Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Stort fald i internationalt transportarbejde

Godstransport
Sæsonkorrigeret
3,6 mia. tonkm
2. kvt. 2020
+1 %
Fra 1. kvt. 2019 til 2. kvt. 2020

Godstransport med danske lastbiler 2. kvt. 2020

Det samlede transportarbejde (gods gange distance) med danske lastbiler steg 1 pct. i andet kvartal sammenlignet med kvartalet før og endte på 3,6 mia. tonkm, når der korrigeres for sæsonudsving. Den nationale transport steg med 3 pct., mens den internationale transport faldt 8 pct., som COVID-19 synes at have haft den største effekt på. Offentliggørelsen af de udenlandske lastbilers kørsel i Danmark i 2019 viser, at det samlede internationale transportarbejde i 2019 steg med 5 pct. i forhold til 2018.

Transportarbejde ved kørsel med dansk lastbil, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/vg3.

Firmakørsel trækker stigningen i det nationale transportarbejde

Mens transportarbejdet fra vognmandskørsel stort set var uændret i forhold til første kvartal, steg det med 24 pct. i firmakørsel. På trods af, at vognmandskørsel udgjorde 85 pct. af det nationale transportarbejde, var stigningen i firmakørsel så stor, at den trak det samlede transportarbejde op.

I den nationale transport blev der i andet kvartal transporteret 2 mio. ton gods mindre end i første kvartal, hvilket er et fald på 5 pct. Faldet ses kun i vognmandskørsel med en nedgang på 6 pct., mens firmakørsel har haft 2 pct. mere gods på ladet.

Da den kørte distance generelt var steget i den nationale transport, var det de øgede godsmængder i firmakørsel, der gav en stigning i det nationale transportarbejde.

Transport fra Danmark til udlandet stiger en smule

I den internationale transport var godsmængderne også faldet markant med samlet 27 pct. fra første til andet kvartal, mens de kørte kilometer kun var faldet 2 pct. Ændringerne rammer skævt, idet der var en lille stigning i transportarbejdet for kørsel fra Danmark til udlandet på 2 pct., mens kørsel til Danmark faldt med 23 pct. Danske lastvognes kørsel fra Danmark udgør 72 pct. af deres internationale transport.

Samlet international transport til og fra Danmark steg i 2019

Den danske vejgodsstatistik dækker kun dansk indregistrerede lastbilers transport. For at få et bedre overblik udveksler EU-landene anonymiserede data om deres respektive lastbilers kørsel i de øvrige EU-lande. I Danmark publiceres resultaterne i Statistikbanken.

I 2019 steg det samlede internationale transportarbejde til og fra Danmark med 5 pct. Danske lastbilers andel af transporten var stabilt 14 pct., hvilket næsten uændret i forhold til tidligere år. Danske lastbilers andel har svinget mellem 13 og 16 pct. siden 2013.

Samlet internationalt transportarbejde til og fra DanmarkKilde: www.statistikbanken.dk/uvg1 og ivg41.

Godstransport med danske lastbiler, sæsonkorrigeret

 

2018

2019

2020

Ændring

 

3. kvt.
 

4. kvt.
 

1. kvt.
 

2. kvt.
 

3. kvt.
 

4. kvt.
 

1. kvt.
 

2. kvt.
 

2. kvt. 2020
ift. 1. kvt. 2019

 

mio. tonkm

pct.

Transportarbejde i alt

3692

3986

3881

3950

3769

3406

3579

3608

29

0,8

National kørsel

2931

3237

3033

3151

3109

2884

2978

3055

77

2,6

Vognmandskørsel

2412

2761

2583

2741

2721

2529

2602

2588

-14

-0,5

Firmakørsel

520

476

450

410

389

354

377

467

91

24,0

International kørsel

761

749

848

799

660

522

600

553

-48

-8,0

Fra Danmark til udlandet

496

466

535

550

442

385

388

396

8

2,1

Fra udlandet til Danmark

159

193

157

145

136

88

151

117

-34

-22,5

Øvrig kørsel1

105

89

155

103

82

49

61

39

-22

-35,7

 

mio. ton

 

Pålæsset godsmængde i alt

41,8

44,6

40,8

44,8

43,6

38,6

46,1

43,7

-2,4

-5,2

National kørsel

40,2

43,3

39,5

43,1

42,3

37,7

44,7

42,7

-2,0

-4,5

Vognmandskørsel

33,4

36,0

32,6

36,5

35,8

31,7

37,7

35,6

-2,2

-5,7

Firmakørsel

6,7

7,3

6,9

6,6

6,5

6,0

7,0

7,1

0,1

2,0

International kørsel

1,6

1,3

1,4

1,7

1,3

0,9

1,4

1,0

-0,4

-27,4

Fra Danmark til udlandet

1,0

0,7

0,8

0,9

0,7

0,6

0,8

0,7

-0,1

-13,6

Fra udlandet til Danmark

0,4

0,3

0,3

0,4

0,3

0,2

0,4

0,3

-0,1

-26,9

Øvrig kørsel1

0,2

0,2

0,3

0,3

0,3

0,2

0,2

0,1

-0,2

-74,2

 

mio. km

 

Kørte km i alt

368

367

376

375

377

349

352

361

9

2,6

National kørsel

313

317

323

317

330

309

308

318

10

3,3

Vognmandskørsel

241

261

260

262

275

252

252

261

9

3,6

Firmakørsel

72

56

63

55

55

57

56

57

1

2,1

International kørsel

54

49

53

58

47

40

44

43

-1

-2,1

1 Tredjelandskørsel (kørsel mellem to andre lande end Danmark) og cabotagekørsel (kørsel internt i et andet land end Danmark).
Kilde: www.statistikbanken.dk/vg3.

Godstransport
Sæsonkorrigeret
3,6 mia. tonkm
2. kvt. 2020
+1 %
Fra 1. kvt. 2019 til 2. kvt. 2020

Nyt fra Danmarks Statistik

16. september 2020 - Nr. 346

Hent som PDF
Næste udgivelse: 17. december 2020

Kontakt

Kilder og metode

Transportarbejdet er opgjort i måleenheden tonkm, som udtrykker produktet af varepartiets vægt og den tilbagelagte afstand med lastbilen. En tonkm er således det arbejde, der foregår, når et ton flyttes en km. Usikkerheden på det samlede transportarbejde for et kvartal er ca. +/- 6 pct.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation


Tabeller fra Statistikbanken

Oversigt i Statistikbanken

Vis flere » « Minimer

Anden information

Seneste nyt om Transport