Gå til sidens indhold

Lidt færre konkurser i oktober

Konkurser i aktive virksomheder
Sæsonkorrigeret
177
Oktober 2020
-2,1 %
Fra september til oktober 2020

Konkurser oktober 2020

Der var 177 erklærede/kundgjorte konkurser i oktober blandt aktive virksomheder, når der korrigeres for normale sæsonudsving. Det er 2 pct. færre end i september. Konkurserne medførte 867 tabte job (omregnet til fuld tid) i faktiske tal, hvilket er 25 pct. færre end i september. Antallet af konkurser i aktive virksomheder i perioden august-oktober var 2 pct. lavere end maj-juli, og jobtabet var 10 pct. mindre. Der ses i denne artikel nærmere på, hvordan COVID-19 har påvirket den andel af de registrerede virksomheder, der er gået konkurs i perioden marts-oktober 2020 sammenholdt med årene siden 2009, dvs. 'konkursrisikoen' i forhold til virksomhedernes størrelse og branche.

Konkurser i aktive virksomheder, sæsonkorrigeret og trend samt konkursramte fuldtidsjobKilde: www.statistikbanken.dk/konk3 og egne beregninger baseret på tal fra Konkursregistret, der ikke kan genfindes i Statistikbanken.

Laveste konkursrisiko siden 2015

3.440 virksomheder er gået konkurs i perioden marts-oktober 2020. Det svarer til 0,4 pct. af de ca. 864.000 registrerede virksomheder i 2020. I 2009 0g 2010 efter finanskrisen lå niveauet på 0,6-0,7 pct., mens det i 2015 var 0,3 pct. Der er dermed ingen tegn på, at COVID-19 situationen generelt har medført en større konkursrisiko end i de foregående år. Hjælpepakkerne til erhvervslivet har sandsynligvis holdt hånden under mange virksomheder, men har dog ikke kunnet hindre en kraftig stigning i ledigheden.

Konkurserne i de aktive virksomheder, som har ansatte og/eller en omsætning større end 1 mio. kr., har i de senere år ret konstant udgjort omkring 0,2 pct. alle de registrerede virksomheder, mens konkurserne i nulvirksomhederne uden ansatte og en beskeden omsætning har svinget noget mere. 2019 var præget af, at Erhvervsstyrelsen 'ryddede op' i en lang række inaktive virksomheder.   

Andel af alle virksomheder, der er gået konkurs i perioden marts-oktoberKilde: Egne beregninger baseret på tal fra Konkursregistret og Erhvervsregistret, der ikke kan genfindes i Statistikbanken.

Hoteller og restauranter har den højeste konkursrisiko

Der er stor forskel på konkursrisikoen, når konkurserne brydes ned på branchegrupper og virksomhedsstørrelse. Konkurser blandt hoteller og restauranter ligger generelt højt i forhold til andre branchegrupper. I 2020 er 1,4 pct. af de registrerede hoteller og restaranter gået konkurs, og det er mere end tre gange gennemsnittet på 0,4 pct. - totalen i figuren ovenfor - mens det omvendt kun er 0,4 pct. af industrivirksomhederne. Konkursrisikoen for de aktive virksomheder er generelt større end for nulvirksomhederne. I 2020 gik 0,8 pct. af de aktive virksomheder konkurs, mens det kun var 0,3 pct. af nulvirksomhederne.

Andel af alle virksomheder i udvalgte branchegrupper, der er gået konkurs i perioden marts-oktoberKilde: Egne beregninger baseret på tal fra Konkursregistret og Erhvervsregistret, der ikke kan genfindes i Statistikbanken.

De erklærede konkurser i oktober i faktiske tal

Danmarks Statistik har i alt modtaget data om 413 konkurserklæringer i oktober, hvoraf de 193 er i aktive virksomheder, der har ansatte og/eller en omsætning over 1 mio. kr. De resterende 220 konkurser er i de såkaldte nulvirksomheder, der ikke har ansatte og kun en mindre omsætning.

Konkurser og tabte job i udvalgte branchegrupper og i regioner mv.

 

2019

2020

 

Okt.

Nov.

Dec.

Jan.

Feb.

Mar.

Apr.

Maj

Juni

Juli

Aug.

Sept.

Okt.

 

antal

Sæsonkorrigerede i alt

740

564

606

541

530

328

495

619

515

496

515

485

367

Heraf i aktive virksomheder

263

230

214

201

197

153

194

196

177

178

183

181

177

Faktiske i alt

845

932

776

544

466

295

494

591

455

479

304

409

413

Landbrug, skovbrug og fiskeri

13

15

10

12

21

17

9

12

10

9

5

20

14

Industri, råstofindvinding og

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forsyningsvirksomhed

43

35

23

32

22

19

23

30

13

19

13

21

19

Bygge og anlæg

117

149

119

89

77

49

49

110

80

100

62

78

79

Handel og transport mv.

261

292

233

157

122

96

189

167

142

148

86

125

145

Ejendomshandel og udlejning

21

14

16

14

11

9

9

14

19

9

8

10

9

Erhvervsservice

144

158

144

107

98

47

79

116

91

90

54

80

71

Øvrige brancher, ex. uoplyste

209

229

202

115

98

52

118

127

87

84

71

62

68

Uoplyst aktivitet

37

40

29

18

17

6

18

15

13

20

5

13

8

Hovedstaden

464

498

488

293

170

101

296

297

222

230

151

150

160

Sjælland

93

122

86

51

65

46

54

117

78

79

48

60

48

Syddanmark

123

105

78

73

104

53

58

51

67

66

36

80

73

Midtjylland

112

167

95

99

83

61

59

88

56

82

50

87

95

Nordjylland

53

40

29

28

44

34

27

38

32

22

19

32

37

 

antal tabte fuldtidsjob

I alt

1248

1483

791

756

879

1056

2155

894

705

1295

578

1155

867

Hovedstaden

477

916

333

265

321

309

1538

439

290

834

245

290

252

Sjælland

154

129

70

97

127

124

37

142

104

105

104

193

113

Syddanmark

175

140

155

147

246

250

327

86

81

200

34

256

113

Midtjylland

309

208

195

195

118

87

215

98

111

137

76

212

331

Nordjylland

133

90

38

52

67

286

38

129

119

19

119

204

58

Kilde: www.statistikbanken.dk/konk4 (branchegeupper), konk15 (enkeltbrancher) konk8 og egne beregninger.

Konkurser i aktive virksomheder
Sæsonkorrigeret
177
Oktober 2020
-2,1 %
Fra september til oktober 2020

Nyt fra Danmarks Statistik

5. november 2020 - Nr. 408

Hent som PDF
Næste udgivelse: 4. december 2020

Kontakt

Kilder og metode

Beskæftigelsesoplysningerne stammer fra eIndkomst-systemet (for seneste afsluttede kvartal) og omsætningsoplysningerne er fra Firmaernes køb og salg (for seneste afsluttede år). Trenden i den første figur er beregnet  vha. modellen X12-Arima. Trendværdierne for de seneste seks måneder er behæftet med usikkerhed, da beregningerne til en vis grad er baseret på forecastede konkurstal for de kommende måneder. Serien for tabte job i den første figur er udglattet med et Hodrick-Prescott filter (HP-filter).

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation