Gå til sidens indhold

Lidt flere konkurser i august, men færre tabte job

Konkurser i aktive virksomheder
Sæsonkorrigeret
185
August 2020
+4 %
Fra juli til august 2020

Konkurser august 2020

Der var 185 erklærede/kundgjorte konkurser i august blandt aktive virksomheder, når der korrigeres for normale sæsonudsving. Det er 4 pct. flere end i juli. Konkurserne medførte 578 tabte job (omregnet til fuld tid) i faktiske tal, hvilket er 55 pct. færre end i juli. Antallet af konkurser i perioden juni-august var uændret i forhold til marts-maj, og jobtabet var 37 pct. mindre. Jobtabet i perioden marts-august er steget fra 2019 til 2020, og stigningen er næsten udelukkende sket i Region Hovedstaden og i branchegrupperne hoteller og restauranter mv. samt erhvervsservice.

Konkurser i aktive virksomheder, sæsonkorrigeret og trend samt konkursramte fuldtidsjobKilde: www.statistikbanken.dk/konk3 og egne beregninger baseret på tal, der ikke kan genfindes i Statistikbanken.

COVID-19 har jobmæssigt især ramt hoteller, restauranter og erhvervsservice

Branchegruppen hoteller og restauranter mv. har haft den største stigning i antallet af konkursramte tabte job i perioden marts-august 2020 i forhold til gruppens gennemsnitlige jobtab de seneste fem år, og det er især restauranterne, der er hårdt ramt. Jobtabet i perioden er næsten tre gange så højt som 'normalt'. I absolutte tal står erhvervsservice, som bl.a. omfatter arbejdsformidling og anden personaleformidling, for 27 pct. af de tabte job i marts-august i år, mens hoteller og restauranter mv. står for 15 pct.

Jobtab i perioden marts-august i 2015-2019 og 2020 i udvalgte branchegrupperKilde: Egne beregninger baseret på tal, der ikke kan genfindes i Statistikbanken.

Færre konkurser i marts-august end i de senere år

En samlet vurdering af det faktiske antal erklærede konkurser i det halve år siden COVID-19 nedlukningen i begyndelsen af marts viser, trods konkurser i nogle større virksomheder, at den alvorlige nedgang i mange virksomheders aktiviteter fortsat ikke har udløst en stigning i antallet af erklærede konkurser og konkursbegæringer. Niveauet for erklærede konkurser i aktive virksomheder det seneste halve år ligger oven i købet lavere end i de tilsvarende måneder de seneste år. Aktivitetsnedgangen er til gengæld bl.a. kommet til udtryk i en kraftig stigning i antallet af ledige. Hjælpepakkerne til erhvervslivet, som nu er udløbet ved udgangen af august, har sandsynligvis holdt hånden under mange virksomheder. Se mere om den ugentlige udvikling i konkurser og konkursbegæringer og udviklingen i ledigheden på Danmarks Statistiks hjemmeside for eksperimentel statistik.

Erklærede/kundgjorte konkurser i aktive virksomheder og nulvirksomheder. Marts-augustKilde: www.statistikbanken.dk/konk3.

Anparts- og iværksætterselskaber står for flere end otte ud af ti konkurser

Anparts- og iværksætterselskaber står for størstedelen af de erklærede konkurser i perioden marts-august de seneste år med en andel på mere end 80 pct. Ses der udelukkende på konkurser i aktive virksomheder, er deres andel på ca. 70 pct. Enkeltmandsvirksomhedernes andel har været stigende siden 2015, og de står i år for 13 pct. af alle konkurserne og 17 pct. af konkurserne i de aktive virksomheder. Konkurser i aktieselskaber har været sjældne med en andel under 10 pct.

Erklærede/kundgjorte konkurser uanset virksomhedsstørelse efter selskabsform. Marts-augustKilde: Egne beregninger baseret på tal, der ikke kan genfindes i Statistikbanken.

De erklærede konkurser i august

Danmarks Statistik har i alt modtaget data om 304 konkurserklæringer i august, hvoraf de 140 er i aktive virksomheder, der har ansatte og/eller en omsætning over 1 mio. kr. De resterende 164 konkurser er i de såkaldte nulvirksomheder, der ikke har ansatte og kun en mindre omsætning.

Færre tabte job i august, men niveauet er relativ stabilt

Der blev tabt 578 job ved de 304 erklærede konkurser i august mod 1.295 tabte job i juli. 42 pct. af de tabte job i august var i Region Hovedstaden, 13 pct. i Region Midtjylland og 6 pct. i Region Syddanmark. Region Nordjylland stod for 21 pct. af de tabte job, mens Region Sjælland stod for 18 pct.

Antallet af tabte job varierer erfaringsmæssigt betydeligt fra måned til måned, ofte påvirket af enkelte konkurser med mange jobtab. Jobtabet i perioden marts-august ligger en smule højere i 2020 end i årene 2016-2019, men ikke så højt som i årene 2009-2013.

Stigningen fra 2019 til 2020 er næsten udelukkende sket i Region Hovedstaden og i branchegrupperne hoteller og restauranter mv. samt erhvervsservice.

Jobtab i perioden marts-august fordelt på regionerKilde: Egne beregninger baseret på tal, der ikke kan genfindes i Statistikbanken.

Konkurser og tabte job i udvalgte branchegrupper og i regioner mv.

 

2019

2020

 

Aug.

Sept.

Okt.

Nov.

Dec.

Jan.

Feb.

Mar.

Apr.

Maj

Juni

Juli

Aug.

 

antal

Sæsonkorrigerede i alt

603

640

686

560

604

538

528

332

497

626

525

511

539

Heraf i aktive virksomheder

178

203

260

230

214

201

197

153

193

196

178

179

185

Faktiske i alt

395

440

845

932

776

544

466

295

494

591

455

479

304

Landbrug, skovbrug og fiskeri

5

8

13

15

10

12

21

17

9

12

10

9

5

Industri, råstofindvinding og

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

forsyningsvirksomhed

21

26

43

35

23

32

22

19

23

30

13

19

13

Bygge og anlæg

59

75

117

149

119

89

77

49

49

110

80

100

62

Handel og transport mv.

126

140

261

292

233

157

122

96

189

167

142

148

86

Ejendomshandel og udlejning

11

12

21

14

16

14

11

9

9

14

19

9

8

Erhvervsservice

70

69

144

158

144

107

98

47

79

116

91

90

54

Øvrige brancher, ex. uoplyste

92

90

209

229

202

115

98

52

118

127

87

84

71

Uoplyst aktivitet

11

20

37

40

29

18

17

6

18

15

13

20

5

Hovedstaden

175

189

464

498

488

293

170

101

296

297

222

230

151

Sjælland

65

59

93

122

86

51

65

46

54

117

78

79

48

Syddanmark

45

76

123

105

78

73

104

53

58

51

67

66

36

Midtjylland

77

81

112

167

95

99

83

61

59

88

56

82

50

Nordjylland

33

35

53

40

29

28

44

34

27

38

32

22

19

 

antal tabte fuldtidsjob

I alt

655

752

1248

1483

791

756

879

1056

2155

894

705

1295

578

Hovedstaden

177

317

477

916

333

265

321

309

1538

439

290

834

245

Sjælland

120

93

154

129

70

97

127

124

37

142

104

105

104

Syddanmark

126

179

175

140

155

147

246

250

327

86

81

200

34

Midtjylland

178

135

309

208

195

195

118

87

215

98

111

137

76

Nordjylland

54

28

133

90

38

52

67

286

38

129

119

19

119

Kilde: www.statistikbanken.dk/konk4 (branchegeupper), konk15 (enkeltbrancher) konk8 og egne beregninger.

Konkurser i aktive virksomheder
Sæsonkorrigeret
185
August 2020
+4 %
Fra juli til august 2020

Nyt fra Danmarks Statistik

4. september 2020 - Nr. 327

Hent som PDF
Næste udgivelse: 6. oktober 2020

Kontakt

Kilder og metode

Beskæftigelsesoplysningerne stammer fra eIndkomst-systemet (for seneste afsluttede kvartal) og omsætningsoplysningerne er fra Firmaernes køb og salg (for seneste afsluttede år). Trenden i den første figur er beregnet  vha. modellen X12-Arima. Trendværdierne for de seneste seks måneder er behæftet med usikkerhed, da beregningerne til en vis grad er baseret på forecastede konkurstal for de kommende måneder. Serien for tabte job i den første figur er udglattet med et Hodrick-Prescott filter (HP-filter).

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation