Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Færre konkurser i 2020 end i de foregående fire år

Konkurser i aktive virksomheder
Sæsonkorrigeret
184
December 2020
+1,7 %
Fra november til december 2020

Konkurser december 2020

Med 5.614 erklærede konkurser i 2020, hvoraf de 2.221 var i aktive virksomheder, blev året langt fra det annus horribilis konkursmæssigt set, som der med COVID-19 ellers har været udtalt frygt for og forventning om. Antallet af konkursbegæringer har heller ikke været alarmerende. Vi skal faktisk tilbage til 2015 for at finde færre konkurserklæringer og -begæringer. De forskellige hjælpepakker og støtteordninger har tilsyneladende holdt hånden under mange af de trængte virksomheder, men har dog ikke kunnet hindre en kraftig stigning i antallet af ledige.

Konkurser i alt, konkurser i aktive virksomheder og konkursbegæringerKilde: www.statistikbanken.dk/konk3 og konk11a

Uensartet udvikling for de forskellige brancher

Selv om antallet af konkurser i 2020 ligger 22 pct. lavere end gennemsnittet for perioden 2016-2019, er det ikke alle brancher, der har haft den samme udvikling. Det største fald i antallet af konkurser i alt er sket i branchegruppen handel med 28 pct. færre konkurser fulgt af industri med 18 pct. færre. Hoteller og restauranter har til gengæld kun haft 2 pct. færre konkurser i 2020 end i de foregående fire år, mens byggeriet har haft 3 pct. flere.  

Konkurser i alt i udvalgte brancher. Gennemsnit 2016-2019 og 2020Kilde: www.statistikbanken.dk/konk4

Hoteller og restauranter mest sårbare over for konkurser

Antallet af konkurser i en branche giver kun en del af billedet, når de mest såbare virksomheder skal identificeres. Det forekommer ofte mere relevant at se på de konkursramte virksomheders andel af alle branchens virksomheder, hvis man vil belyse en branches sårbarhed. Set i det lys, ser udviklingen siden 2016 noget anderledes ud, og det falder især i øjnene, at virksomhederne i de fire branchegrupper hoteller og restauranter, transport, byggeri mv. og handel har haft en konkursrisiko betydeligt over risikoen for alle virksomheder under et. I 2020 har hotellernes og restauranternes konkursrisiko således været mere end tre gange højere end gennemsnittet. Omvendt er de mange konkurser i erhvervsservice sket blandt så mange virksomheder, at branchegruppens konkursrisiko ikke afviger meget fra gennemsnittet.

Andelene af branchernes virksomheder, der er gået konkursKilde: www.statistikbanken.dk/konk4 og egne beregninger baseret på tal fra Erhvervsregistret, der ikke kan genfindes i Statistikbanken

Næsten uændret antal konkurser i aktive virksomheder i december

Der var 184 erklærede/kundgjorte konkurser i december blandt aktive virksomheder, når der korrigeres for normale sæsonudsving. Det er 1,7 pct. flere end i november. Konkurserne medførte 1.075 tabte job (omregnet til fuld tid) i faktiske tal, hvilket er 46 pct. flere end i november. Antallet af konkurser i aktive virksomheder i fjerde kvartal var uændret i forhold til tredje kvartal, mens jobtabet var 12 pct. mindre.

Konkurser i aktive virksomheder, sæsonkorrigeret og trend samt konkursramte fuldtidsjobKilde: www.statistikbanken.dk/konk3 og egne beregninger baseret på tal fra Konkursregistret, der ikke kan genfindes i Statistikbanken

De erklærede konkurser i december i faktiske tal

Danmarks Statistik har i alt modtaget data om 714 konkurserklæringer i december, hvoraf de 191 er i aktive virksomheder, der har ansatte og/eller en omsætning over 1 mio. kr. De resterende 523 konkurser er i de såkaldte nulvirksomheder, der ikke har ansatte og kun en mindre omsætning.

Flere tabte job i december

Der blev tabt 1.075 job ved de 714 erklærede konkurser i december mod 736 tabte job i november. 62 pct. af de tabte job i august var i Region Hovedstaden, 13 pct. i Region Midtjylland og 10 pct. i Region Syddanmark. Region Nordjylland stod for 2 pct. af de tabte job, mens Region Sjælland stod for 13 pct.

Konkurser og tabte job i udvalgte branchegrupper og i regioner mv.

 

2019

2020

 

Dec.

Jan.

Feb.

Mar.

Apr.

Maj

Juni

Juli

Aug.

Sept.

Okt.

Nov.

Dec.

 

antal

Sæsonkorrigerede i alt

583

542

528

330

495

618

507

493

516

480

361

348

453

Heraf i aktive virksomheder

213

201

198

153

194

196

177

179

182

182

178

181

184

Faktiske i alt

776

544

466

295

494

591

455

479

304

409

413

450

714

Landbrug, skovbrug og fiskeri

10

12

21

17

9

12

10

9

5

20

14

22

16

Industri, råstofindvinding og

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forsyningsvirksomhed

23

32

22

19

23

30

13

19

13

21

19

23

26

Bygge og anlæg

119

89

77

49

49

110

80

100

62

78

79

88

116

Handel og transport mv.

233

157

122

96

189

167

142

148

86

125

145

126

227

Ejendomshandel og udlejning

16

14

11

9

9

14

19

9

8

10

9

19

15

Erhvervsservice

144

107

98

47

79

116

91

90

54

80

71

81

122

Øvrige brancher, ex. uoplyste

202

115

98

52

118

127

87

84

71

62

68

80

192

Uoplyst aktivitet

29

18

17

6

18

15

13

20

5

13

8

11

0

Hovedstaden

488

293

170

101

296

297

222

230

151

150

160

180

376

Sjælland

86

51

65

46

54

117

78

79

48

60

48

68

91

Syddanmark

78

73

104

53

58

51

67

66

36

80

73

81

82

Midtjylland

95

99

83

61

59

88

56

82

50

87

95

82

116

Nordjylland

29

28

44

34

27

38

32

22

19

32

37

39

49

 

antal tabte fuldtidsjob

I alt

791

756

879

1056

2155

894

705

1295

578

1155

867

736

1075

Hovedstaden

333

265

321

309

1538

439

290

834

245

290

252

295

664

Sjælland

70

97

127

124

37

142

104

105

104

193

113

78

144

Syddanmark

155

147

246

250

327

86

81

200

34

256

113

157

111

Midtjylland

195

195

118

87

215

98

111

137

76

212

331

103

136

Nordjylland

38

52

67

286

38

129

119

19

119

204

58

103

20

Kilde: www.statistikbanken.dk/konk4 (branchegeupper), konk15 (enkeltbrancher) konk8 og egne beregninger.

Konkurser i aktive virksomheder
Sæsonkorrigeret
184
December 2020
+1,7 %
Fra november til december 2020

Nyt fra Danmarks Statistik

8. januar 2021 - Nr. 4

Hent som PDF
Næste udgivelse: 5. februar 2021

Kontakt

Kilder og metode

Beskæftigelsesoplysningerne stammer fra eIndkomst-systemet (for seneste afsluttede kvartal) og omsætningsoplysningerne er fra Firmaernes køb og salg (for seneste afsluttede år). Trenden i den første figur er beregnet  vha. modellen X12-Arima. Trendværdierne for de seneste seks måneder er behæftet med usikkerhed, da beregningerne til en vis grad er baseret på forecastede konkurstal for de kommende måneder. Serien for tabte job i den første figur er udglattet med et Hodrick-Prescott filter (HP-filter).

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation