Gå til sidens indhold

Uændret antal konkurser i september

Konkurser i aktive virksomheder
Sæsonkorrigeret
183
September 2020
-0,9 %
Fra august til september 2020

Konkurser september 2020

Der var 183 erklærede/kundgjorte konkurser i september blandt aktive virksomheder, når der korrigeres for normale sæsonudsving. Det er 1 pct. færre end i august. Konkurserne medførte 1.155 tabte job (omregnet til fuld tid) i faktiske tal, hvilket er dobbelt så mange som i august. Antallet af konkurser i aktive virksomheder i tredje kvartal var 4 pct. lavere end i andet kvartal, og jobtabet var 19 pct. mindre. Det konkursramte jobtab i perioden marts-september 2020 var 1.300 højere end gennemsnittet for 2015-2019, men samtidig var antallet af nytilmeldte ledige 34.000 højere.

Konkurser i aktive virksomheder, sæsonkorrigeret og trend samt konkursramte fuldtidsjobKilde: www.statistikbanken.dk/konk3 og egne beregninger baseret på tal, der ikke kan genfindes i Statistikbanken.

Stigningen i nye ledige er 26 gange større end stigningen i konkursramte job

Det samlede tab af job ved konkurser i perioden marts-september på 7.800 er 20 pct. eller 1.300 højere end gennemsnittet i årene 2015-2019 for den samme periode. På tilsvarende vis er antallet af nytilmeldte ledige 34.000 eller 15 pct. højere i 2020 end gennemsnittet i 2015-2019. Se mere herom i de eksperimentelle opgørelser på Danmarks Statistiks hjemmeside.

COVID-19 har jobmæssigt især ramt hoteller, restauranter og erhvervsservice

Branchegruppen hoteller og restauranter mv. har haft den største stigning i antallet af konkursramte tabte job i forhold til gruppens gennemsnitlige jobtab de seneste fem år, og det er især restauranterne, der er hårdt ramt. Jobtabet i perioden er mere end dobbelt så højt som 'normalt'. I absolutte tal står erhvervsservice, som bl.a. omfatter arbejdsformidling og anden personaleformidling, for 27 pct. af de tabte job i marts-september i år, bygge og anlæg for 16 pct. mens hoteller og restauranter mv. står for 14 pct.

Jobtab i perioden marts-september i 2015-2019 og 2020 i udvalgte branchegrupperKilde: Egne beregninger baseret på tal, der ikke kan genfindes i Statistikbanken.

Færre konkurser i marts-september end i de senere år

En samlet vurdering af det faktiske antal konkursbegæringer og erklærede konkurser siden COVID-19 nedlukningen i begyndelsen af marts viser, at den alvorlige nedgang i mange virksomheders aktiviteter fortsat ikke har udløst en stigning i antallet af erklærede konkurser og konkursbegæringer. Niveauet for erklærede konkurser i aktive virksomheder de seneste syv måneder ligger oven i købet lavere end i de tilsvarende måneder de seneste år. Aktivitetsnedgangen er som nævnt til gengæld bl.a. kommet til udtryk i en kraftig stigning i antallet af ledige. Hjælpepakkerne til erhvervslivet, som er udløbet ved udgangen af august, har sandsynligvis holdt hånden under mange virksomheder. Se mere om den ugentlige udvikling i konkurser og konkursbegæringer og udviklingen i ledigheden på Danmarks Statistiks hjemmeside for eksperimentel statistik.

Erklærede/kundgjorte konkurser i aktive virksomheder og nulvirksomheder. Marts-septemberKilde: www.statistikbanken.dk/konk3.

Anparts- og iværksætterselskaber står for otte ud af ti konkurser i 2020

Anparts- og iværksætterselskaber står for størstedelen af de erklærede konkurser i perioden marts-september de seneste år. I 2020 har 2.400 ud af 3.000 konkurser eller 80 pct. denne selskabsform. Ses der udelukkende på konkurser i aktive virksomheder, er deres andel i 2020 ca. 72 pct. Enkeltmandsvirksomhedernes andel har været stigende siden 2015, og de står i år for 15 pct. af alle konkurserne og 18 pct. af konkurserne i de aktive virksomheder. Konkurser i aktieselskaber har været sjældne med en andel under 10 pct.

Erklærede/kundgjorte konkurser uanset virksomhedsstørelse efter selskabsform. Marts-septemberKilde: Egne beregninger baseret på tal, der ikke kan genfindes i Statistikbanken.

De erklærede konkurser i september

Danmarks Statistik har i alt modtaget data om 409 konkurserklæringer i september, hvoraf de 187 er i aktive virksomheder, der har ansatte og/eller en omsætning over 1 mio. kr. De resterende 222 konkurser er i de såkaldte nulvirksomheder, der ikke har ansatte og kun en mindre omsætning.

Flere tabte job i september, men niveauet er relativ stabilt

Der blev tabt 1.155 job ved de 409 erklærede konkurser i september mod 578 i juli. 25 pct. af de tabte job i august var i Region Hovedstaden, 18 pct. i Region Midtjylland og 22 pct. i Region Syddanmark. Region Nordjylland stod for 18 pct. af de tabte job, mens Region Sjælland stod for 17 pct.

Antallet af tabte job varierer erfaringsmæssigt betydeligt fra måned til måned, ofte påvirket af enkelte konkurser med mange jobtab. Jobtabet i perioden marts-september ligger 20 pct. højere i 2020 end i årene 2015-2019, men ikke så højt som i årene 2009-2013.

Stigningen fra 2019 til 2020 er næsten udelukkende sket i Region Hovedstaden og i branchegrupperne hoteller og restauranter mv. samt erhvervsservice.

Jobtab i perioden marts-september fordelt på regionerKilde: Egne beregninger baseret på tal, der ikke kan genfindes i Statistikbanken.

Konkurser og tabte job i udvalgte branchegrupper og i regioner mv.

 

2019

2020

 

Sept.

Okt.

Nov.

Dec.

Jan.

Feb.

Mar.

Apr.

Maj

Juni

Juli

Aug.

Sept.

 

antal

Sæsonkorrigerede i alt

646

686

560

604

539

530

333

498

628

521

508

534

508

Heraf i aktive virksomheder

205

260

230

214

201

197

153

193

196

177

179

184

183

Faktiske i alt

440

845

932

776

544

466

295

494

591

455

479

304

409

Landbrug, skovbrug og fiskeri

8

13

15

10

12

21

17

9

12

10

9

5

20

Industri, råstofindvinding og

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

forsyningsvirksomhed

26

43

35

23

32

22

19

23

30

13

19

13

21

Bygge og anlæg

75

117

149

119

89

77

49

49

110

80

100

62

78

Handel og transport mv.

140

261

292

233

157

122

96

189

167

142

148

86

125

Ejendomshandel og udlejning

12

21

14

16

14

11

9

9

14

19

9

8

10

Erhvervsservice

69

144

158

144

107

98

47

79

116

91

90

54

80

Øvrige brancher, ex. uoplyste

90

209

229

202

115

98

52

118

127

87

84

71

62

Uoplyst aktivitet

20

37

40

29

18

17

6

18

15

13

20

5

13

Hovedstaden

189

464

498

488

293

170

101

296

297

222

230

151

150

Sjælland

59

93

122

86

51

65

46

54

117

78

79

48

60

Syddanmark

76

123

105

78

73

104

53

58

51

67

66

36

80

Midtjylland

81

112

167

95

99

83

61

59

88

56

82

50

87

Nordjylland

35

53

40

29

28

44

34

27

38

32

22

19

32

 

antal tabte fuldtidsjob

I alt

752

1248

1483

791

756

879

1056

2155

894

705

1295

578

1155

Hovedstaden

317

477

916

333

265

321

309

1538

439

290

834

245

290

Sjælland

93

154

129

70

97

127

124

37

142

104

105

104

193

Syddanmark

179

175

140

155

147

246

250

327

86

81

200

34

256

Midtjylland

135

309

208

195

195

118

87

215

98

111

137

76

212

Nordjylland

28

133

90

38

52

67

286

38

129

119

19

119

204

Kilde: www.statistikbanken.dk/konk4 (branchegeupper), konk15 (enkeltbrancher) konk8 og egne beregninger.

Konkurser i aktive virksomheder
Sæsonkorrigeret
183
September 2020
-0,9 %
Fra august til september 2020

Nyt fra Danmarks Statistik

6. oktober 2020 - Nr. 373

Hent som PDF
Næste udgivelse: 5. november 2020

Kontakt

Kilder og metode

Beskæftigelsesoplysningerne stammer fra eIndkomst-systemet (for seneste afsluttede kvartal) og omsætningsoplysningerne er fra Firmaernes køb og salg (for seneste afsluttede år). Trenden i den første figur er beregnet  vha. modellen X12-Arima. Trendværdierne for de seneste seks måneder er behæftet med usikkerhed, da beregningerne til en vis grad er baseret på forecastede konkurstal for de kommende måneder. Serien for tabte job i den første figur er udglattet med et Hodrick-Prescott filter (HP-filter).

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation