Gå til sidens indhold
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.

Fanø er strømførende

Nyregistrerede personbiler
Sæsonkorrigeret
18.600
September 2020
-0,8 %
August-september 2020

Nyregistrerede motorkøretøjer september 2020

Med en elbilandel på 50 pct. - ganske vist kun fire ud af otte - var Fanø den kommunale topscorer i en måned, hvor registreringerne af nye elbiler nåede det hidtil højeste niveau. 2.340 nye elbiler udgjorde 13,6 pct. af alle nye personbiler i september, og sammen med plugin hybriderne udgjorde de mere end hver femte nye bil. Udover Fanø og Svendborg findes de højeste andele i fem kommuner rundt om København. I de fire ø-kommuner Ærø, Samsø, Læsø og Morsø er der slet ikke registret nye elbiler. Kommunerne langs den østjyske motorvej og i det centrale Midtjylland udviser også elbilandele over gennemsnittet.

Elbilernes andel af nye personbiler fordelt efter brugernes adresser. September 2020Kilde: Egne beregninger baseret på ikke-publicerede tal fra Motorregistret.

Bilkøbet har taget kraftig revanche i tredje kvartal

Bilkøbet i tredje kvartal har taget kraftigt revanche efter at have ligget noget underdrejet i det meste af andet kvartal som følge af COVID-19. Korrigeret for sæsonudsving ligger salget i tredje kvartal 51 pct. højere end i andet kvartal. Væksten er bredt funderet med en fremgang på 36 pct. i tilgangen til husholdningerne og 84 pct. i tilgangen til erhvervene. Udviklingen i det sæsonkorrigerede salg fra august til september udviser et mindre fald på 0,8 pct. med 4,7 pct. færre biler i husholdningerne og 6,0 pct. flere i erhvervene.

Flest elbiler og plugin hybrider i husholdningerne i september

16 pct. af husholdningernes nye biler i september opgjort i faktiske tal var elbiler, mens 8 pct. var plugin hybrider. Tallene er ikke helt så store for erhvervenes biler, hvor 9 pct. var elbiler og 7 pct. plugin hybrider.  

Månedlig tilgang af nye personbiler, sæson- og trendudviklingKilde: www.statistikbanken.dk/bil55.

Leasing stod samlet set for 43 pct. af de nye biler i september

Den samlede tilgang af nye biler i husholdningerne i september var på 10.700 i faktiske tal, eller 10,2 pct. flere end i september sidste år. Tilgangen var fordelt på 8.100 købte og 2.600 leasede biler. Antallet af købte biler er 7,3 pct. højere end i september 2019, mens antallet af leasingbiler er 20,6 pct. højere. Tilgangen til erhvervene var på 6.500 biler, og det er 4,7 pct. flere end sidste år. Tilgangen bestod af 1.700 købte og 4.800 leasede biler. Antallet af købte biler er 26,8 pct. højere, mens der er 1,4 pct. færre leasede biler end sidste år. Leasing stod samlet set for 43 ud af 100 af de nye biler i september.

Leasing af nye personbiler, faktiske talKilde: www.statistikbanken.dk/bil55.

Tilgangen i de seneste 12 måneder er faldet 12,3 pct.

Den samlede tilgang af nye biler de seneste 12 måneder var på 194.800 eller 12,3 pct. færre end i den foregående periode. Tilgangen til husholdningerne faldt med 10.700 til 120.300 biler, mens den faldt med 16.600 i erhvervene til 74.500. Nedgangen i 12-månederssalget er helt overvejende sket i marts-maj, som ligger betydeligt under tallene for 'forårssæsonen' de foregående år.

Tilgang af nye personbiler, sæsonkorrigeret

 

2020

 

2020

 

Apr.
 

Maj
 

Juni
 

Juli
 

August
 

Sept.
 

 

Juli-sept./
apr.-juni

Sept./
aug.

 

antal

 

pct.

Tilgang i alt

11138

11412

15282

19621

18774

18631

 

50,7

-0,8

I husholdningerne

8002

7799

10429

12467

11864

11308

 

35,9

-4,7

I erhvervene

3136

3613

4853

7154

6910

7323

 

84,3

6,0

Kilde: www.statistikbanken.dk/bil5 og bil55.

Køb, leasing og tilgang af nye køretøjer, faktiske tal

 

September

Æn-
dring

 

Okt. 2018
- sept. 2019

Okt. 2019
- sept. 2020

Æn-
dring

 

2019

2020

 

 

 

 

 

 

antal

pct.

 

antal

pct.

Nye personbiler i alt

15949

17238

8,1

 

222168

194799

-12,3

Benzin

10867

10400

-4,3

 

153244

126061

-17,7

Diesel

3948

3150

-20,2

 

61155

47562

-22,2

El

724

2340

223,2

 

4509

9155

103,0

Plugin hybrid mv.

410

1348

228,8

 

3260

12021

268,7

Husholdningerne

 

 

 

 

 

 

 

Køb

7582

8134

7,3

 

103879

91076

-12,3

Privatleasing

2168

2614

20,6

 

27136

29205

7,6

Samlet tilgang

9750

10748

10,2

 

131015

120281

-8,2

Erhvervene

 

 

 

 

 

 

 

Køb

8367

9104

8,8

 

118289

103723

-12,3

Ikke-leasingbiler (a)

1347

1708

26,8

 

20446

16253

-20,5

Til leasing

7020

7396

5,4

 

97843

87470

-10,6

Erhvervsleasing (b)

4852

4782

-1,4

 

70707

58265

-17,6

Samlet tilgang (a+b)

6199

6490

4,7

 

91153

74518

-18,2

Erhvervskøretøjer i alt

2843

3341

17,5

 

39308

34422

-12,4

Varebiler

2464

2971

20,6

 

33739

30178

-10,6

Lastbiler

155

185

19,4

 

2328

1990

-14,5

Sættevognstrækkere

166

148

-10,8

 

2347

1680

-28,4

Busser

58

37

-36,2

 

894

574

-35,8

Kilde: www.statistikbanken.dk/bil55.

Nyregistrerede personbiler
Sæsonkorrigeret
18.600
September 2020
-0,8 %
August-september 2020

Nyt fra Danmarks Statistik

8. oktober 2020 - Nr. 378

Hent som PDF
Næste udgivelse: 10. november 2020

Kontakt

Kilder og metode

Trenden i den første figur er beregnet af sæsonkorrek-tionsprogrammet jDemetra, som benytter modellen X12-Arima.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation