Gå til sidens indhold

Uændret antal konkurser i juli, men flere tabte job

Konkurser i aktive virksomheder
Sæsonkorrigeret
179
Juli 2020
1 %
Fra juni til juli 2020

Konkurser juli 2020

Der var 179 erklærede/kundgjorte konkurser i juli blandt aktive virksomheder, når der korrigeres for normale sæsonudsving. Det er 1 pct. flere end i juni. Konkurserne medførte 1.295 tabte job (omregnet til fuld tid) i faktiske tal, hvilket er 84 pct. flere end i juni - bl.a. pga. markante konkurser i turisme- og luftfartsbrancherne. I perioden maj-juli var der 2 pct. flere konkurser end i februar-april, men jobtabet var 29 pct. mindre. Sammenlignet med tidligere års jobtab pga. konkurs er der i marts-juli 2020 tabt tre gange flere job blandt hoteller og restauranter. Niveauet og udviklingen skal vurderes med nogen forsigtighed som følge af sagsophobningen under Sø- og Handelsrettens samt Skifteretternes nøddrift fra 12. marts til 26. april.

Konkurser i aktive virksomheder, sæsonkorrigeret og trend samt konkursramte fuldtidsjobKilde: www.statistikbanken.dk/konk3 og egne beregninger baseret på tal, der ikke kan genfindes i Statistikbanken.

COVID-19 har jobmæssigt især ramt hoteller, restauranter og erhvervsservice

Den største stigning i antallet af konkursramte tabte job i perioden marts-juli 2020 i forhold til det gennemsnitlige jobtab de seneste fem år er sket i branchegruppen hoteller og restauranter mv., hvor især restauranterne er hårdt ramt. Jobtabet i perioden er tre gange så højt som 'normalt'. I absolutte tal står erhvervsservice, som bl.a. omfatter arbejdsformidling og anden personaleformidling, for 26 pct. af de tabte job i marts-juli i år.

Jobtab i perioden marts-juli i 2015-2019 og 2020 i udvalgte branchegrupperKilde: Egne beregninger baseret på tal, der ikke kan genfindes i Statistikbanken.

Færre konkurser i marts-juli end i de senere år

En samlet vurdering af det faktiske antal begærede og erklærede konkurser under COVID-19 nedlukningen i perioden marts-juli viser, trods konkurser i nogle større virksomheder, at den alvorlige nedgang i mange virksomheders aktiviteter de seneste fem måneder fortsat ikke har udløst en stigning i antallet af erklærede konkurser og konkursbegæringer. Niveauet for erklærede konkurser i aktive virksomheder og niveauet for konkursbegæringer de seneste fem måneder ligger oven i købet lavere end i de tilsvarende måneder de seneste år. Aktivitetsnedgangen er til gengæld bl.a. kommet til udtryk i en kraftig stigning i antallet af ledige. Hjælpepakkerne til erhvervslivet har sandsynligvis holdt hånden under mange virksomheder. Se mere om den ugentlige udvikling i konkurser og konkursbegæringer og udviklingen i ledigheden på Danmarks Statistiks hjemmeside for eksperimentel statistik.

Erklærede/kundgjorte konkurser i aktive virksomheder og nulvirksomheder. Marts-juliKilde: www.statistikbanken.dk/konk3.

Flere end fire ud af ti konkurser i marts-juli er i Region Hovedstaden

Den regionale fordeling af konkurserne i de aktive virksomheder i marts-juli har været ret konstant i årene 2009-2019. I 2020 er Region Hovedstadens andel dog vokset en del, mens Region Midtjyllands og Region Nordjyllands andele er faldet. Flere end fire ud af ti konkurser i marts-juli var i Region Hovedstaden. 

Erklærede/kundgjorte konkurser i aktive virksomheder i regionerne. Marts-juliKilde: www.statistikbanken.dk/konk3 og egne beregninger baseret på tal, der ikke kan genfindes i Statistikbanken.

De erklærede konkurser i juli

Danmarks Statistik har i alt modtaget data om 479 konkurserklæringer i juli, hvoraf de 192 er i aktive virksomheder, der har ansatte og/eller en omsætning over 1 mio. kr. De resterende 287 konkurser er i de såkaldte nulvirksomheder, der ikke har ansatte og kun en mindre omsætning. En del af erklæringerne kan sandsynligvis henføres til udskudt sagsbehandling af konkursbegæringer fra marts og april.

Flere tabte job i juli, men niveauet er relativ stabilt

Der blev tabt 1.295 job ved de 479 erklærede konkurser i juli. 64 pct. af de tabte job var i Region Hovedstaden, 11 pct. i Region Midtjylland og 15 pct. i Region Syddanmark. Region Nordjylland stod for 1 pct. af de tabte job, mens Region Sjælland stod for 8 pct.

Antallet af tabte job varierer erfaringsmæssigt betydeligt fra måned til måned, ofte påvirket af enkelte konkurser med mange jobtab. Set i forhold til perioden 2016-2019 ligger niveauet for det månedlige jobtab i 2020 en smule højere, se den grønne kurve i første figur, men ikke så højt som i årene 2009-2013.

Jobtabet de seneste fem måneder er således præget af nogle få større konkurser i Hovedstadsområdet, og det har betydet, at mere end halvdelen af de tabte job i perioden er gået tabt her.

Jobtab i perioden marts-juli fordelt på regionerKilde: Egne beregninger baseret på tal, der ikke kan genfindes i Statistikbanken.

Konkurser og tabte job i udvalgte branchegrupper og i regioner mv.

 

2019

2020

 

Juli

Aug.

Sept.

Okt.

Nov.

Dec.

Jan.

Feb.

Mar.

Apr.

Maj

Juni

Juli

 

antal

Sæsonkorrigerede i alt

721

601

639

685

559

604

538

528

332

499

627

526

511

Heraf i aktive virksomheder

216

179

204

260

230

214

201

197

153

193

196

178

179

Faktiske i alt

636

395

440

845

932

776

544

466

295

494

591

455

479

Landbrug, skovbrug og fiskeri

14

5

8

13

15

10

12

21

17

9

12

10

9

Industri, råstofindvinding og

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

forsyningsvirksomhed

36

21

26

43

35

23

32

22

19

23

30

13

19

Bygge og anlæg

93

59

75

117

149

119

89

77

49

49

110

80

100

Handel og transport mv.

188

126

140

261

292

233

157

122

96

189

167

142

148

Ejendomshandel og udlejning

17

11

12

21

14

16

14

11

9

9

14

19

9

Erhvervsservice

104

70

69

144

158

144

107

98

47

79

116

91

90

Øvrige brancher, ex. uoplyste

167

92

90

209

229

202

115

98

52

118

127

87

84

Uoplyst aktivitet

17

11

20

37

40

29

18

17

6

18

15

13

20

Hovedstaden

360

175

189

464

498

488

293

170

101

296

297

222

230

Sjælland

71

65

59

93

122

86

51

65

46

54

117

78

79

Syddanmark

60

45

76

123

105

78

73

104

53

58

51

67

66

Midtjylland

107

77

81

112

167

95

99

83

61

59

88

56

82

Nordjylland

38

33

35

53

40

29

28

44

34

27

38

32

22

 

antal tabte fuldtidsjob

I alt

1150

655

752

1248

1483

791

756

879

1056

2155

894

705

1295

Hovedstaden

267

177

317

477

916

333

265

321

309

1538

439

290

834

Sjælland

62

120

93

154

129

70

97

127

124

37

142

104

105

Syddanmark

331

126

179

175

140

155

147

246

250

327

86

81

200

Midtjylland

342

178

135

309

208

195

195

118

87

215

98

111

137

Nordjylland

148

54

28

133

90

38

52

67

286

38

129

119

19

Kilde: www.statistikbanken.dk/konk4 (branchegeupper), konk15 (enkeltbrancher) konk8 og egne beregninger.

Konkurser i aktive virksomheder
Sæsonkorrigeret
179
Juli 2020
1 %
Fra juni til juli 2020

Nyt fra Danmarks Statistik

6. august 2020 - Nr. 293

Hent som PDF
Næste udgivelse: 4. september 2020

Kontakt

Kilder og metode

Beskæftigelsesoplysningerne stammer fra eIndkomst-systemet (for seneste afsluttede kvartal) og omsætningsoplysningerne er fra Firmaernes køb og salg (for seneste afsluttede år). Trenden i den første figur er beregnet  vha. modellen X12-Arima. Trendværdierne for de seneste seks måneder er behæftet med usikkerhed, da beregningerne til en vis grad er baseret på forecastede konkurstal for de kommende måneder. Serien for tabte job i den første figur er udglattet med et Hodrick-Prescott filter (HP-filter).

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation


Seneste nyt om Erhvervslivets struktur