Gå til sidens indhold

Det indenlandske salg havde en god sommer

Firmaernes salg ekskl. energi
Sæsonkorrigeret
329,2 mia. kr.
Juli 2020
+0,9 %
Juni - juli 2020

Firmaernes køb og salg juni og juli 2020

Firmaernes samlede salg ekskl. energi steg 0,9 pct. fra juni til juli, og i samme periode steg det indenlandske salg ekskl. energi med 3,5 pct. Salget er korrigeret for sæson og antalarbejdsdage. Stigningen fra juni til juli i det indenlands salg er båret af salget inden for handel, hvor bl.a. salget af biler havde en pæn fremgang. Også inden for hoteller og restauranter var der et øget salg. Omvendt ses, at salget inden for de brancher, der har eksport som fx industrien, er mindsket. Se Nyt fra Danmarks Statistik 2020:332, Industriens produktions- og omsætning juli 2020.

Firmaernes salg i løbende priser, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/fiks11.

Bilsalget havde fremgang fra maj måned

Det momsbelagte bilsalg oplevede en markant stigning fra maj til juni. Det må ses som en ketchupeffekt i bilsalget efter nedlukningen i marts og april 2020 i forbindelse med COVID-19. Bilsalget steg fra maj til juni med 51 pct. og har i juni og juli haft et niveau over 12 mia. kr. Det forventes, at bilsalget i august vil holde dette niveau. Se Nyt fra Danmarks Statistik 2020:334, Nyregistrerede motorkøretøjer august 2020.

Firmaernes salg i løbende priser, bilhandel (45001), ikke-sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/fiks33.

Salget faldt i første halvår 2020

For at få udviklingen over første halvår, opøres Firmaernes køb og salg ikke-korrigeret for sæsonudvikling og effekten af handelsdage. Udviklingen viser, at salget i første halvår 2020 er 2,0 pct. eller 43 mia. kr. laver end salget i første halvår 2019. Det ses, at der er fremgang i branchen for industri, som indeholder brancher som medicinalindustri, fremstilling af motorer, vindmøller og pumper samt slagterier.

Udviklingen i firmaernes salg, løbende priser, 1. halvår 2019 sammenlignet med 1. halvår 2020, ikke-sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/fiks22.

Momsangivelser i juli 2020

Opgørelsen af Firmaernes køb og salg for marts og efterfølgende måneder er behæftet med større usikkerhed end normalt. Statistikken bygger på de momsangivelser, som Skattestyrelsen modtager fra firmaerne. I forbindelse med COVID-19 fik firmaerne udsættelse på både momsangivelse og momsbetaling, men mange firmaer har alligevel valgt at benytte muligheden for at angive moms til den ordinære frist.

Imputeringsmodellen

For de firmaer, hvor der endnu ikke foreligger momsangivelser, beregnes normalt en værdi, der er baseret på deres tidligere momsangivelser. Datagrundlaget er denne gang mindre end normalt, og pga. COVID-19 restriktionerne kan udviklingen i momsangivelserne ikke sammenlignes med tidligere perioder. Derfor er beregningen ekstraordinært udbygget med supplerende indikatorer, herunder allerede offentliggjorte tal for Detailomsætningsindeks og Industriens produktion og omsætning samt nye eksperimentelle datakilder, som fx virksomhedernes forbrug af elektricitet.

Firmaernes salg ekskl. energi mv.

 

Sæsonkorrigeret

 

Ikke-sæsonkorrigeret

 

2018

2019

2020

 

2018

2019

2020

 

mia. kr.

Januar

316,5

328,4

349,3

 

303,0

316,3

339,2

Februar

311,0

331,9

335,6

 

276,3

295,3

305,4

Marts

310,4

325,1

336,5

 

308,4

326,8

342,5

April

318,9

335,6

307,0

 

312,8

330,7

303,0

Maj

323,0

333,3

307,5

 

323,9

333,8

296,3

Juni

320,0

330,4

326,3

 

334,1

332,2

337,5

Juli

320,2

339,4

329,2

 

299,1

323,2

315,0

August

327,6

333,6

.

