskraftundersøgelsen, europæisk 2. kvt. 2020

I alle EU's medlemslande, på nær Malta og Cypern, er beskæftigelsen faldet fra andet kvartal 2019 til andet kvartal 2020. I EU som helhed er beskæftigelsen faldet med 2,4 pct. Danmark ligger således under EU-gennemsnittet med et fald på 1,7 pct. Dette er mindre end de to øvrige nordiske lande, Sverige og Finland, der har haft fald i beskæftigelsen på hhv. 2,2 og 2,8 pct. Fem lande har haft et mindre procentuelt fald i beskæftigelsen end Danmark. Spanien og Bulgarien har haft de højeste procentuelle fald i EU gennem det seneste år. Faldene er på hhv. 6,2 og 5,9 pct., hvilket er markant større end de øvrige EU-lande.

Procentuel ændring i beskæftigelsen fra 2. kvt. 2019 til 2. kvt. 2020 i EU. 15-64-årigeKilde: Eurostat, Labour Force Survey.

Næsten 5 mio. færre EU-borgere er beskæftiget end for et år siden

Faldet i beskæftigelsen på 2,4 pct. fra andet kvartal 2019 til andet kvartal 2020 svarer til, at 4,7 mio. færre europæere var i beskæftigelse blandt de 27 medlemslande. Heraf havde Danmark 48.000 færre beskæftigede, mens der i et stort land som Spanien var 1,2 mio. færre i beskæftigelse i andet kvartal 2020 end samme kvartal året før. Spanien, der også havde det største procentuelle fald, stod dermed for mere end en fjerdedel af EU's samlede beskæftigelsesfald.

Størst fald i beskæftigelsen blandt de unge

Næsten halvdelen af faldet i beskæftigelsen fra andet kvartal 2019 til andet kvartal 2020 findes hos personer under 30 år, selv om de kun udgør en mindre del af beskæftigelsen. Beskæftigelsen i EU er faldet med 6,4 pct. for de 15-29-årige, mens aldersgruppen 30-64-årige har haft et langt mindre fald på 1,5 pct. Danmarks 15-29-årige har haft et fald på 2,5 pct., hvilket er det næstlaveste i EU. For de 30-64-årige ligger Danmark på gennemsnitsniveauet med et fald på 1,5 pct. Slovenien, Spanien, Bulgarien, Estland, Irland og Portugal har hver et fald på mere end 10 pct. i beskæftigelsen blandt de unge under 30 år.

Udvikling i beskæftigelsen i EU-landene. 2. kvt. 2019 - 2. kvt. 2020

 

15-64 år

15-29 år

30-64 år

 

1.000
personer

pct.

1.000
personer

pct.

1.000
personer

pct.

EU-27 - 2020

-4668

-2,4

-2248

-6,4

-2420

-1,5

Spanien

-1216

-6,2

-442

-16,2

-774

-4,6

Bulgarien

-186

-5,9

-66

-14,9

-120

-4,4

Irland

-86

-3,9

-61

-12,8

-25

-1,4

Estland

-23

-3,7

-17

-13,8

-7

-1,3

Portugal

-170

-3,7

-91

-12,2

-79

-2,0

Italien

-818

-3,6

-283

-9,8

-535

-2,7

Rumænien

-273

-3,2

-75

-5,4

-198

-2,8

Grækenland

-122

-3,1

-39

-7,6

-82

-2,5

Østrig

-131

-3,1

-68

-7,1

-63

-1,9

Finland

-71

-2,8

-44

-7,8

-27

-1,4

Ungarn

-118

-2,7

-48

-6,3

-70

-1,9

Slovakiet

-66

-2,6

-37

-8,7

-29

-1,4

Litauen

-33

-2,5

-17

-7,6

-16

-1,4

Slovenien

-23

-2,4

-28

-17,5

5

0,6

Sverige

-109

-2,2

-89

-8,1

-19

-0,5

Frankrig

-523

-2,0

-436

-8,5

-87

-0,4

Belgien

-85

-1,8

-81

-8,9

-4

-0,1

Letland

-15

-1,8

-12

-8,4

-3

-0,5

Danmark

-48

-1,7

-17

-2,5

-31

-1,5

Tjekkiet

-77

-1,5

-64

-8,1

-13

-0,3

Polen

-237

-1,5

-279

-9,3

42

0,3

Nederlandene

-57

-0,7

-100

-4,3

43

0,7

Kroatien

-7

-0,4

-21

-7,0

13

1,0

Luxembourg

-1

-0,2

-6

-9,5

5

2,3

Cypern

1

0,3

-3

-3,8

5

1,5

Malta

7

2,9

-1

-1,8

8

4,6

Anm. Tal for Tyskland indgår ikke i tabellen og heller ikke i beregningen af EU-gennemsnittet, da disse tal endnu ikke er offentliggjort.
Kilde: Eurostat, Labour Force Survey.

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

COVID-19 kan have påvirket tallene

Tallene i denne artikel må delvist ses i lyset af, at de forskellige EU-lande kan have iværksat forskellige tiltag til håndtering af COVID-19-pandemien. Derudover kan der være ændrede usikkerheder på tallene, fx i kraft af, at svarprocenter eller respondentsammensætninger kan have ændret sig på forskellig vis i de forskellige lande pga. pandemien. Cypern og Malta, der har haft stigning i beskæftigelsen, er så små lande, at tallene kan være meget usikre under en pandemisituation.

Nyt fra Danmarks Statistik

23. oktober 2020 - Nr. 396

Hent som PDF
Næste udgivelse: 27. januar 2021

Kontakt

Kilder og metode

Arbejdskraftundersøgelsen er Danmarks største løbende interviewundersøgelse. Undersøgelsen er det danske bidrag til den europæiske Labour Force Survey, som baseres på ensartede principper i alle europæiske lande.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation


Seneste nyt om Tilknytning til arbejdsmarkedet