 

323,4

325,2

.

September

322,2

337,9

.

 

321,0

342,2

.

Oktober

326,2

352,2

.

 

343,8

372,0

.

November

326,3

342,7

.

 

341,3

351,5

.

December

326,9

335,4

.

 

356,0

370,0

.

Kilde: www.statistikbanken.dk/fiks11.

Firmaernes salg i udvalgte erhvervshovedgrupper

 

Sæsonkorrigeret

Ikke-sæsonkorrigeret

 

Juni
2020

 

Juli
2020

 

Æn-
dring

 

Feb.
2020
- apr.
2020

Maj
2020
- juli.
2020

Æn-
dring

 

Juli
2019

 

Juli
2020

 

Æn-
dring

 

 

mia. kr.

pct.

mia. kr.

pct.

mia. kr.

pct.

I alt ekskl. energi mv.

326,3

329,2

0,9

979,1

963,0

-1,6

323,2

315,0

-2,5

I alt inkl. energi mv.

371,4

373,9

0,7

1113,2

1095,8

-1,6

363,1

353,3

-2,7

Heraf:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Landbrug, skovbrug og fiskeri

9,8

9,0

-7,9

30,7

28,1

-8,5

9,0

7,5

-17,2

Industri

69,3

66,2

-4,5

206,4

201,0

-2,6

64,5

61,2

-5,0

Bygge og anlæg

24,1

23,9

-1,1

77,0

72,4

-6,0

20,6

20,2

-2,0

Handel

121,6

124,5

2,4

348,9

360,8

3,4

116,1

118,4

1,9

Handel med biler og

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motorcykler

14,3

16,7

16,5

35,9

42,6

18,6

12,6

15,2

20,5

Engroshandel

75,3

76,2

1,3

225,7

223,5

-0,0

74,6

72,2

-3,2

Detailhandel

32,0

31,6

-1,4

87,3

94,8

8,5

28,9

31,0

7,2

Transport

34,2

32,0

-6,3

104,4

97,5

-6,7

36,9

32,7

-11,2

Hoteller og restauranter

3,5

3,9

14,3

11,1

10,0

-9,7

5,7

4,2

-27,0

Information og kommunikation

15,2

16,0

5,6

49,1

45,5

-7,5

14,6

14,7

0,5

Finansiering og forsikring

7,1

6,9

-2,0

21,2

20,7

-2,7

7,6

7,3

-4,7

Ejendomshandel og udlejning

5,6

5,9

4,1

18,6

17,8

-4,3

10,0

9,2

-7,5

Anm.: Visse ydelser er ikke momspligtige, fx personbefordring, så statistikken viser ikke alt salg.
Kilde: www.statistikbanken.dk/fiks11.

Firmaernes salg ekskl. energi
Sæsonkorrigeret
329,2 mia. kr.
Juli 2020
+0,9 %
Juni - juli 2020

Nyt fra Danmarks Statistik

15. september 2020 - Nr. 344

Hent som PDF
Næste udgivelse: 13. oktober 2020

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken er baseret på oplysninger, som firmaerne meddeler Skattestyrelsen ved moms-angivelsen. Yderligere oplysninger om Firmaernes køb og salg kan ses på www.dst.dk/fiks_info. Køb og salg i visse branchegrupper, fx landbrug, skovbrug og fiskeri, er for en stor dels vedkommende imputeret, dvs. estimeret, da en stor del af firmaerne indberetter moms kvartalsvist eller halvårligt, og revisioner i disse branchegrupper er normalt større end i andre branchegrupper. Køb og salg er opgjort i løbende priser uden moms, men inklusive punktafgifter. Der er anvendt indirekte sæsonkorrektion. For enkelte brancher er der ikke fundet sæsonbestemt variation. Firmaernes køb og salg består både af indenlandsk og udenlandsk handel, men oplysningerne om ikke-momspligtigt salg, herunder eksport, er behæftet med en vis usikkerhed. Det samme gælder dermed også firmaernes salg i alt.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation